TickITplus tar fart och TickIT går i graven

TickITplus har nu funnits sedan 2012 och dess popularitet ökar och det finns nu ett flertal organisationer som är certifierade enligt ordningen. Nu, den 1 december 2014, är också den treåriga övergångsperioden för de som har haft TickIT certifikat över och därmed slutar alla TickIT certifikat att gälla.

Under tjugo år har nu TickIT hjälpt många organisationer att få en förbättrad kvalitet i sitt arbetssätt och sina leveranser av programvara och tjänster. TickITplus för nu detta vidare genom en bredare och vidare syn på IT där vi hittar accepterade koncept som:

  • Integrationen av flera ledningssystemsstandarder genom det nya Annex SL för ISO standards
  • Driver på den process focus som de flesta ledningssystems standards har
  • Lyfter fram förbättringsarbetet och bedömningen av processernas förmåga och mognad

TickITplus är också en hjälp när det gäller att uppnå kraven i nästa version av ISO9001:2015 med stöd för, Risk management, Ledningsansvaret och Beslutsfattande samt när det gäller omvärldsanalysen och process fokuset.

Hör av er om ni vill veta mer. Vi på ITQ är den enda Skandinaviska organisation som håller TickITplus Foundation kursen. Information hittar du här eller besök TickITplus hemsida www.tickitplus.org

Har ni inte upptäckt BPLs användbarhet i ert förbättringsarbete ännu

BPL, Base Process Library, är framtaget för att tillfredsställa IT verksamheters behov av att förbättra sina processer och se hur de uppfyller kraven i de IT-relaterade ledningssystemstandarderna för utveckling och leverans (ISO 9001, TickIT), service management (ISO 20000, ITIL) och informationssäkerhet (ISO 27001).
Men dess största användning hittar man i det processbaserade förbättringsarbetet och processmognadsmätningarna enligt TickITplus, som ju också gör att man kan få sina processer certifierade, baserat på mognad, på samma gång som ledningssystemet mot de olika standards som finns för ledningssystem.

TickITplus är tillämplig för alla IT-verksamheter

Det är många som ännu ej upptäckt att det finns stöd för förbättringsarbetet i alla IT-relaterade verksamheter med den nya TickITplus ordningen. De 8 fördefinierade scopen är mycket bredare än bara SW och hittills, under övergången från TickIT, har organisationer arbetat med och certifierat sig mot SW och system utveckling, Projekt och program ledning, Service management (ITIL) och informationssäkerhet. Hör gärna av er om ni har erfarenhet eller vill veta mer om de andra scopen.