Quality Management i IT

Kursen går igenom vad som krävs för att sätta igång en kontinuerlig förbättrings- verksamhet och presenterar de olika kvalitetsmodeller som finns och deras tillämpning för en IT-organisation, t.ex. TickIT/ISO 9001, CMMI, ITIL, Cobit/SOX, EFQM/USK m. fl.

Kursen ger också en uppdatering av aktuella standarder inom området, liksom innebörden av moderna angreppssätt som komponenter, integration och iterativ utveckling. Kursen är lämplig för dem som vill få en översikt och helhet över vad man skall arbete med och hur man skall angripa olika områden för att hantera kvalitetsbrister relaterade till IT och programvara. Kursen baserar sig på kursledarens erfarenheter från arbetet som konsult, revisor och kursledare.

Det finns många uppfattningar om vad kvalitet står för i en programvaruutvecklande organisation och i vissa fall kan det också bidra till en förlamning för att man inte kan bakgrunderna till olika kvalitetssatsningar och inte ser att ex ISO 9001, CMMI och Agila metoder är olika sidor av samma mynt.

Kursen har utvecklats för att ge deltagarna kunskap om principerna och de olika angreppssätt som oftast tillämpas för att förbättra kvaliteten i en programvaruhanterande organisation, detta oberoende av om programvara är hela verksamheten eller om det är en del i en större produkt.

Kursen omfattar en genomgång av de grundläggande begreppen som Kvalitetsstyrning och kvalitetssäkring och deras betydelse i en IT-verksamhet samt de egenskaper ett ledningssystem för programvaruutveckling bör innehålla. Den ger också en genomgång av TickIT, ISO 9001 och ledningsprinciper för kvalitet och ger dig grunderna för processledning och förbättringsarbete

Program

Dag 1
08.30 Registrering och Kaffe

9.00 – ca 17.00 (förmiddagskaffe 10.30, Lunch 12.00 och eftermiddagskaffe 15.00)

Dag 2
9.00 – ca 17.00 (förmiddagskaffe 10.30, Lunch 12.00 och eftermiddagskaffe 15.00)

Innehåll

Kvalitetsbegreppen

Grundläggande begrepp som Kvalitet, Kvalitetsstyrning och Kvalitetssäkring gås igenom med koppling till IT-verksamhet

Grundläggande för Kvalitet i IT

Kraven på programvaruutveckling för att uppnå kvalitet gås igenom med fokus på projektstyrning, utvecklingsmodeller, granskning, testning, konfigurationsstyrning, mätningar

Grunderna för ledningssystem

Bakgrunden till ledningssystem, ISO 9001:2000 och de 8 ledningsprinciperna gås igenom

Grunderna för Processorienteringen

Vad är det som gör att processer skall bidra till bättre kvalitet och hur skall de då beskrivas. Vilka processer i IT pratar vi om.

Förbättringsarbete

Vilka är förbättringsmotorerna och hur skall de användas för att få störst nytta av insatserna.

Kursmål
Kursdeltagarna skall efter genomgången kurs förstå de grundläggande kvalitetsbegreppen, vilket tänk som ligger bakom dem samt vad de innebär för en IT-organisation, samt hur man skall kunna gå vidare och arbeta operativt med frågorna i sin organisation
Genomförande
Kursen är baserad på lärarledda lektioner och grupparbeten med aktiv medverkan från deltagarna. Eftersom deltagarantalet är begränsat ges också rikliga tillfällen till frågor. Efter genomförd kurs utfärdas kursintyg.
Vem bör deltaga
De personer som arbetar med kvalitetsfrågor eller som vill förstå vad kvalitet innebär för en programvaruutvecklande organisation och som vill kunna vidareutveckla kvalitetsarbetet i sin organisation.
Förkunskaper
Inga särskilda förkunskaper krävs men det är en fördel om deltagarna har praktiska erfarenheter av hur utvecklingsarbetet bedrivs.

Kursledare
Folke Nilsson, Quality IT AB

Folke är VD för Quality IT AB i Stockholm och registrerad Lead TickIT Auditor. Folke Nilsson arbetar som konsult inom kvalitetsområdet och har lång erfarenhet av databranschen. Han är också ansvarig för och initiativtagare till ITQ. Han var projektledaransvarig för framtagning av svensk TickIT.

 

Tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.