TickITplus Foundation

TickITplus Foundation

Kursen är framtagen inom TickITplus för utbildning av Assessors och Practitioners på Foundation-nivå och är obligatorisk för dem som vill gå vidare inom TickITplus för att uppnå nivåerna Capability Assessor/Practitioner eller High Maturity Assessor/Practitioner.

Här kan du hämta ytterligare information Delivering Quality in IT – issue 1

Kursmål

Efter slutförd kurs skall deltagarna vara kapabla att:

Förstå och kunna beskriva TickITplus-konceptet och tillhörande dokumentation och material
Ha en grundläggande kunskap om relevanta standarder (hur de används och vilka krav de omfattar)
Förklara syftet och principerna för Process Assessment inkluderande användningen av BPL samt skapande och användningen av PRM- och PAM-modellerna
Beskriva den kombinerade processen för planering och genomförande av en revision i kombination med en Process Assessment
Beskriva roller och ansvar för de parter som är involverade i en TickITplus-revision med Process Assessment liksom de olika graderna av Assessorer och Practitioners
Ha kunskap och förståelse för de koncept och metoder som ger en Process Capability Assessment
Kunna agera som en Assessor eller Practitioner med nödvändig förmåga för att delta och genomföra en Assessment på Foundation-nivå.

Förkunskaper

För att man skall ha full nytta av kursen och möjlighet att följa med i genomförandet av kursen bör man uppfylla följande förutsättningar:

En god förståelse för ledningssystem, ISO 9001, dess innehåll och syfte, genom användning eller utbildning
En god medvetenhet om standarder relaterade till IT- och Programvarukvalitet
En god kunskap och förståelse av Kvalitetsfrågor rörande IT- och Programvara genom användning eller utbildning
En förståelse för processledning och dess syfte genom utbildning eller användning
En god kunskap och erfarenhet av grundläggande revisionstekniker genom utbildning eller användning. För att bli en TickITplus Foundation Assessor är det obligatoriskt med en Revisionsledareutbildning och för att bli en TickITplus Foundation Practitioner rekommenderas det.

Kursinnehåll

Program

08.30 Registrering och Kaffe dag 1

9.00 – ca 17.00 (förmiddagskaffe 10.30, Lunch 12.00 och eftermiddagskaffe 15.00)

15.00 dag 2 GASQ Examen Foundation level 90 min + 30 minuter för de som inte har engelska som modersmål

Introduktion:

Genomgång av kursen samt bakgrund och erfarenheter som lett till TickITplus.

Generell genomgång av Process Assessment:

Genomgång av grunderna för Process Assessment, ISO 15504-definitioner och krav. Genomgång av Process dimensionen och Capability dimensionen med tillhörande Process Attribut. Capability level rating och Assessment-processen beskrivs med jämförelse med CMMI.

Koncept och överblick av TickITplus :

Dokumentation och innehåll i TickITplus Sceme, krav på Assessorer och Practitioners, Process Capability och Grades, genomgång av de Standarder som den baserar sig på samt kraven på formella förbättringar och Assessment processen.

Kompetens krav och utbildningar:

Genomgång av de olika rollerna i TickITplus och de kompetenskrav och utbildningar som krävs för dessa.

Nyckelkomponenterna BPL, PRM och PAM:

Beskrivning av bakgrund och innehåll i BPL (Base Process Library), Genomgång hur man arbetar med BPL för att via Scope profiles och anpassningar tar fram organisationens PRM (Process Reference Modell) samt hur man för en Assessments skapar en PAM som stödjer och dokumenterar Assessmentet.

Att göra en Assessment:

Genomgång av hur man arbetar med en Assessment, från Scope, utförandet, roiller, dokumentation och genogång i de olika delarna i en TickITplus Assessment Livscykel.

Summering och fördelar:

Genomgång av kursmålen och fördelarna med TickItplus.

Examination:

Genomförs av GASQ. Kostnad för certifiering ingår ej i kurspriset. Kostnaden för denna certifiering 3 000 kr exklusive moms.

Genomförande

Kursen är på två dagar och kräver en hel del av deltagarna (se ovan under förutsättningar). Kursen genomförs i huvudsak med föreläsningar med flertalet övningar inlagda.

Kursmaterialet är på engelska men kursen genomförs på svenska.

Kursen avslutas med en examination av Multiple Choice typ som vid godkänt ger ett certifikat som krävs för registrering som TickITplus Foundation Assessor eller TickITplus Foundation Practitioner. Examinering och registrering utförs av GASQ (Global Association for Software Quality) se www.gasq.org .

Kursledare

Folke Nilsson är VD för Quality IT AB i Stockholm och registrerad Lead TickIT Auditor. Folke Nilsson arbetar som konsult inom kvalitetsområdet och har lång erfarenhet av utveckling och upphandling inom IT-branschen. Han är också ansvarig för och initiativtagare till ITQ samt medlem i JTISC som styr utvecklingen av TickIT och TickITplus.

Tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.