Avancerad Automatiserad Test (3 dagar)

Kursen handlar om hur ramverk för massiva automatiserade tester bör byggas upp. Kursen kräver vissa färdigheter i programmering Java eller C# . Eleverna kommer att ta fram ett ramverk för testning av ett enkelt börssystem och/eller styrsystem för ett stridsflygplan. Beroende på intresse kan eleverna själva välja inriktning och svårighetsgrad på övningarna. Kurslitteratur kommer att vara xUnit Test Patterns av Gerard Meszaros, samt material som delas ut under kursens gång. Det enda verktyg som kommer att användas är xUnit samt kod som eleverna själva skriver. Kursen kräver en hel del studievana, så en lämplig bakgrund är högskoleingenjör, civilingenjör eller motsvarande.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.