Revision och bedömning av IT-verksamhet enligt TickIT-kraven

TickIT

Kurs för kvalitetsrevisorer enligt TickIT-kraven

TickIT var ursprungligen en kampanj för att höja medvetenheten om kvalitetsfrågor inom IT-branschen. Som en del av det togs bestämmelserna fram för certifiering av programvaruutvecklande organisationer, nu också en svensk certifieringsordning. De flesta IT-företag som är ISO-certifierade i Sverige har valt TickIT.

Kursen har utvecklats för att ge projektledare, systemutvecklare och kvalitetsledare kunskap om principerna för kvalitetsrevision inom IT-branschen och för att ge praktisk träning i revisioner. Kursen kommer att hjälpa dig att:

 • inse de affärsmässiga fördelarna med ett förbättringsorienterat ledningssystem
 • förstå och tillämpa processangreppssättet
 • innebörden av de 8 ledningsprinciperna för ett ledningssystem
 • tolkningen av kraven i ISO 9001 för en programvaruutvecklande verksamhet
 • hur kraven i ISO 9001 är relaterade till TickIT-guiden
 • hur du planerar, genomför och rapporterar en processorienterad revision för en IT-verksamhet

Kursen motsvarar kraven på formell revisionsutbildning enligt TickIT och TickITplus-bestämmelserna och på generell utbildning av kvalitetsrevisorer. Kursen är den enda Lead Auditor kurs som har fokus på revision av IT och Programvaruverksamheter, Kursen har varit obligatorisk för registrering som TickIT-revisor och en Lead Auditor kurs är också ett obligatoriskt krav för att i framtiden kunna gå TickITplus Foundationkursen och bli registrerad som TickITplus Assessor eller TickITplus Practitioners.
Kursen är lämplig för dig som har erfarenhet av IT och Programvaruutveckling och som kommer att arbeta med Kvalitets, processer eller revision internt eller av leverantörer. Kursen motsvarar kraven för att kunna gå en TickITplus Foundation utbildning.

Kursledare
Folke Nilsson är VD för Quality IT AB i Stockholm och registrerad Lead TickIT Auditor och den första  registrerade TickITplus Foundation Assessor.. Folke Nilsson arbetar som konsult inom kvalitetsområdet och har lång erfarenhet av databranschen. Han är också ansvarig för och initiativtagare till ITQ. Han var projektledaransvarig för framtagning av svensk TickIT och sitter i TickIT Industry Committee.

Program
Måndag-tisdag

 • Kvalitet i IT-verksamhet
 • Revisionsprocessen och revisorns roll.
 • Kvalitetsledning
 • ISO 9001 i en IT verksamhet.
 • Revision av projekt
 • Livscykelmodeller.
 • Planering och förberedelser för revisioner.
 • Validering och verifiering
 • Case Study 1.
 • Konfigurationsstyrning och underhållsprocesser.
 • Checklistor, intervjuer och rapportering av avvikelser.

Tisdag-onsdag

 • Kontinuerligt förbättringsarbete.
 • Case study 2.
 • Korrigerande åtgärder
 • Revision av tjänster.
 • Avslutsmöte och uppföljning.
 • Tredjepartsrevisioner. Ackreditering och TickIT-revisorer
 • enligt både svensk och engelsk ordning.

Vi reserverar oss för eventuella programändringar

Pris 23 500 kronor.

Plats meddelas med anmälningsbekräftelsen.

Inga planerade tider för tillfället.

Tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.