Lönsamt ledarskap [1 dag]

Vad nya ISO 9001 kraven kan ge er

Kursen ” Lönsamt ledarskap” går igenom vad kraven i 2015 års version av ISO 9001 innebär för en organisation och hur man med den kan skapa förbättringar och ökad lönsamhet. Vi ger dig ett affärsorienterat synsätt på ledningssystem och hjälper dig att skapa den moderna infrastruktur som behövs för ett framgångsrikt ledarskap.

Kursledaren Folke Nilsson säger:
‑ För mig, som arbetat i mer än 35 år med IT-organisationer, har alltid kvalitetsfrågorna varit aktuella men det har också känts som att vårt arbetssätt för att få ordning på kvaliteten har skilt sig lite åt från den industriella syn som har varit grund till ISO 9001.
Varje ny version av standarden har medfört nya krav. Men det har som regel varit nya krav som jag upplevt redan omfattats av det arbete som gjorts inom ramen för TickIT och TickITplus (som är en tolkning av kraven för SW och IT). Som exempel kan jag nämna områden som kompetensutveckling, processer, riskhantering.
Det är naturligtvis så att utveckling av standarder bygger på existerande lösningar, men det leder då också till att förändringar inte alltid har den innovativa karaktär som vi hoppas eller önskar.

‑ Det finns mer som en modern organisation vill och kan få ut av standarderna. Det räcker inte med att, som många försöker göra, använda en minsta gemensam nämnare för att få fulla effekten. Vi måste komma ihåg att kvalitet inte ska ses som en kostnad utan som en intäkt. Organisationer och institut har försökt skapa olika tolkningar och riktlinjer för att i första hand uppfylla kraven och kunna certifiera sig. Kvalitetsansvariga lyckas inte alltid hjälpa organisationerna att uppfylla standarden.
I den nya versionen av standarderna, som kom i december 2015, som också omfattar den gemensamma strukturen HLS (High Level Structure), finns det fortfarande en risk att man tolkar den för enkelt eller inte vet hur man på ett effektivt sätt skall tillämpa kraven.

För att öka förståelsen, så har vi på ITQ tagit fram en praktiskt inriktad utbildning. Här tar vi sikte på all den potential som finns för att nå en förbättrad lönsamhet. Vi tittar på affärsorienterade synsätt för ledningssystem och kraften i att tillämpa 2015 års version av ISO 9001. Kursen kan hjälpa organisationen att skaffa sig en holistisk infrastruktur för att uppnå en affärsmässig ledning i kvalitetsarbetet.

Vem bör gå den här kursen?
Kursen riktar sig till dem som vill veta hur man praktiskt skall arbeta med kraven i ISO 9001 och HLS.
Kursen är lämplig för hela ledningsgrupper men kan i första hand hjälpa Verksamhetsutvecklare, Kvalitetsansvariga, Certifieringsrevisorer och liknande roller att få insikt och verktyg hur de skall använda de nya kraven.

Kursinnehåll
Kursens innehåll bygger på kursledarens arbete med utbildningar inom Business Analysis, Requirement Engineering, Risk Management, TickIT och TickITplus och utnyttjar också erfarenheterna som konsult och certifieringsrevisor i mer än 25 år.

 • Det historiska perspektivet och på vilket sätt kvalitet blir affärsorienterat.
 • Kort genomgång av ändringar i HLS och nya ISO 9001.
 • Intressentanalys, hur den kan genomföras och kopplingen till behoven i verksamheten, samt hur man kan dokumentera kravbilden och på ett strukturerat sätt kontinuerligt arbeta med den.
 • Hur kan man bygga en Infrastruktur för ledning som fokuserar också på ledningsprocesserna och styrningsprinciperna i en organisation.
 • Hur man bör arbeta, såväl strategiskt som operativt, med Risk Management.
 • Hur man tar hand om risker och ökar flexibiliteten i organisationen och klarar tidspress.
 • Hur man startar ett kontinuerligt förändrings/förbättringsarbete som ligger integrerat i ledningsstrukturen och inte vid sidan av.

Kursmål
Deltagarna ska efter genomförd kurs känna till:

 • Vad syftet med förändringarna är och vad man kan uppnå med dem.
 • Hur man kan arbeta med intressentanalyser och kravbilder för att styra organisationens utveckling och förbättringar
 • Hur man ska använda Riskanalyser för att på ett flexibelt sätt styra organisationen mot målen.
 • Hur man kan arbeta för att få en enkel och effektiv infrastruktur för ledningsarbetet.
 • Hur olika Styrprinciper kan samverka och hur man tydliggör dem på ett enkelt sätt.

 

Program

08.30                                                Registrering och Kaffe
9.00 – ca 17.00                              Kurs

Genomförande

Kursen består av föreläsningar med kortare övningar. Kursdeltagare uppmuntras också till diskussioner och utvikningar.

Kursen är i uppbyggd på kursledarens erfarenheter från IT-organisationer och IT-verksamheter, men mycket är också generellt och därför tillämpbart även på andra typer av organisationer.

Kursledare

Folke Nilsson är VD för Quality IT AB i Stockholm och registrerad Lead TickIT Auditor och ordförande för REQB. Folke Nilsson arbetar som konsult inom kvalitetsområdet med lång erfarenhet av databranschen. Han är också ansvarig för, och initiativtagare till, ITQ samt delaktig i framtagningen av olika syllabus för REQB utbildning.

Pris: Endagskursen kostar 6 500 kr.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.