Informationssäkerhet, vad innebär det?

Kvalitet och säkerhet är två sidor av samma mynt. Har man god kvalitet i verksamheten och dess produkter och tjänster ger det oftast också en bra grund för säkerhet och tvärtom har man god kontroll på sin säkerhet så bidrar det på ett effektivt sätt till kvaliteten.

På senare år har nu informationssäkerheten blivit mer och mer aktuell, det har delvis berott på att frågan kommit upp på ledningens bord genom lagstiftning (GDPR) och ett antal haveri inom området (Trafikverket, 1177, Kraftnät med mera) som gjort att de flesta personer i ledande positioner i företag och offentliga verksamheter har förstått att de måste förstå och säkerställa den information som de hanterar i sin verksamhet på ett tillfredställande sätt.

Men informationssäkerhet är inget nytt, under de 40 år som jag jobbat som konsult, utbildare och revisor har hela tiden informationssäkerheten varit en central fråga i de branscher som jag verkat i, bank och finans, vård, transport och logistik, militära leverantörer, myndigheter med mera. Och detta långt innan det kommit fram olika kravstandarder inom området som ex ISO 27001 för ledningssystem inom informationssäkerhet. Våra existerande kurser på ITQ inom ex krav, test, CM och revision har alltid haft ett starkt fokus också på säkerheten.

Men då aktualiseringen har medfört att man i många organisationer försöker få till sin helhetsbild av hur skall vi jobba med detta i ledningen, med personalen, med de strukturella säkerheten med skalskydd och IT. *Så har vi nu tagit fram en endagars utbildning för att hjälpa våra kunder att få till en gemensam begreppsstruktur och helhetsbild om vad information och säkerhet innebär för dem,

Gå vår endagarskurs!

Bookmark the permalink.

Comments are closed.