IREB, Requirement Engineering Advanced Level, Requirements Modeling [3 dgr]

Att såväl beställare som leverantörer har ett ansvar för kvaliteten i de resulterande lösningarna är klart för alla inom IT. Den här avancerade nivån täcker ämnet ”Modellbaserad specifikation av krav” i detalj i jämförelse med grundnivå. Utbildningen fokuserar på modelleringskrav i relation till informationsstrukturer, funktioner och beteende. Den täcker även scenariomodellering i kravteknik.

Denna utbildning ger dig som ansvarar för kravhanteringsarbete, de processer och angreppssätt som behövs för att en såväl beställare som leverantörsorganisation skall kunna skapa och hantera krav på rätt nivå med hjälp av rätt personer samt underhålla dem under ett systems livscykel.

Kursen Requirement modeling på Advanced Level har följande innehåll:

Basic Principles of Requirements Modeling

Motivation for Requirements Modeling and Fundamentals. Overview of the Views and Languages of Requirements Modeling. Adapting Modeling Languages and Integrating Textual Requirements. The Benefits of Requirements Modeling and the Quality of Requirements Models.

Context Modeling in Requirements Engineering

The Purpose of Context Modeling and Conceptual Fundamentals. Basic Elements of Context Modeling. Notation and Rules for Context Modeling with Data Flow Diagrams. Other types of context modeling.

The Information Structure View in Requirements Modeling

The Purpose of Information Structure Modeling. Modeling Classes, Attributes, and Data Types. Modeling Simple Relationships, Aggregations, and Compositions. Modeling Generalization and Specialization. Further Modeling Concepts

Dynamic Views in Requirements Modeling

Overview of the Dynamic Views of Requirements Modeling. The Purpose and Modeling Constructs of Use Case Modeling. Identifying Use Cases and Specifying Them in Text Form. Structuring Use Cases and Packages. Data Flow Modeling, Control Flow Modeling, and Diagram Types. Requirements Modeling with Data Flow Diagrams. Requirements Modeling with Activity Diagrams. Combining and Decomposing Functions, and Ensuring Consistency. The Purpose of State-Oriented Modeling and Modeling Constructs. Requirements Modeling with State Machines

Scenario Modeling in Requirements Engineering

Basic Principles of Scenario Modeling in Requirements Engineering. Simple Scenario Modeling with Sequence Diagrams. Advanced Scenario Modeling with Sequence Diagrams. Scenario Modeling with Communication Diagrams

Denna kurs är en lämplig fortsättning för dem som har gått IREB Requirement engineering Foundation eller IBAQB Business Analyst Foundation kursen eller som har mångårig erfarenhet av kravarbete i komplexa miljöer. Kursen bör gås av alla som jobbar med och har arbetat ett tag med framtagning och hantering av krav från verksamhetsutvecklare, arkitekter, projektledare utvecklare, testare till chefer och kvalitetssäkrare.

 

Program

Dag 1 08.30 Registrering och Kaffe 9.00 – ca 17.00

Dag 2 9.00 – ca 17.00 (förmiddagskaffe 10.30, Lunch 12.00 och eftermiddagskaffe 14.30)

Dag 3 09.00 (förmiddagskaffe 10.30, Lunch 12.00 och eftermiddagskaffe 14.30), 15.00 IREB Examen Foundation level

Genomförande

Kursen är på tre dagar och består i huvudsak av föreläsningar med flertalet övningar inlagda. Det uppmuntras också till diskussioner och utvikningar.

Kursen avslutas med en examination av Multiple Choice typ som vid godkänt ger en IREB Certified Professional for Requirements Engineering certifiering på Advanced Level, Requirement modelling. IREB (Requrements Engineering Qualification Board) se www.IREB.org .

Kursen är i huvudsak uppbyggd för IT-organisationer och IT-verksamheter med programvaruhantering, men mycket är generellt och säkert tillämpbart på andra typer av organisationer.

Kursledare
Folke Nilsson
 är VD för Quality IT AB i Stockholm och registrerad Auditor och var ordförande för REQB som slogs ihop med IREB 2017. Folke Nilsson arbetar som konsult inom kvalitetsområdet och har lång erfarenhet av databranschen. Han är också ansvarig för och initiativtagare till ITQ. Han var också delaktig i framtagningen av de olika kurs syllabusen för REQB kurserna.

Pris Kontakta oss för en offert. Certifiering kostar 3 400 kronor.

 

 

Tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.