IREB, Requirement Engineering Advanced Level Elicitation and Consolidation [3 dgr]

En kurs för dig som har arbetat praktiskt med krav under några år. Du får en professionell plattform inom området framtagning och konsolidering av krav. Vi går igenom dessa delar av kravhantering på djupet. Vi tittar på alternativa angreppsätt för Kravfångst, Kravspecifikation. Vi bedömer Kravanalys, Validering och Verifiering av krav. Detta ger dig verktygen för arbetet med att välja lämpliga angreppssätt utifrån behoven i företagets verksamheter.

Denna kurs är lämplig för yrkesverksamma med karriärprofiler som kravsteknik, affärsanalys, företagsekonomi, processteknik och organisationsdesign, som önskar utöka sin kunskap och kompetens inom områdena framtagning och konsolidering av krav

Kursen Elicitation and Consolidation på Advanced Level har följande innehåll:

Skills of the requirements engineer in the field of elicitation and consolidation

Knowing the required skills in the areas of elicitation and consolidation. Mastering and using judging yourself and others on the required skills in the area of elicitation and consolidation. Knowing opportunities for personal training. Mastering and using the communication model of Schulz von Thun. Knowing change processes

Requirements sources

Identify, classify, manage stakeholders. Knowing the classification schema for stakeholders. Stakeholder relationship management. The user as stakeholder – user-centered RE. Persona.  Identify, classify, manage documents. Knowing typical candidate document. Mastering and using creation of the documentation schema for the documents used. Identify, classify, manage systems in operation. Knowing typical systems in operation. Mastering and using creation of the documentation schema for the systems in operation being

Elicitation techniques

Characteristics of elicitation techniques. Knowing the characteristics of elicitation techniques. Mastering and using classification of elicitation techniques on the basis of their characteristics. Mastering and using selection of elicitation techniques on the basis of their characteristics. Questioning techniques. Mastering and using qualitative interviews. Knowing questionnaires. Observation techniques. Knowing field observation. Knowing apprenticing. Mastering and using the use of contextual inquiry. Creativity techniques. Knowing brainstorming and brainstorming paradox. Mastering and using the Method 6-3-5. Knowing the 6 Thinking Hats Method. Knowing the analogy technique. Mastering and using Osborn’s checklist. Artifact-based techniques. Knowing system archaeology. Mastering and using performing perspective-based reading. Knowing re-use of requirements. Supporting techniques. Knowing prototyping. Mastering and using application of user walkthrough. Mastering and using scenarios. Knowing storyboards. Mastering and using the elevator pitch. Mastering and using goals in requirements elicitation Knowing the use of experiential knowledge. Knowing user stories.

Consolidation techniques

Conflict types. Mastering and using detection of the 5 conflict types on the basis of indications in
the project. Knowing Glasl’s conflict escalation model. Mastering and using selection of suitable consolidation techniques on the basis of the characteristics of the conflict. Conflict settlement techniques. Mastering and using agreement as a consolidation technique. Mastering and using compromise as a consolidation technique. Knowing definition of variants (configuration) as a consolidation technique. Voting or instruction methods. Mastering and using voting as a consolidation technique. Mastering and using Overruling as a consolidation technique. Analytic methods. Mastering and using Consider All Facts (CAF) as an analytical support technique. Mastering and using Plus-Minus-Interesting (PMI) as an analytical support. Mastering and using cost-benefit analysis as an analytical consolidation technique

Program

Dag 1 08.30 Registrering och Kaffe 9.00 – ca 17.00

Dag 2 9.00 – ca 17.00 (förmiddagskaffe 10.30, Lunch 12.00 och eftermiddagskaffe 14.30)

Dag 3 09.00 (förmiddagskaffe 10.30, Lunch 12.00 och eftermiddagskaffe 14.30), 15.00 IREB Examen Foundation level

Genomförande

Kursen är på tre dagar och består i huvudsak av föreläsningar med flertalet övningar inlagda. Det uppmuntras också till diskussioner och utvikningar.

Kursen avslutas med en examination av Multiple Choice typ som vid godkänt ger en IREB Certified Professional for Requirements Engineering certifiering på Advanced Level, Elicitation and Consolidation. IREB (Requrements Engineering Qualification Board) se www.IREB.org .

Kursen är i huvudsak uppbyggd för IT-organisationer och IT-verksamheter med programvaruhantering, men mycket är generellt och säkert tillämpbart på andra typer av organisationer.

Kursledare
Folke Nilsson
 är VD för Quality IT AB i Stockholm och registrerad Auditor och var ordförande för REQB som slogs ihop med IREB 2017. Folke Nilsson arbetar som konsult inom kvalitetsområdet och har lång erfarenhet av databranschen. Han är också ansvarig för och initiativtagare till ITQ. Han var också delaktig i framtagningen av de olika kurs syllabusen för REQB kurserna.

Pris: Kontakta oss för en offert. Certifiering kostar 3 400 kronor.

Kravhanteringen allt viktigare! Kör du Agilt då behöver du IREB Agile Primer kurs

Vi har arbetat intensivt inom REQB (Requirement Engineering Qualifications Board) som nu slagits ihop med IREB  för att utveckla syllabus till våra kurser så att de på bästa sätt kan möta våra kunders nuvarande och kommande behov.

Nu finns också en specialutbildning för Agil kravhantering som heter IREB Agile Primer och som är grunden för Agil kravhantering. I vår roll som ett påverkans institut är ITQ först plan och vi är oftast en av de få som håller dessa kurser i Sverige.

Många företag arbetar i dag på olika sätt inom det Agila konceptet men har det inte funnit någon bra och tydlig inriktning för arbetet med Kravhantering. Inom REQB/IREB har vi därför nu tagit fram en praktiskt inriktad kurs som vi kallar IREB Agile Primer. Kursen ger dig en bra grund till Requirement Engineering men ger också en praktiskt orienterad beskrivning hur du bör arbeta för att tillämpa detta i en Agil miljö. Vi kommer hålla den första utbildningen efter sommaren.

Kursmaterialet är på engelska men kursledaren kan hålla den på svenska eller engelska (Företagsintern). Kursen skall ge er kunskap om:

  • Motivation and mindsets of Agile Engineering
  • Fundamentals of Agile Requirement Engineering
  • Artifacts and techniques in Agile Requirement Engenering
  • Organizational aspects of Agile Requirement Engineering

För er som sitter på kundsidan och vill hjälpa era organisationer att förbättra sitt kravarbete har vi ju också vår IQBBA ackrediterade utbildning för Business Analyst. Det är en kurs som inte har sitt fokus på det tekniska. Du får maximal nytta av den här kursen om du sitter på beställarsidan och speciellt om du är delaktig i de tidiga skedena i processen då man arbetar på lösningar för affärsproblemen.

IREB, Requirement Engineering Advanced Level, Requirements Modeling [3 dgr]

Att såväl beställare som leverantörer har ett ansvar för kvaliteten i de resulterande lösningarna är klart för alla inom IT. Den här avancerade nivån täcker ämnet ”Modellbaserad specifikation av krav” i detalj i jämförelse med grundnivå. Utbildningen fokuserar på modelleringskrav i relation till informationsstrukturer, funktioner och beteende. Den täcker även scenariomodellering i kravteknik.

Denna utbildning ger dig som ansvarar för kravhanteringsarbete, de processer och angreppssätt som behövs för att en såväl beställare som leverantörsorganisation skall kunna skapa och hantera krav på rätt nivå med hjälp av rätt personer samt underhålla dem under ett systems livscykel.

Kursen Requirement modeling på Advanced Level har följande innehåll:

Basic Principles of Requirements Modeling

Motivation for Requirements Modeling and Fundamentals. Overview of the Views and Languages of Requirements Modeling. Adapting Modeling Languages and Integrating Textual Requirements. The Benefits of Requirements Modeling and the Quality of Requirements Models.

Context Modeling in Requirements Engineering

The Purpose of Context Modeling and Conceptual Fundamentals. Basic Elements of Context Modeling. Notation and Rules for Context Modeling with Data Flow Diagrams. Other types of context modeling.

The Information Structure View in Requirements Modeling

The Purpose of Information Structure Modeling. Modeling Classes, Attributes, and Data Types. Modeling Simple Relationships, Aggregations, and Compositions. Modeling Generalization and Specialization. Further Modeling Concepts

Dynamic Views in Requirements Modeling

Overview of the Dynamic Views of Requirements Modeling. The Purpose and Modeling Constructs of Use Case Modeling. Identifying Use Cases and Specifying Them in Text Form. Structuring Use Cases and Packages. Data Flow Modeling, Control Flow Modeling, and Diagram Types. Requirements Modeling with Data Flow Diagrams. Requirements Modeling with Activity Diagrams. Combining and Decomposing Functions, and Ensuring Consistency. The Purpose of State-Oriented Modeling and Modeling Constructs. Requirements Modeling with State Machines

Scenario Modeling in Requirements Engineering

Basic Principles of Scenario Modeling in Requirements Engineering. Simple Scenario Modeling with Sequence Diagrams. Advanced Scenario Modeling with Sequence Diagrams. Scenario Modeling with Communication Diagrams

Denna kurs är en lämplig fortsättning för dem som har gått IREB Requirement engineering Foundation eller IBAQB Business Analyst Foundation kursen eller som har mångårig erfarenhet av kravarbete i komplexa miljöer. Kursen bör gås av alla som jobbar med och har arbetat ett tag med framtagning och hantering av krav från verksamhetsutvecklare, arkitekter, projektledare utvecklare, testare till chefer och kvalitetssäkrare.

 

Program

Dag 1 08.30 Registrering och Kaffe 9.00 – ca 17.00

Dag 2 9.00 – ca 17.00 (förmiddagskaffe 10.30, Lunch 12.00 och eftermiddagskaffe 14.30)

Dag 3 09.00 (förmiddagskaffe 10.30, Lunch 12.00 och eftermiddagskaffe 14.30), 15.00 IREB Examen Foundation level

Genomförande

Kursen är på tre dagar och består i huvudsak av föreläsningar med flertalet övningar inlagda. Det uppmuntras också till diskussioner och utvikningar.

Kursen avslutas med en examination av Multiple Choice typ som vid godkänt ger en IREB Certified Professional for Requirements Engineering certifiering på Advanced Level, Requirement modelling. IREB (Requrements Engineering Qualification Board) se www.IREB.org .

Kursen är i huvudsak uppbyggd för IT-organisationer och IT-verksamheter med programvaruhantering, men mycket är generellt och säkert tillämpbart på andra typer av organisationer.

Kursledare
Folke Nilsson
 är VD för Quality IT AB i Stockholm och registrerad Auditor och var ordförande för REQB som slogs ihop med IREB 2017. Folke Nilsson arbetar som konsult inom kvalitetsområdet och har lång erfarenhet av databranschen. Han är också ansvarig för och initiativtagare till ITQ. Han var också delaktig i framtagningen av de olika kurs syllabusen för REQB kurserna.

Pris Kontakta oss för en offert. Certifiering kostar 3 400 kronor.

 

 

IREB, Requirement Engineering Foundation

Att såväl beställare som leverantörer har ett ansvar för kvaliteten i de resulterande lösningarna är klart för alla inom IT. Denna utbildning ger dig de verktyg i form av processer och synsätt som skall hjälpa er att skapa och hantera krav på rätt nivå med hjälp av rätt personer samt underhålla dem under ett systems livscykel.

Kravhantering handlar om att fånga, dokumentera, säkra och förvalta förväntningarna på en produkt. Detta är ett viktigt verktyg för att säkra ett utvecklingsprojekts möjlighet att lyckas. Målet är att lära sig de olika delar som ingår i kravhantering, förstå hur de hänger ihop, de viktigaste aspekterna med varje moment. Det gäller att få en översikt över kravhanteringsprocessen och en förståelse hur man designar krav som bättre lämpar sej för implementering. Vi talar bl a om varför det är viktigt att få kontroll på sina krav. Anledningen till att projekt inte lyckas med sin kravhantering och hur man undviker det. Användbara tekniker för att fånga, dokumentera, prioritera och hantera krav.

Insikt om vilket verktygsstöd som kan användas för kravhantering

Kursinnehåll (Bildmaterial på engelska men kursen hålls på Svenska)

Introduction and Foundations

Introduktion och grunder

System och systemkontext

Kravelicitering

Kravdokumentation

Dokumentation av krav med naturligt språk

Modellbaserad dokumentation av krav

Användningsfall

Kravvalidering och förhandling

Kravförhandling

Kravförvaltning

Verktygsstöd

Kursen är en grundläggande introduktion till kravhantering och bör gås av alla som arbetar med framtagning och hantering av krav från verksamhetsutvecklare, arkitekter, projektledare, utvecklare, testare till chefer och kvalitetssäkrare.

Kursen är inte en utbildning i användningsfall, specifika verktyg eller annan teknik för kravfångst utan skall ge en grundläggande insikt i vad som är viktigt och hur man bör arbeta med det inklusive processer för kravhantering

Kursmål

Deltagarna skall efter genomförd kurs känna till:

Definitioner och standarder för kravhantering
Varför det är viktigt att få kontroll på sina krav
Anledningen till att projekt inte lyckas med sin kravhantering och hur man undviker detta
Användbara tekniker för att fånga, dokumentera, prioritera och hantera krav
Insikt om vilket verktygsstöd som kan användas för kravhantering

Program

Dag 1 08.30 Registrering och Kaffe 9.00 – ca 17.00

Dag 2 9.00 – ca 17.00 (förmiddagskaffe 10.30, Lunch 12.00 och eftermiddagskaffe 14.30)

Dag 3 09.00 (förmiddagskaffe 10.30, Lunch 12.00 och eftermiddagskaffe 14.30), 15.00 IREB Examen Foundation level

Genomförande

Kursen är på tre dagar och består i huvudsak av föreläsningar med flertalet övningar inlagda. Det uppmuntras också till diskussioner och utvikningar.

Kursen avslutas med en examination av Multiple Choice typ som vid godkänt ger en IREB Certified Professional for Requirements Engineering certifiering på Foundation Level. IREB (Requrements Engineering Qualification Board) se www.IREB.org .

Kursen är i huvudsak uppbyggd för IT-organisationer och IT-verksamheter med programvaruhantering, men mycket är generellt och säkert tillämpbart på andra typer av organisationer.

Kursledare

Folke Nilsson är VD för Quality IT AB i Stockholm och registrerad Auditor och var ordförande för REQB som slogs ihop med IREB 2017. Folke Nilsson arbetar som konsult inom kvalitetsområdet och har lång erfarenhet av databranschen. Han är också ansvarig för och initiativtagare till ITQ. Han var också delaktig i framtagningen av de olika kurs syllabusen för REQB kurserna.

Pris Kontakta oss för en offert. Certifieringskostnad 3 400 kronor.

 

IQBBA, Business Analyst Foundation Level

Att såväl beställare som leverantörer har ett ansvar för kvaliteten i de resulterande lösningarna är klart för alla inom IT. Denna utbildning ger dig som beställare de verktyg i form av processer och synsätt som skall hjälpa er att skapa och hantera krav på rätt nivå med hjälp av rätt kompetenser samt underhålla dem under ett systems livscykel.

Business Analyst definieras som en samling aktiviteter, kunskaper, verktyg och tekniker som behövs för att identifiera verksamhetsbehov och bestämma lösningar på verksamhetsrelaterade problem.

Business Analyst är själva startpunkten för Kravhantering. För att vi skall kunna hitta den bästa lösningen på ett givet affärsbehov så är det viktigt att vi formulerar behovet rätt.

I Business Analystkursen koncentrerar vi oss på att identifiera affärsbehoven i en organisation och för hur man går till väga för att få fram en lösning på affärsproblemen. En lösning kan bestå av programvaror eller kompletta IT-system, verksamhetsprocesser, organisatoriska förändringar med mera. Affärsmålen och behoven identiferade under Business Analyst utvecklas sedan till kraven på lösningen. Därför skall kravhanteringen som beskrivs i våra övriga kurser som är certifierade av REQB ses som en fortsättning på och som en del av Business Analystprocessen. Se bilden nedan hur de hänger ihop.

diagramIQBBA

Själva resultatet från Business Analysen blir att också ta hand om resultatet från framtagningen av lösningen och se till att den blir implementerad på rätt sätt i verksamheten.

Det handlar mycket om att fånga, dokumentera, säkra och förvalta förväntningarna på en verksamhetsbehov. Detta är ett viktigt verktyg för att säkra att framtagningen av en lösning har möjlighet att lyckas. Målet är att lära sig de olika delar som ingår i Business Analyst, förstå hur de hänger ihop, de viktigaste aspekterna med varje moment. Det gäller att få en översikt över processen och en förståelse för hur man fångar upp och designar krav som bättre lämpar sej för implementering.

Kursinnehåll (Bildmaterial på engelska men kursen hålls på svenska)

Introduction

1.    Fundamentals of Business Analysis   

Why is Business Analysis necessary?What is Business Analysis?

Core concepts of Business Analysis

Knowledge areas

Tasks and responsibilities

2.    Enterprise Analysis    

Stakeholder identification and analysisEnterprise Analysis – identifying business processes

Business needs and goals definition

Business case definition

Determining solution scope and approach

3.   Business Analysis Process Planning

Business Analysis communication planningRequirements Engineering process planning

Configuration and Change Management process

Tools and techniques selection

 

4.    Elicitation   

The concept of Requirements ElicitationRequirements Scope Management

Requirement Traceability

Requirements Documentation

Communication

Standards

5.    Requirements Analysis   

Requirements OrganizationModeling and specificationDefining Assumptions and Constraints

Verification and Validation

Quality Assurance

6.    Solution Validation

AssessmentValidation

 

7.    Tools and Techniques  

Business Analysis toolsBusiness Analysis techniques

8.    Competences

Domain knowledgeSoft skills

Facilitation skills

9.    Process Improvement

Process ImprovementProcess simulation and re-designing

10.  Innovation, design and customer

Role of the innovationCompetition & Market Research

Design Thinking

Basic methods, tools and techniques

Working with the final user

 

Kursen är en grundläggande utbildning i Business Analyst och dess koppling och del i kravhantering och bör gås av alla som arbetar med framtagning och hantering av krav från verksamhetsutvecklare, Arkitekter, projektledare till chefer och kvalitetssäkrare.

Kursen är inte en utbildning i användningsfall, specifika verktyg eller annan teknik för kravfångst utan skall ge en grundläggande insikt i vad som är viktigt och hur man bör arbeta med det inklusive processer för Business Analyst

Kursledare

Folke Nilsson är VD för Quality IT AB i Stockholm och registrerad Lead TickIT Auditor och Ordförande för REQB. Folke Nilsson arbetar som konsult inom kvalitetsområdet och har lång erfarenhet av databranschen. Han är också ansvarig för och initiativtagare till ITQ. Han är också delaktig i framtagningen av de olika kurssyllabusen för REQB kurserna.