http://media.itqnord.org/2014/04/cykel804.jpg

Om ITQ

Professionellt forum för oss som arbetar med kvalitet i IT ITQ har funnits sedan 1997 och är ett inspirerande och kompetenshöjande nätverk för personer som arbetar med kvalitet i IT. Våra kurser och seminarier kan anpassas till just din organisations behov och vi arrangerar gärna våra kurser i era egna lokaler. Kontakta oss så kan vi berätta mer...

Kvalitet i IT

Idag är vi beroende av våra IT-lösningar. IT är djupt inbäddat i vårt informationssamhälle. Men vad innebär det för oss som jobbar med IT? Kursen tar fasta i det som utbildningen på högskolan inte hinner med. Kvalitetsarbete för IT. Hur vi skapar Kvalitet i våra IT-lösningar. Vi belyser grundläggande kvalitetskoncept och vad de betyder för en IT-organisation.

Informations-säkerhet

Kvalitet och säkerhet är två sidor av samma mynt. Har man god kvalitet i verksamheten och dess produkter och tjänster ger det oftast också en bra grund för säkerhet och tvärtom har man god kontroll på sin säkerhet så bidrar det på ett effektivt sätt till kvaliteten.