IREB, Requirement Engineering Advanced Level Elicitation and Consolidation [3 dgr]

En kurs för dig som har arbetat praktiskt med krav under några år. Du får en professionell plattform inom området framtagning och konsolidering av krav. Vi går igenom dessa delar av kravhantering på djupet. Vi tittar på alternativa angreppsätt för Kravfångst, Kravspecifikation. Vi bedömer Kravanalys, Validering och Verifiering av krav. Detta ger dig verktygen för arbetet med att välja lämpliga angreppssätt utifrån behoven i företagets verksamheter.

Denna kurs är lämplig för yrkesverksamma med karriärprofiler som kravsteknik, affärsanalys, företagsekonomi, processteknik och organisationsdesign, som önskar utöka sin kunskap och kompetens inom områdena framtagning och konsolidering av krav

Kursen Elicitation and Consolidation på Advanced Level har följande innehåll:

Skills of the requirements engineer in the field of elicitation and consolidation

Knowing the required skills in the areas of elicitation and consolidation. Mastering and using judging yourself and others on the required skills in the area of elicitation and consolidation. Knowing opportunities for personal training. Mastering and using the communication model of Schulz von Thun. Knowing change processes

Requirements sources

Identify, classify, manage stakeholders. Knowing the classification schema for stakeholders. Stakeholder relationship management. The user as stakeholder – user-centered RE. Persona.  Identify, classify, manage documents. Knowing typical candidate document. Mastering and using creation of the documentation schema for the documents used. Identify, classify, manage systems in operation. Knowing typical systems in operation. Mastering and using creation of the documentation schema for the systems in operation being

Elicitation techniques

Characteristics of elicitation techniques. Knowing the characteristics of elicitation techniques. Mastering and using classification of elicitation techniques on the basis of their characteristics. Mastering and using selection of elicitation techniques on the basis of their characteristics. Questioning techniques. Mastering and using qualitative interviews. Knowing questionnaires. Observation techniques. Knowing field observation. Knowing apprenticing. Mastering and using the use of contextual inquiry. Creativity techniques. Knowing brainstorming and brainstorming paradox. Mastering and using the Method 6-3-5. Knowing the 6 Thinking Hats Method. Knowing the analogy technique. Mastering and using Osborn’s checklist. Artifact-based techniques. Knowing system archaeology. Mastering and using performing perspective-based reading. Knowing re-use of requirements. Supporting techniques. Knowing prototyping. Mastering and using application of user walkthrough. Mastering and using scenarios. Knowing storyboards. Mastering and using the elevator pitch. Mastering and using goals in requirements elicitation Knowing the use of experiential knowledge. Knowing user stories.

Consolidation techniques

Conflict types. Mastering and using detection of the 5 conflict types on the basis of indications in
the project. Knowing Glasl’s conflict escalation model. Mastering and using selection of suitable consolidation techniques on the basis of the characteristics of the conflict. Conflict settlement techniques. Mastering and using agreement as a consolidation technique. Mastering and using compromise as a consolidation technique. Knowing definition of variants (configuration) as a consolidation technique. Voting or instruction methods. Mastering and using voting as a consolidation technique. Mastering and using Overruling as a consolidation technique. Analytic methods. Mastering and using Consider All Facts (CAF) as an analytical support technique. Mastering and using Plus-Minus-Interesting (PMI) as an analytical support. Mastering and using cost-benefit analysis as an analytical consolidation technique

Program

Dag 1 08.30 Registrering och Kaffe 9.00 – ca 17.00

Dag 2 9.00 – ca 17.00 (förmiddagskaffe 10.30, Lunch 12.00 och eftermiddagskaffe 14.30)

Dag 3 09.00 (förmiddagskaffe 10.30, Lunch 12.00 och eftermiddagskaffe 14.30), 15.00 IREB Examen Foundation level

Genomförande

Kursen är på tre dagar och består i huvudsak av föreläsningar med flertalet övningar inlagda. Det uppmuntras också till diskussioner och utvikningar.

Kursen avslutas med en examination av Multiple Choice typ som vid godkänt ger en IREB Certified Professional for Requirements Engineering certifiering på Advanced Level, Elicitation and Consolidation. IREB (Requrements Engineering Qualification Board) se www.IREB.org .

Kursen är i huvudsak uppbyggd för IT-organisationer och IT-verksamheter med programvaruhantering, men mycket är generellt och säkert tillämpbart på andra typer av organisationer.

Kursledare
Folke Nilsson
 är VD för Quality IT AB i Stockholm och registrerad Auditor och var ordförande för REQB som slogs ihop med IREB 2017. Folke Nilsson arbetar som konsult inom kvalitetsområdet och har lång erfarenhet av databranschen. Han är också ansvarig för och initiativtagare till ITQ. Han var också delaktig i framtagningen av de olika kurs syllabusen för REQB kurserna.

Pris: Kontakta oss för en offert. Certifiering kostar 3 400 kronor.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.