http://media.itqnord.org/2014/04/cykel804.jpg

CM Info

Effektiv CM-hantering är en viktig faktor för framgångsrik utveckling, support och underhåll av en produkt. Våra CM-kurser är till för dig som vill veta vad CM är och vilka fördelar som kan uppnås genom förbättrad CM-kunskap i verksamheten.

Krav Info

En av de vanligaste orsakerna till misslyckade IT-projekt och IT-system är bristande kravhantering. Internationella såväl som inhemska undersökningar visar på att andelen levererade projekt som bedöms som lyckade kan vara så lågt som 20 till 30 procent.

Test Info

ITQ är er vägledning till test, främst genom utbildning och stödjande insatser så att ni själva kan hitta en teststrategi som passar för just era verksamheter eller produkter. Test är ett i många stycken svårt optimeringsproblem, ju mer tid som läggs på test av olika typer, desto färre fel inträffar i produktion. Men...

QA Info

QA eller kvalitetssäkring på svenska handlar i mångt och mycket om att med systematiska metoder skapa förtroende hos anställda, kunder och ägare för att verksamheten kommer att generera de lösningar som behövs och med den hållbarhet och robusthet som verksamheten kräver.