ISTQB Advanced Test Manager and Risk Based Testing

Generellt så vänder denna kurs sig till dig som är testledare, testkoordinator och/eller testchef, som behöver mer i verktygslådan än det som erbjuds i vanliga testkurser. Det är tuffa krav på testledarna i dagens slimmade och dynamiska projekt. Kursen kommer att stärka upp metodik och redskap för att just hantera den situationen. Kursen förbereder dig för certifieringen Advanced Level Test Manager Certificate.

Ett utbildning för att ge dig nödvändiga kunskaper till ISTQB Certified Tester Advanced Level – Test Manager. Utbildningen är en verktygslåda för ditt arbete som Test Manager.

Kursen är avancerad. Den kräver att du känner till innehållet i ISTQB Foundation. För att få certifieras måste du ha ett Foundation certificate.

Utbildningen är på fem dagar varav två med förlängd tid (tisdag och onsdag). Certifieringstest på fredagseftermiddagen eller vid annat valfritt tillfälle.

Kursboken på engelska, som ingår i kursmaterialet, skickas ut ca en månad före kursstart så att det ska finnas gott om tid för översiktlig läsning.

Övrigt kursmaterial:

–       Presentationer och övningar.

–       Skaffa   ISTQB avancerad syllabus och ordlistan på Internet (www.istqb.org )!

Kursen kan hållas på lättförståelig svensk-norska eller på engelska beroende på kursdeltagarnas behov.

Certifiering och bakgrund

Kursen täcker innehållet i ISTQB Advanced Level Test Manager syllabus från 2012 och förbereder dig för en internationellt erkänt certifikat, ISTQB Advanced Level Test Manager Certificate.  ISTQB (International Software Testing Qualifications Board), www.istqb.org, koordinerar nationella arbets- och intressegrupper och ansvarar för enhetlighet och överensstämmelse mellan innehållet i kursmaterialet och examen i de länder det gäller.

Själva examen är en multiple-choice e-examen och leder till ett internationellt erkänt certifikat. Certifieringstestet sker via dator och du får besked på ditt resultat direkt. Du kan till och med ta examen som privatist utan kurs om du har några års erfarenhet och känner dig kvalificerad.

Våra examinationer utförs av internationellt erkända oberoende organisationer och är E-examen på engelska där du får resultatet direkt.

ISTQB Certified Tester kvalificering har tre nivåer. Den första nivån, som förmedlar grundkunskaper, kallas Foundation Level. Påbyggnaden kallas Advanced Level certificate och det betyder att man har djupgående kunskaper om programvarutestning. Tredje nivån, Expert Level bygger vidare på nivån Advanced.

Kursledare:
itq-100lawaHans Schaefer
har hållit ITQs testutbildningar i mer än 15 år och är ansvarig i Norsk ISTQB, motsvarigheten till SSTB i Norge. Han har över 20 års erfarenhet av software testing och har ISTQB Foundation Level och Advanced Level certifikat. Han har undervisat i testning sedan 1984, i Sverige sedan 1987, är ”Key Note” talare på testkonferenser och har flera gånger fått priser för Best Paper eller Best Presentation. Han är konsult i Norge och arbetar mest med förbättring av testprocesser.

Lars Wahlberg, Aguil AB, arbetar som teststrateg/ledare. Arbetade under 90-talet med flygdynamik beräkningar och verifieringar på Saab Military Aircraft och den senare delen som tekniskt ansvarig för styrsystemet för JAS39 på FMV. Perioden 1999 till 2010 har Lars arbetat på OMX och Cinnober, främst med ledning av utvecklingen av automatiska tester för börssystem, men under senare delen alltmer med teststrategi frågor. Har skrivit en teststrategihandbok som användes internt på OMX, men som kommer att omarbetas till en extern/publik bok. Boken handlar om hur erfarenheterna från den säkerhetskritiska flygbranschen kan vävas samman med den hårt kommersiella finansiella IT marknaden.

I Dorothy Grahams nya bok Experiences av Test Automation medverkar Lars även i ämnet automatisering av tester i .

För kursen Advanced Test Manager och Risk Based Testing är priset 28 800 exkl moms..

Kursen avslutas med ISTQB certifieringstest (frivillig) på engelska. Kostnaden för certifieringen ingår ej i kurspriset. För kursdeltagare är kostnaden för denna certifieringstest för närvarande 2 600 kr. Du kan även deltaga i certifieringstestet som ”privatist” för 3 400 kr. Pris exkl moms.

Våra examinationer utförs av internationellt erkända oberoende organisationer och är E-examen på engelska där du får resultatet direkt.

För att kunna deltaga på certifieringstest krävs att du har godkänd ISTQB Foundation certifiering.

 

ISTQB Advanced Test Manager and Risk Based Testing

Som proffstestare vet ni redan hur viktigt det är för testresultatet att underlagen för det som skall testas är så bra som möjligt. ITQ har därför under förra året tagit fram en utbildning som inkluderar möjlighet till REQB-certifiering för kravhanterare.

1.    The Software Testing Process (420 min)

The steps in the test process (e.g. Planning, analysis, design, implementation, execution, reporting, learning) are covered in detail. We explain the test manager’s responsibilities and alternative approaches, especially test needs for a system in order to plan test activities and work products that will achieve the test objectives.

2.    Test Management (750 min)

2.1 Test Managing in Context

We explain why test planning should start as early as possible in a project and what will happen if planning is done too late. We describe who is interested in testing and how to communicate with these stakeholders. We consider managing non-functional testing and experience-based testing.

2.2 Risk-Based Testing and Prioritizing Testing

Testing is always under pressure. This means it must be prioritized. The concept to use is risk. The steps involved in risk based testing and risk management are detailed. Applications are discussed.

2.3 Software Test Documentation and its use

We explain the documents needed for testing. We explain the objectives, benefits, and contents and of a testing policy, test strategy, test plan and other testing documents defined by IEEE Standard 829-2008 and ISO 29119. We describe tailoring and how to avoid too much paper.

2.4 Estimating Testing

We describe a number of techniques and approaches for creating realistic testing estimates. We define needs for data collection to make your estimation task easier.

2.5 Defining and Using Metrics – Progress and Status Monitoring and Control

We explain specific techniques and measures for monitoring the progress of testing at various stages in a test. We show how data allow seeing good and bad trends and trying to do data analysis. We explain different forms of test reports. We show the use of testing metrics to demonstrate the value of testing, i.e. to ”sell” the benefits of testing to higher-level management.

2.6 Business Value of Testing

We explain how to express the value of testing to business management. Concepts include cost of quality and cost of failure.

2.7 Distributed, Outsourced and Insourced Testing

We explain the roles and necessary skills of testers and test managers, together with strategies for motivating testers and improving testing skills. We describe different forms of testing organization. We describe team dynamics and a categorization system of personality types. We discuss the interfaces between the testing organization and the project manager, users and developers.

2.8 Managing the Application of Industry Standards

This is a very short chapter, just to show you which standards exist, how to get standards and how to generally use them.

3.    Reviews (180 min)

We show how test managers can make sure there are reviews, and how they should be managed and followed up. We show a few more review techniques than in the Foundation seminar. You will learn some meeting techniques for general use, for example what to do if you find hidden agenda being followed.

4.    Defect Management (150 min)

We explain how failures, faults, and problems should be handled in a problem management system according to IEEE Standard 1044. We describe the typical defect life cycle and the analysis of related measures. We describe some tools for this task and practice writing fault reports. We describe how to handle duplicates, unclear reports and how to do cross-functional defect management

5.    Test Process Improvement (135 min)

We describe different models for assessing the maturity of the testing and the use of such models for process improvement. The models considered include the general testing models TPI, CTP, STEP, and TMMI.

6.    Test Tools and Automation (135 min)

We explain test manager tasks about selecting, introducing, and following up test tools. Special topics are use of open source tools, building your own tools, return  on investment.

7.    People Skills and Team Composition (210 min)

We explain how you find holes in your qualifications, how to fit new people into a team and different ways to staff you team. Issues about in-sourcing and out-sourcing as well as inshore and offshore development are explained, too.

In between, we run mock exams, discussions and answer questions.

 

Kurstider
Dag 1 08.30-09.00 Registrering
09.00-17.00 Undervisning
Dag 2 08.30-16.30 Undervisning
Dag 3 08.30-16.30 Undervisning
Dag 4 08.30-16.30 Undervisning
Dag 5 08.30-16.30 Undervisning

Tiderna för dag två – fem är preliminära och bestäms i samråd i gruppen.

Certifieringstest sker individuellt via dator. Du kan själv bestämma när du känner dig mogen för testet.

Tiderna för dag två – fem är preliminära och bestäms i samråd i gruppen.

Certifieringstest sker individuellt. Du kan själv bestämma när du känner dig mogen för testet.

 

Tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.