Configuration Management och DevOps

Lär dig hur SCM kopplas till det nya begreppet DevOps som är den nya trenden för integration av utvecklingen ihop med driftmiljöerna.
ITQ:s CM-kurser ger dig den förståelse du behöver. Ladda ner vårt informationsblad SCM och DevOps som  pdf. Det ger dig en inledande beskrivning av begreppen.

Vårt kursprogram om Configuration Management.

Ladda ner höstens kursinformation för CM som pdf.

Configuration Management – Strategisk CM

Orienterat på strategisk CM, planering och överblick…….

I denna kurs lyfter vi upp oss från det dagliga operativa arbetet och tittar på CM på en mer strategisk och processorienterad nivå. Fokus ligger på långsiktig utveckling av CM-arbetet på ett projektövergripande plan.

Vår CM-utbildning består av tre delkurser där den totala CM-utbildningen på sex dagar även belyser några av skillnaderna mellan utveckling och produktion. Vi har tagit fram ett informationsblad som täcker hela vår CM-utbildning.

Fortsättningskurserna kommer att ge deltagarna en unik möjlighet att påverka kursinnehållet med hjälp av metoder från agil utveckling. Detta kommer att möjliggöra anpassning av varje kursstillfälle till deltagarnas förutsättningar och aktuella problem samt uppmuntra till diskussioner och interaktivitet.

Kursledare
Anders Karlsson och Christian Pendleton

Christian Pendleton hos vår samarbetspartner Softhouse har nyligen författat boken Configuration Management på fem minuter. Hämta den kostnadsfritt.

Boka kursen här!

Sagt om kursen och kursledarna ”Bra, kunniga och engagerade kursledare! Innehållet i kursen och framställandet var intressant och lätt att följa. Mycket intressant att utbyta erfarenheter och tips med andra CM-are på andra företag.

CM Foundation, 11 – 12 mars 2019, täcker grunderna med historik, begrepp, rollbeskrivning och basics

Software CM, 15 – 16 oktober, tar upp mjukvaruorienterade CM-relaterade frågor som byggverktyg, hantering av parallella utvecklingsspår och liknande
Software CM, 13 – 14 maj2019

Strategisk CM, 12-13 november, är orienterad på strategisk CM, planering och överblick….

Priset för varje delkurs är 13 500 kr.

Priset för två delkurser är  23 100 kr.

För hela utbildningens tre delar är priset 33 000 kr.

Vid samtidig anmälan så kan ni utnyttja möjligheten att skicka olika personer från samma företag till de olika kurserna. Priser exkl moms.Du kommer till mer information om kursprogrammet för CM Management via Läs mer.

Orienterat på strategisk CM, planering och överblick…….

Effektiv CM-hantering är en viktig faktor för framgångsrik utveckling, support och underhåll av en produkt. I dag upplever fler och fler organisation hur viktigt det är att man har en bättre kontroll på sina CM frågor eftersom brister inom detta område kan skapa stora kvalitetsbristkostnader. Kursen skall ge dig svar på frågor som:

 • Vad innebär CM för min organisation och verksamhet
 • Vilken roll skall en Konfigurationsledare ha
 • Hur säkerställer man kvalitet i utvecklingsarbetet med hjälp av CM
 • Hur väljer man rätt nivå för CM för olika utvecklingsprojekt och produkter
 • Vad innebär CM för systemintegration och drift, ITIL aspekter på CM

Detta är tredje och vslutande delen av en ny utbildning som består av tre oberoende delar. De två första delarna är CM Foundation och Software CM. Den tredje delen är CM Management.

Program

Strategisk CM dag ett och två

 • CM-rollen
 • Begreppsmodell
 • Identifiering

– Dokumenttyper

– Produktstruktur

– Cl

– Versionshantering

 • Audit/Granskningar
 • Ändringshantering
 • Statusrapportering

– Statistik

– QA

 • Baselines
 • Köpa färdigt eller Bygga nytt
 • Produktstrategi vs hantering av parallella utvecklingsspår och liknande

Tider för dagarna

Dag 1 Dag 2
Registrering 08.30
Kursstart 09.00 Kursstart 09.00
Kursslut 17.00
Kursslut 17.00
Vem bör deltaga?

Kursen vänder sig till projektledare, systemägare, systemutvecklare, testledare eller liknande som vill utveckla sin förståelse av och kompetens inom Configuration Management. Även du som idag redan arbetar med CM som chef, produktägare eller konfigurationsledare har stor nytta av kursen.

Kursledare

 

Anders Karlsson, CM-expert, AKA Quality Management AB

Anders har arbetat heltid med CM-frågor sedan 1996. Både som linjeanställd och konsult hos företag  som Cap Gemini, Telelogic, EDB och Syntell där han bl.a. haft uppdrag inom telekomsektorn, bank och finans, försvarsindustrin och verkstadsindustrin. Anders har arbetat med CM i både utveckling och drift samt införande av både CM-processer och verktyg. Han har även tagit fram och hållit ett antal kurser och seminarier inom området under mer än 10 år.

Christian Pendleton, strategisk CM, Softhouse Consulting Öresund AB

Christian började sin CM-bana på Ericsson Telecom 1994 och har sedan fortsatt som konsult på olika företag, för att nu landa som CM-expert på Softhouse i Malmö. Christian har arbetat operativt och med metodutveckling på alla nivåer i systemutvecklande verksamheter. Idag arbetar han med både strategiska och operativa uppdrag inom CM-området samt med införande och förbättring av arbetssätt i mjukvaruutvecklande organisationer. Christian har ett särskilt intresse för hur CM interagerar med andra roller samt hur CM-arbetet påverkas av olika utvecklingsmodeller.

Configuration Management – Software CM

Mjukvaruorienterande CM-relaterade frågor som byggverktyg, hantering av parallella utvecklingsspår och liknande

Utveckling av mjukvara ställer allt högre krav på ordning och reda i verksamheten. Denna kurs tittar på CM-disciplinen ur ett operativt perspektiv, med ett fokus på hur man kan optimera CM-arbetet i en mjukvaruutvecklande organisation. Fokus ligger på CM-hantering i iterativa och agila utvecklingsmodeller, hantering av parallella utvecklingsspår och ändringshantering.

Vår CM-utbildning består av tre delkurser där den totala CM-utbildningen på sex dagar även belyser några av skillnaderna mellan utveckling och produktion. Vi har tagit fram ett informationsblad som täcker hela vår CM-utbildning.

Fortsättningskurserna kommer att ge deltagarna en unik möjlighet att påverka kursinnehållet med hjälp av metoder från agil utveckling. Detta kommer att möjliggöra anpassning av varje kurstillfälle till deltagarnas förutsättningar och aktuella problem samt uppmuntra till diskussioner och interaktivitet.

Kursledare
Anders Karlsson och Christian Pendleton

Christian Pendleton hos vår samarbetspartner Softhouse har nyligen författat boken Configuration Management på fem minuter. Hämta den kostnadsfritt.

Boka kursen här!

Sagt om kursen och kursledarna ”Bra, kunniga och engagerade kursledare! Innehållet i kursen och framställandet var intressant och lätt att följa. Mycket intressant att utbyta erfarenheter och tips med andra CM-are på andra företag.

CM Foundation, 11 – 12 mars 2019, täcker grunderna med historik, begrepp, rollbeskrivning och basics

Software CM, 15 – 16 oktober, tar upp mjukvaruorienterade CM-relaterade frågor som byggverktyg, hantering av parallella utvecklingsspår och liknande
Software CM, 13 – 14 maj 2019

Strategisk CM, 12-13 november, är orienterad på strategisk CM, planering och överblick….

Priset för varje delkurs är 13 500 kr.

Priset för två delkurser är  23 100 kr.

För hela utbildningens tre delar är priset 33 000 kr.

Vid samtidig anmälan så kan ni utnyttja möjligheten att skicka olika personer från samma företag till de olika kurserna. Priser exkl moms.Du kommer till mer information om kursprogrammet för Software CM via Läs mer.

Mjukvaruorienterande CM-relaterade frågor som byggverktyg, hantering av parallella utvecklingsspår och liknande

Effektiv CM-hantering är en viktig faktor för framgångsrik utveckling, support och underhåll av en produkt. I dag upplever fler och fler organisation hur viktigt det är att man har en bättre kontroll på sina CM frågor eftersom brister inom detta område kan skapa stora kvalitetsbristkostnader. Kursen skall ge dig svar på frågor som:

 • Vad innebär CM för min organisation och verksamhet
 • Vilken roll skall en Konfigurationsledare ha
 • Hur säkerställer man kvalitet i utvecklingsarbetet med hjälp av CM
 • Hur väljer man rätt nivå för CM för olika utvecklingsprojekt och produkter
 • Vad innebär CM för systemintegration och drift, ITIL aspekter på CM

Detta är andra delen av en ny utbildning som består av tre delar. Den första delen är CM Foundation. Denna del heter Software Configuration Management.

Program

Software Configuration Management, Software CM, dag ett och två

 • Presentation och introduktion
 • Varför SCM?
 • SCM kontra CM
 • CM och utvecklingsmodeller (fördjupning)
 • Ändringshantering SW
 • Verktyg
 • Hantering av parallell utveckling
 • CM-planen (spec. SCM-delar)
 • Integration
 • Hantering av produkter med öppen källkod

 

Tider för dagarna

Dag 1 Dag 2
Registrering 08.30
Kursstart 09.00 Kursstart 09.00
Kursslut 17.00
Kursslut 17.00
Vem bör deltaga?

Kursen vänder sig till projektledare, systemägare, systemutvecklare, testledare eller liknande som vill utveckla sin förståelse av och kompetens inom Configuration Management. Även du som idag redan arbetar med CM som chef, produktägare eller konfigurationsledare har stor nytta av kursen.

Kursledare

 

Anders Karlsson, CM-expert, AKA Quality Management AB

Anders har arbetat heltid med CM-frågor sedan 1996. Både som linjeanställd och konsult hos företag  som Cap Gemini, Telelogic, EDB och Syntell där han bl.a. haft uppdrag inom telekomsektorn, bank och finans, försvarsindustrin och verkstadsindustrin. Anders har arbetat med CM i både utveckling och drift samt införande av både CM-processer och verktyg. Han har även tagit fram och hållit ett antal kurser och seminarier inom området under mer än 10 år.

Christian Pendleton, strategisk CM, Softhouse Consulting Öresund AB

Christian började sin CM-bana på Ericsson Telecom 1994 och har sedan fortsatt som konsult på olika företag, för att nu landa som CM-expert på Softhouse i Malmö. Christian har arbetat operativt och med metodutveckling på alla nivåer i systemutvecklande verksamheter. Idag arbetar han med både strategiska och operativa uppdrag inom CM-området samt med införande och förbättring av arbetssätt i mjukvaruutvecklande organisationer. Christian har ett särskilt intresse för hur CM interagerar med andra roller samt hur CM-arbetet påverkas av olika utvecklingsmodeller.

Configuration Management – Foundation

Grunderna med historik. begrepp. rollbeskrivning och basics

Effektiv CM-hantering är en viktig faktor för framgångsrik utveckling, support och underhåll av en produkt. Denna kurs är till för dig som vill veta vad CM är och vilka fördelar som kan uppnås genom förbättrad CM-kunskap i verksamheten. Kursen tar främst upp CM för en utvecklingsverksamhet, men tittar även på aspekter vid underhåll och drift. Fokus ligger på att skapa en grundläggande förståelse för CM samt att klargöra begrepp och ansvarsområden.

Vår CM-utbildning består av tre delkurser där den totala CM-utbildningen på sex dagar även belyser några av skillnaderna mellan utveckling och produktion. Vi har tagit fram ett informationsblad som täcker hela vår CM-utbildning.

Fortsättningskurserna kommer att ge deltagarna en unik möjlighet att påverka kursinnehållet med hjälp av metoder från agil utveckling. Detta kommer att möjliggöra anpassning av varje kurstillfälle till deltagarnas förutsättningar och aktuella problem samt uppmuntra till diskussioner och interaktivitet.

Kursledare
Anders Karlsson och Christian Pendleton

Christian Pendleton hos vår samarbetspartner Softhouse har nyligen författat boken Configuration Management på fem minuter. Hämta den kostnadsfritt.

Boka kursen här!

Sagt om kursen och kursledarna ”Bra, kunniga och engagerade kursledare! Innehållet i kursen och framställandet var intressant och lätt att följa. Mycket intressant att utbyta erfarenheter och tips med andra CM-are på andra företag.

CM Foundation, 11 – 12 mars 2019, täcker grunderna med historik, begrepp, rollbeskrivning och basics

Software CM, 15 – 16 oktober, tar upp mjukvaruorienterade CM-relaterade frågor som byggverktyg, hantering av parallella utvecklingsspår och liknande
Software CM, 13 – 14 maj 2019

Strategisk CM, 12-13 november, är orienterad på strategisk CM, planering och överblick….

Priset för varje delkurs är 13 500 kr.

Priset för två delkurser är  23 100 kr.

För hela utbildningens tre delar är priset 33 000 kr.

Vid samtidig anmälan så kan ni utnyttja möjligheten att skicka olika personer från samma företag till de olika kurserna. Priser exkl moms.

Grunderna med historik. begrepp. rollbeskrivning och basics

Effektiv CM-hantering är en viktig faktor för framgångsrik utveckling, support och underhåll av en produkt. I dag upplever fler och fler organisationer hur viktigt det är att man har en bättre kontroll på sina CM-frågor eftersom brister inom detta område kan skapa stora kvalitetsbristkostnader. Kursen skall ge dig svar på frågor som:

 • Vad innebär CM för min organisation och verksamhet
 • Vilken roll skall en Konfigurationsledare ha
 • Hur säkerställer man kvalitet i utvecklingsarbetet med hjälp av CM
 • Hur väljer man rätt nivå för CM för olika utvecklingsprojekt och produkter
 • Vad innebär CM för systemintegration och drift, ITIL aspekter på CM

Detta är en första delen i en ny utbildning som består av tre separata delar. Den första delen CM Foundation ägnas åt de saker som man behöver känna till om grunderna inom Configuration Management. Dessa dagar skall ge grunderna för hur effektivt CM-arbete ökar affärsnyttan i utvecklingsprojekten och leder till högre produktkvalitet. Den tredje dagen går djupare in på frågor som är extra tydliga och vanliga inom mjukvaruindustrin och den skall ge dig en bra bas för hur CM och olika utvecklingsansatser skall tillämpas för olika typer av utvecklingsprojekt.

Program

Dag ett

 • Presentation och introduktion
 • Varför CM?
 • Historia
 • Definitioner
 • Standarder och Modeller
 • CM-rollen
 • Ambitionsnivå
 • Sammanfattning

Dag två

 • CM och utvecklingsmodeller
 • Baselines
 • CCB
 • Ändringshantering, grunder
 • Releasehantering
 • CM-planen
 • Sammanfattning

Tider för dagarna

Dag 1 Dag 2
Registrering 08.30
Kursstart 09.00 Kursstart 09.00
Kursslut 17.00
Kursslut 17.00
Vem bör deltaga?

Kursen vänder sig till projektledare, systemägare, systemutvecklare, testledare eller liknande som vill utveckla sin förståelse av och kompetens inom Configuration Management. Även du som idag redan arbetar med CM som chef, produktägare eller konfigurationsledare har stor nytta av kursen.

Kursledare

 

Anders Karlsson, CM-expert, AKA Quality Management AB

Anders har arbetat heltid med CM-frågor sedan 1996. Både som linjeanställd och konsult hos företag som Cap Gemini, Telelogic, EDB och Syntell där han bl.a. haft uppdrag inom telekomsektorn, bank och finans, försvars- och verkstadsindustrin. Anders har arbetat med CM i både utveckling och drift, samt införande av både CM-processer och verktyg. Han har även tagit fram och hållit kurser och seminarier inom området under mer än 10 år.

 

 

Christian Pendleton, strategisk CM, Softhouse Consulting Öresund AB

Christian började sin CM-bana på Ericsson Telecom 1994 och har sedan fortsatt som konsult på olika företag, för att nu landa som CM-expert på Softhouse i Malmö. Christian har arbetat operativt och med metodutveckling på alla nivåer i systemutvecklande verksamheter. Idag arbetar han med både strategiska och operativa uppdrag inom CM-området samt med införande och förbättring av arbetssätt i mjukvaruutvecklande organisationer. Christian har ett särskilt intresse för hur CM interagerar med andra roller samt hur CM-arbetet påverkas av olika utvecklingsmodeller.