Kravhanteringen allt viktigare! Kör du Agilt då behöver du IREB Agile Primer kurs

Vi har arbetat intensivt inom REQB (Requirement Engineering Qualifications Board) som nu slagits ihop med IREB  för att utveckla syllabus till våra kurser så att de på bästa sätt kan möta våra kunders nuvarande och kommande behov.

Nu finns också en specialutbildning för Agil kravhantering som heter IREB Agile Primer och som är grunden för Agil kravhantering. I vår roll som ett påverkans institut är ITQ först plan och vi är oftast en av de få som håller dessa kurser i Sverige.

Många företag arbetar i dag på olika sätt inom det Agila konceptet men har det inte funnit någon bra och tydlig inriktning för arbetet med Kravhantering. Inom REQB/IREB har vi därför nu tagit fram en praktiskt inriktad kurs som vi kallar IREB Agile Primer. Kursen ger dig en bra grund till Requirement Engineering men ger också en praktiskt orienterad beskrivning hur du bör arbeta för att tillämpa detta i en Agil miljö. Vi kommer hålla den första utbildningen efter sommaren.

Kursmaterialet är på engelska men kursledaren kan hålla den på svenska eller engelska (Företagsintern). Kursen skall ge er kunskap om:

  • Motivation and mindsets of Agile Engineering
  • Fundamentals of Agile Requirement Engineering
  • Artifacts and techniques in Agile Requirement Engenering
  • Organizational aspects of Agile Requirement Engineering

För er som sitter på kundsidan och vill hjälpa era organisationer att förbättra sitt kravarbete har vi ju också vår IQBBA ackrediterade utbildning för Business Analyst. Det är en kurs som inte har sitt fokus på det tekniska. Du får maximal nytta av den här kursen om du sitter på beställarsidan och speciellt om du är delaktig i de tidiga skedena i processen då man arbetar på lösningar för affärsproblemen.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.