IREB, Requirement Engineering Foundation

Att såväl beställare som leverantörer har ett ansvar för kvaliteten i de resulterande lösningarna är klart för alla inom IT. Denna utbildning ger dig de verktyg i form av processer och synsätt som skall hjälpa er att skapa och hantera krav på rätt nivå med hjälp av rätt personer samt underhålla dem under ett systems livscykel.

Kravhantering handlar om att fånga, dokumentera, säkra och förvalta förväntningarna på en produkt. Detta är ett viktigt verktyg för att säkra ett utvecklingsprojekts möjlighet att lyckas. Målet är att lära sig de olika delar som ingår i kravhantering, förstå hur de hänger ihop, de viktigaste aspekterna med varje moment. Det gäller att få en översikt över kravhanteringsprocessen och en förståelse hur man designar krav som bättre lämpar sej för implementering. Vi talar bl a om varför det är viktigt att få kontroll på sina krav. Anledningen till att projekt inte lyckas med sin kravhantering och hur man undviker det. Användbara tekniker för att fånga, dokumentera, prioritera och hantera krav.

Insikt om vilket verktygsstöd som kan användas för kravhantering

Kursinnehåll (Bildmaterial på engelska men kursen hålls på Svenska)

Introduction and Foundations

Introduktion och grunder

System och systemkontext

Kravelicitering

Kravdokumentation

Dokumentation av krav med naturligt språk

Modellbaserad dokumentation av krav

Användningsfall

Kravvalidering och förhandling

Kravförhandling

Kravförvaltning

Verktygsstöd

Kursen är en grundläggande introduktion till kravhantering och bör gås av alla som arbetar med framtagning och hantering av krav från verksamhetsutvecklare, arkitekter, projektledare, utvecklare, testare till chefer och kvalitetssäkrare.

Kursen är inte en utbildning i användningsfall, specifika verktyg eller annan teknik för kravfångst utan skall ge en grundläggande insikt i vad som är viktigt och hur man bör arbeta med det inklusive processer för kravhantering

Kursmål

Deltagarna skall efter genomförd kurs känna till:

Definitioner och standarder för kravhantering
Varför det är viktigt att få kontroll på sina krav
Anledningen till att projekt inte lyckas med sin kravhantering och hur man undviker detta
Användbara tekniker för att fånga, dokumentera, prioritera och hantera krav
Insikt om vilket verktygsstöd som kan användas för kravhantering

Program

Dag 1 08.30 Registrering och Kaffe 9.00 – ca 17.00

Dag 2 9.00 – ca 17.00 (förmiddagskaffe 10.30, Lunch 12.00 och eftermiddagskaffe 14.30)

Dag 3 09.00 (förmiddagskaffe 10.30, Lunch 12.00 och eftermiddagskaffe 14.30), 15.00 IREB Examen Foundation level

Genomförande

Kursen är på tre dagar och består i huvudsak av föreläsningar med flertalet övningar inlagda. Det uppmuntras också till diskussioner och utvikningar.

Kursen avslutas med en examination av Multiple Choice typ som vid godkänt ger en IREB Certified Professional for Requirements Engineering certifiering på Foundation Level. IREB (Requrements Engineering Qualification Board) se www.IREB.org .

Kursen är i huvudsak uppbyggd för IT-organisationer och IT-verksamheter med programvaruhantering, men mycket är generellt och säkert tillämpbart på andra typer av organisationer.

Kursledare

Folke Nilsson är VD för Quality IT AB i Stockholm och registrerad Auditor och var ordförande för REQB som slogs ihop med IREB 2017. Folke Nilsson arbetar som konsult inom kvalitetsområdet och har lång erfarenhet av databranschen. Han är också ansvarig för och initiativtagare till ITQ. Han var också delaktig i framtagningen av de olika kurs syllabusen för REQB kurserna.

Pris Kontakta oss för en offert. Certifieringskostnad 3 400 kronor.

 

Tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.