Har ni inte upptäckt BPLs användbarhet i ert förbättringsarbete ännu

BPL, Base Process Library, är framtaget för att tillfredsställa IT verksamheters behov av att förbättra sina processer och se hur de uppfyller kraven i de IT-relaterade ledningssystemstandarderna för utveckling och leverans (ISO 9001, TickIT), service management (ISO 20000, ITIL) och informationssäkerhet (ISO 27001).
Men dess största användning hittar man i det processbaserade förbättringsarbetet och processmognadsmätningarna enligt TickITplus, som ju också gör att man kan få sina processer certifierade, baserat på mognad, på samma gång som ledningssystemet mot de olika standards som finns för ledningssystem.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.