Random Test (2 dagar)

Automatiserade random tester är en teknik som har använts för att testa av styrsystem på stridsflygplan och börssystem. Ett bra komplement till andra tester och kräver relativt liten insats för att komma igång. Kursen kräver vissa färdigheter i programmering Java eller C#. Eleverna kommer att ta fram random tester för ett enkelt börssystem och/eller styrsystem för ett stridsflygplan. Beroende på intresse kan eleverna själva välja inriktning och svårighetsgrad på övningarna. Kurslitteratur kommer att vara material som delas ut under kursens gång. Kursen kräver en del färdigheter i matematik, så en lämplig bakgrund är högskoleingenjör, civilingenjör eller motsvarande.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.