IREB, Requirement Engineering Advanced Level Elicitation and Consolidation [3 dgr]

En kurs för dig som har arbetat praktiskt med krav under några år. Du får en professionell plattform inom området framtagning och konsolidering av krav. Vi går igenom dessa delar av kravhantering på djupet. Vi tittar på alternativa angreppsätt för Kravfångst, Kravspecifikation. Vi bedömer Kravanalys, Validering och Verifiering av krav. Detta ger dig verktygen för arbetet med att välja lämpliga angreppssätt utifrån behoven i företagets verksamheter.

Denna kurs är lämplig för yrkesverksamma med karriärprofiler som kravsteknik, affärsanalys, företagsekonomi, processteknik och organisationsdesign, som önskar utöka sin kunskap och kompetens inom områdena framtagning och konsolidering av krav

Kursen Elicitation and Consolidation på Advanced Level har följande innehåll:

Skills of the requirements engineer in the field of elicitation and consolidation

Knowing the required skills in the areas of elicitation and consolidation. Mastering and using judging yourself and others on the required skills in the area of elicitation and consolidation. Knowing opportunities for personal training. Mastering and using the communication model of Schulz von Thun. Knowing change processes

Requirements sources

Identify, classify, manage stakeholders. Knowing the classification schema for stakeholders. Stakeholder relationship management. The user as stakeholder – user-centered RE. Persona.  Identify, classify, manage documents. Knowing typical candidate document. Mastering and using creation of the documentation schema for the documents used. Identify, classify, manage systems in operation. Knowing typical systems in operation. Mastering and using creation of the documentation schema for the systems in operation being

Elicitation techniques

Characteristics of elicitation techniques. Knowing the characteristics of elicitation techniques. Mastering and using classification of elicitation techniques on the basis of their characteristics. Mastering and using selection of elicitation techniques on the basis of their characteristics. Questioning techniques. Mastering and using qualitative interviews. Knowing questionnaires. Observation techniques. Knowing field observation. Knowing apprenticing. Mastering and using the use of contextual inquiry. Creativity techniques. Knowing brainstorming and brainstorming paradox. Mastering and using the Method 6-3-5. Knowing the 6 Thinking Hats Method. Knowing the analogy technique. Mastering and using Osborn’s checklist. Artifact-based techniques. Knowing system archaeology. Mastering and using performing perspective-based reading. Knowing re-use of requirements. Supporting techniques. Knowing prototyping. Mastering and using application of user walkthrough. Mastering and using scenarios. Knowing storyboards. Mastering and using the elevator pitch. Mastering and using goals in requirements elicitation Knowing the use of experiential knowledge. Knowing user stories.

Consolidation techniques

Conflict types. Mastering and using detection of the 5 conflict types on the basis of indications in
the project. Knowing Glasl’s conflict escalation model. Mastering and using selection of suitable consolidation techniques on the basis of the characteristics of the conflict. Conflict settlement techniques. Mastering and using agreement as a consolidation technique. Mastering and using compromise as a consolidation technique. Knowing definition of variants (configuration) as a consolidation technique. Voting or instruction methods. Mastering and using voting as a consolidation technique. Mastering and using Overruling as a consolidation technique. Analytic methods. Mastering and using Consider All Facts (CAF) as an analytical support technique. Mastering and using Plus-Minus-Interesting (PMI) as an analytical support. Mastering and using cost-benefit analysis as an analytical consolidation technique

Program

Dag 1 08.30 Registrering och Kaffe 9.00 – ca 17.00

Dag 2 9.00 – ca 17.00 (förmiddagskaffe 10.30, Lunch 12.00 och eftermiddagskaffe 14.30)

Dag 3 09.00 (förmiddagskaffe 10.30, Lunch 12.00 och eftermiddagskaffe 14.30), 15.00 IREB Examen Foundation level

Genomförande

Kursen är på tre dagar och består i huvudsak av föreläsningar med flertalet övningar inlagda. Det uppmuntras också till diskussioner och utvikningar.

Kursen avslutas med en examination av Multiple Choice typ som vid godkänt ger en IREB Certified Professional for Requirements Engineering certifiering på Advanced Level, Elicitation and Consolidation. IREB (Requrements Engineering Qualification Board) se www.IREB.org .

Kursen är i huvudsak uppbyggd för IT-organisationer och IT-verksamheter med programvaruhantering, men mycket är generellt och säkert tillämpbart på andra typer av organisationer.

Kursledare
Folke Nilsson
 är VD för Quality IT AB i Stockholm och registrerad Auditor och var ordförande för REQB som slogs ihop med IREB 2017. Folke Nilsson arbetar som konsult inom kvalitetsområdet och har lång erfarenhet av databranschen. Han är också ansvarig för och initiativtagare till ITQ. Han var också delaktig i framtagningen av de olika kurs syllabusen för REQB kurserna.

Pris: Kontakta oss för en offert. Certifiering kostar 3 400 kronor.

Lönsamt ledarskap [1 dag]

Vad nya ISO 9001 kraven kan ge er

Kursen ” Lönsamt ledarskap” går igenom vad kraven i 2015 års version av ISO 9001 innebär för en organisation och hur man med den kan skapa förbättringar och ökad lönsamhet. Vi ger dig ett affärsorienterat synsätt på ledningssystem och hjälper dig att skapa den moderna infrastruktur som behövs för ett framgångsrikt ledarskap.

Kursledaren Folke Nilsson säger:
‑ För mig, som arbetat i mer än 35 år med IT-organisationer, har alltid kvalitetsfrågorna varit aktuella men det har också känts som att vårt arbetssätt för att få ordning på kvaliteten har skilt sig lite åt från den industriella syn som har varit grund till ISO 9001.
Varje ny version av standarden har medfört nya krav. Men det har som regel varit nya krav som jag upplevt redan omfattats av det arbete som gjorts inom ramen för TickIT och TickITplus (som är en tolkning av kraven för SW och IT). Som exempel kan jag nämna områden som kompetensutveckling, processer, riskhantering.
Det är naturligtvis så att utveckling av standarder bygger på existerande lösningar, men det leder då också till att förändringar inte alltid har den innovativa karaktär som vi hoppas eller önskar.

‑ Det finns mer som en modern organisation vill och kan få ut av standarderna. Det räcker inte med att, som många försöker göra, använda en minsta gemensam nämnare för att få fulla effekten. Vi måste komma ihåg att kvalitet inte ska ses som en kostnad utan som en intäkt. Organisationer och institut har försökt skapa olika tolkningar och riktlinjer för att i första hand uppfylla kraven och kunna certifiera sig. Kvalitetsansvariga lyckas inte alltid hjälpa organisationerna att uppfylla standarden.
I den nya versionen av standarderna, som kom i december 2015, som också omfattar den gemensamma strukturen HLS (High Level Structure), finns det fortfarande en risk att man tolkar den för enkelt eller inte vet hur man på ett effektivt sätt skall tillämpa kraven.

För att öka förståelsen, så har vi på ITQ tagit fram en praktiskt inriktad utbildning. Här tar vi sikte på all den potential som finns för att nå en förbättrad lönsamhet. Vi tittar på affärsorienterade synsätt för ledningssystem och kraften i att tillämpa 2015 års version av ISO 9001. Kursen kan hjälpa organisationen att skaffa sig en holistisk infrastruktur för att uppnå en affärsmässig ledning i kvalitetsarbetet.

Vem bör gå den här kursen?
Kursen riktar sig till dem som vill veta hur man praktiskt skall arbeta med kraven i ISO 9001 och HLS.
Kursen är lämplig för hela ledningsgrupper men kan i första hand hjälpa Verksamhetsutvecklare, Kvalitetsansvariga, Certifieringsrevisorer och liknande roller att få insikt och verktyg hur de skall använda de nya kraven.

Kursinnehåll
Kursens innehåll bygger på kursledarens arbete med utbildningar inom Business Analysis, Requirement Engineering, Risk Management, TickIT och TickITplus och utnyttjar också erfarenheterna som konsult och certifieringsrevisor i mer än 25 år.

 • Det historiska perspektivet och på vilket sätt kvalitet blir affärsorienterat.
 • Kort genomgång av ändringar i HLS och nya ISO 9001.
 • Intressentanalys, hur den kan genomföras och kopplingen till behoven i verksamheten, samt hur man kan dokumentera kravbilden och på ett strukturerat sätt kontinuerligt arbeta med den.
 • Hur kan man bygga en Infrastruktur för ledning som fokuserar också på ledningsprocesserna och styrningsprinciperna i en organisation.
 • Hur man bör arbeta, såväl strategiskt som operativt, med Risk Management.
 • Hur man tar hand om risker och ökar flexibiliteten i organisationen och klarar tidspress.
 • Hur man startar ett kontinuerligt förändrings/förbättringsarbete som ligger integrerat i ledningsstrukturen och inte vid sidan av.

Kursmål
Deltagarna ska efter genomförd kurs känna till:

 • Vad syftet med förändringarna är och vad man kan uppnå med dem.
 • Hur man kan arbeta med intressentanalyser och kravbilder för att styra organisationens utveckling och förbättringar
 • Hur man ska använda Riskanalyser för att på ett flexibelt sätt styra organisationen mot målen.
 • Hur man kan arbeta för att få en enkel och effektiv infrastruktur för ledningsarbetet.
 • Hur olika Styrprinciper kan samverka och hur man tydliggör dem på ett enkelt sätt.

 

Program

08.30                                                Registrering och Kaffe
9.00 – ca 17.00                              Kurs

Genomförande

Kursen består av föreläsningar med kortare övningar. Kursdeltagare uppmuntras också till diskussioner och utvikningar.

Kursen är i uppbyggd på kursledarens erfarenheter från IT-organisationer och IT-verksamheter, men mycket är också generellt och därför tillämpbart även på andra typer av organisationer.

Kursledare

Folke Nilsson är VD för Quality IT AB i Stockholm och registrerad Lead TickIT Auditor och ordförande för REQB. Folke Nilsson arbetar som konsult inom kvalitetsområdet med lång erfarenhet av databranschen. Han är också ansvarig för, och initiativtagare till, ITQ samt delaktig i framtagningen av olika syllabus för REQB utbildning.

Pris: Endagskursen kostar 6 500 kr.

ISTQB Advanced Level Test Analyst

Generellt så vänder denna kurs sig till dig som är testledare, testkoordinator och/eller testchef, som behöver mer i verktygslådan än det som erbjuds i vanliga testkurser. Det är tuffa krav på testledarna i dagens slimmade och dynamiska projekt. Kursen kommer att stärka upp metodik och redskap för att just hantera den situationen. Kursen förbereder dig för certifieringen Advanced Level Test Analyst Certificate.

Ett utbildning för att ge dig nödvändiga kunskaper till ISTQB Certified Tester Advanced Level –  Test Analyst. Utbildningen är en verktygslåda för ditt arbete som Test Analytiker.

Kursen är avancerad. Den kräver att du känner till innehållet i ISTQB Foundation. För att få certifieras måste du ha ett Foundation certificate.

Utbildningen är på fyra dagar. Certifieringstest efter kursen eller vid annat valfritt tillfälle.

Kursen arrangeras även företagsinternt på begäran.
Priset beror på antalet deltagare och arrangemang. Kontakta oss för en offert.

Endast certifiering utan att deltaga i kurs kostar 3 400 kr (ex moms).


 

itq-100Kursledaren, Hans Schaefer, beskriver här kursens innehåll:

After this seminar you should be able to:
• Perform the appropriate testing activities based on the software development lifecycle being used.
• Determine the proper prioritization of the testing activities based on the information provided by the risk analysis.
• Select and apply appropriate testing techniques to ensure that tests provide an adequate level of confidence, based on defined coverage criteria.
• Provide the appropriate level of documentation relevant to the testing activities.
• Determine the appropriate types of functional testing to be performed.
• Assume responsibility for the usability testing for a given project.
• Effectively participate in formal and informal reviews with stakeholders, applying knowledge of typical mistakes made in work products.
• Design and implement a defect classification scheme.
• Apply tools to support an efficient testing process.
Contents (The times are minimum times, chapter 3 will definitely take longer time). The total is four days:

Introduction to the Test Analyst Syllabus and Exam – [60 minutes]

Chapter 1: The Testing Process – [300 minutes]
Focusing on tasks in
• Test analysis & design
• Test implementation & execution
• Evaluating Exit Criteria and Reporting
How detailed job to do
Dependence on different life cycle models

Chapter 2 : Test Management vs. The Test Analyst – [90 minutes]
Options for test team organization
Test analyst tasks in risk management: Prioritizing test case selection, test coverage and test data based on risk

Chapter 3 : Test Techniques – [825 minutes]
Specification based (Black Box)
• Equivalence partitioning
• Boundary value analysis and domain testing
• Decision tables
• State Transition Testing
• Classification Tree Method
• Pair wise testing and other combinatorial methods
• Orthogonal arrays and pair wise testing
• Use cases and user stories

Defect and Experience based
• defect taxonomies and their use
• using experienced-based techniques

Choosing the right technique

Chapter 4: Testing Software Characteristics – [120 minutes]
• test of accuracy, suitability, interoperability, and accessibility
• usability tests

Chapter 5 : Reviews – [165 minutes]
Making and using checklists
Tricks and tips

Chapter 6 : Defect Management – [120 minutes]
Writing defect reports
Classifying defects
Root cause analysis

Chapter 7: Test Tools & Automation – [45 minutes]
Test Design Tools
Test Data Preparation Tools
Test Execution Automation Methods and Tools

Q&A: Read, repeat, ask, get answers.

Exam: Some day later, after discussion, 3 hours 45 minutes.

 

 

ISTQB Agile Tester

How to become an efficient Agile Tester ?

Testing is one of the main success factors to enhance the quality of softwares and information systems :
– Implementing test activities on a sequential software development cycle is often well managed, thanks to the best methods and practises promoted by the ISTQB (International Sofware Testing Qualifications Board) for more than 10 years.
– More and more companies are now adopting iterative cycles with agile methodologies to produce softwares
– The fundamentals of testing need to be in place for any type of development and testing in an agile project is something that needs to be properly addressed

The Agile Tester training course is an ISTQB add-on

istqb agile tester

 

Who should attend this training course and why?

This course provides testers and test managers with an understanding of the fundamentals of testing on agile projects.

This course will benefit to :

 • Testers, Test Managers, Project Managers but also Business Owners who are moving from a traditional development approach to an agile approach
 • Testers experienced with traditional software lifecycles, having an interest in agile testing
 • Developers or Project Managers with little knowledge of testing who work in agile projects
 • Junior professional testers who are just starting in the testing profession, have received the Foundation Level certificate, and would like to know more about the tester’s role in an Agile environment

What you will learn ?

A number of Business Outcomes will be achieved :

 • Collaborate in a cross-functional Agile team being familiar with principles and basic practices of Agile software development
 • Support the Agile team in planning test-related activities
 • Apply relevant methods and techniques for testing in an Agile project
 • Assist business stakeholders in defining understandable and testable user stories, scenarios, requirements and acceptance criteria as appropriate

How will you learn ?

A right balance beetween theory and practice :

 • The training course will cover the ISTQB Agile Tester Syllabus
 • The Multiple Choice Questions will prepare you for the ISTQB Agile Tester exam
 • The practical exercises, will make you feel and understand the main concepts of agile methodologies and testing wihtin an Agile approach… while having fun!

What is the program ?

Covering the ISTQB Agile Testeur Syllabus :

 • Agile Software Development (150 mins)
  • The Fundamentals of Agile Software Development
  • Aspects of Agile Approaches
 • Fundamental Agile Testing Principles, Practices, and Processes (105 mins)
  • The Differences between Testing in Traditional and Agile Approaches
  • Status of Testing in Agile Projects
  • Role and Skills of a Tester in an Agile Team
 • Agile Testing Methods, Techniques, and Tools (480 mins)
  • Agile Testing Methods
  • Assessing Quality Risks and Estimating Test Effort
  • Techniques in Agile Projects
  • Tools in Agile Projects

What about the official certification exam at the end ?

An official ISTQB Agile Tester certification exam may be taken at the end of the course but is not mandatory to attend the course :

 • Prerequisite: in order to be allowed to sit the Agile Tester ISTQB exam, anyone must own the ISTQB Foundation Level certified tester certificate
 • About the exam
  • Duration = 60 mins
  • 40 Multiple Choice Questions
   • 13 questions for chapter 1
   • 12 questions for chapter 2
   • 15 quesitons for chapter 3
  • 65% or more to pass
EricRIOUduCOSQUER Who is the trainer ?Eric RIOU du COSQUER,
international Software Quality Expert
President of the French ISTQB national board
 • With about 14 years of involvment in IT projects, as a developer, tester and test manager, Eric is now operating on large IT projects in order to contribute concretely to their success by ensuring that the test activities are professionally managed and implemented at all levels, by all stake holders.
 • Audit, Consulting and Training are his main activities to improve the overall testing process with a single goal in mind: a better quality for Software and Information systems by meeting the requirements of the Business Owner and keeping final users happy.
 • Eric is also
  • ISTQB Full Advanced Level Certified and, for nearly 4 years, the General Secretary of the ISTQB
  • TMMi Accredited Assessor and Trainer

 

Lernmore

 

Kravhanteringen allt viktigare! Kör du Agilt då behöver du IREB Agile Primer kurs

Vi har arbetat intensivt inom REQB (Requirement Engineering Qualifications Board) som nu slagits ihop med IREB  för att utveckla syllabus till våra kurser så att de på bästa sätt kan möta våra kunders nuvarande och kommande behov.

Nu finns också en specialutbildning för Agil kravhantering som heter IREB Agile Primer och som är grunden för Agil kravhantering. I vår roll som ett påverkans institut är ITQ först plan och vi är oftast en av de få som håller dessa kurser i Sverige.

Många företag arbetar i dag på olika sätt inom det Agila konceptet men har det inte funnit någon bra och tydlig inriktning för arbetet med Kravhantering. Inom REQB/IREB har vi därför nu tagit fram en praktiskt inriktad kurs som vi kallar IREB Agile Primer. Kursen ger dig en bra grund till Requirement Engineering men ger också en praktiskt orienterad beskrivning hur du bör arbeta för att tillämpa detta i en Agil miljö. Vi kommer hålla den första utbildningen efter sommaren.

Kursmaterialet är på engelska men kursledaren kan hålla den på svenska eller engelska (Företagsintern). Kursen skall ge er kunskap om:

 • Motivation and mindsets of Agile Engineering
 • Fundamentals of Agile Requirement Engineering
 • Artifacts and techniques in Agile Requirement Engenering
 • Organizational aspects of Agile Requirement Engineering

För er som sitter på kundsidan och vill hjälpa era organisationer att förbättra sitt kravarbete har vi ju också vår IQBBA ackrediterade utbildning för Business Analyst. Det är en kurs som inte har sitt fokus på det tekniska. Du får maximal nytta av den här kursen om du sitter på beställarsidan och speciellt om du är delaktig i de tidiga skedena i processen då man arbetar på lösningar för affärsproblemen.

Random Test (2 dagar)

Automatiserade random tester är en teknik som har använts för att testa av styrsystem på stridsflygplan och börssystem. Ett bra komplement till andra tester och kräver relativt liten insats för att komma igång. Kursen kräver vissa färdigheter i programmering Java eller C#. Eleverna kommer att ta fram random tester för ett enkelt börssystem och/eller styrsystem för ett stridsflygplan. Beroende på intresse kan eleverna själva välja inriktning och svårighetsgrad på övningarna. Kurslitteratur kommer att vara material som delas ut under kursens gång. Kursen kräver en del färdigheter i matematik, så en lämplig bakgrund är högskoleingenjör, civilingenjör eller motsvarande.

Avancerad Automatiserad Test (3 dagar)

Kursen handlar om hur ramverk för massiva automatiserade tester bör byggas upp. Kursen kräver vissa färdigheter i programmering Java eller C# . Eleverna kommer att ta fram ett ramverk för testning av ett enkelt börssystem och/eller styrsystem för ett stridsflygplan. Beroende på intresse kan eleverna själva välja inriktning och svårighetsgrad på övningarna. Kurslitteratur kommer att vara xUnit Test Patterns av Gerard Meszaros, samt material som delas ut under kursens gång. Det enda verktyg som kommer att användas är xUnit samt kod som eleverna själva skriver. Kursen kräver en hel del studievana, så en lämplig bakgrund är högskoleingenjör, civilingenjör eller motsvarande.

Configuration Management – Strategisk CM

Orienterat på strategisk CM, planering och överblick…….

I denna kurs lyfter vi upp oss från det dagliga operativa arbetet och tittar på CM på en mer strategisk och processorienterad nivå. Fokus ligger på långsiktig utveckling av CM-arbetet på ett projektövergripande plan.

Vår CM-utbildning består av tre delkurser där den totala CM-utbildningen på sex dagar även belyser några av skillnaderna mellan utveckling och produktion. Vi har tagit fram ett informationsblad som täcker hela vår CM-utbildning.

Fortsättningskurserna kommer att ge deltagarna en unik möjlighet att påverka kursinnehållet med hjälp av metoder från agil utveckling. Detta kommer att möjliggöra anpassning av varje kursstillfälle till deltagarnas förutsättningar och aktuella problem samt uppmuntra till diskussioner och interaktivitet.

Kursledare
Anders Karlsson och Christian Pendleton

Christian Pendleton hos vår samarbetspartner Softhouse har nyligen författat boken Configuration Management på fem minuter. Hämta den kostnadsfritt.

Boka kursen här!

Sagt om kursen och kursledarna ”Bra, kunniga och engagerade kursledare! Innehållet i kursen och framställandet var intressant och lätt att följa. Mycket intressant att utbyta erfarenheter och tips med andra CM-are på andra företag.

CM Foundation, 11 – 12 mars 2019, täcker grunderna med historik, begrepp, rollbeskrivning och basics

Software CM, 15 – 16 oktober, tar upp mjukvaruorienterade CM-relaterade frågor som byggverktyg, hantering av parallella utvecklingsspår och liknande
Software CM, 13 – 14 maj2019

Strategisk CM, 12-13 november, är orienterad på strategisk CM, planering och överblick….

Priset för varje delkurs är 13 500 kr.

Priset för två delkurser är  23 100 kr.

För hela utbildningens tre delar är priset 33 000 kr.

Vid samtidig anmälan så kan ni utnyttja möjligheten att skicka olika personer från samma företag till de olika kurserna. Priser exkl moms.Du kommer till mer information om kursprogrammet för CM Management via Läs mer.

Orienterat på strategisk CM, planering och överblick…….

Effektiv CM-hantering är en viktig faktor för framgångsrik utveckling, support och underhåll av en produkt. I dag upplever fler och fler organisation hur viktigt det är att man har en bättre kontroll på sina CM frågor eftersom brister inom detta område kan skapa stora kvalitetsbristkostnader. Kursen skall ge dig svar på frågor som:

 • Vad innebär CM för min organisation och verksamhet
 • Vilken roll skall en Konfigurationsledare ha
 • Hur säkerställer man kvalitet i utvecklingsarbetet med hjälp av CM
 • Hur väljer man rätt nivå för CM för olika utvecklingsprojekt och produkter
 • Vad innebär CM för systemintegration och drift, ITIL aspekter på CM

Detta är tredje och vslutande delen av en ny utbildning som består av tre oberoende delar. De två första delarna är CM Foundation och Software CM. Den tredje delen är CM Management.

Program

Strategisk CM dag ett och två

 • CM-rollen
 • Begreppsmodell
 • Identifiering

– Dokumenttyper

– Produktstruktur

– Cl

– Versionshantering

 • Audit/Granskningar
 • Ändringshantering
 • Statusrapportering

– Statistik

– QA

 • Baselines
 • Köpa färdigt eller Bygga nytt
 • Produktstrategi vs hantering av parallella utvecklingsspår och liknande

Tider för dagarna

Dag 1 Dag 2
Registrering 08.30
Kursstart 09.00 Kursstart 09.00
Kursslut 17.00
Kursslut 17.00
Vem bör deltaga?

Kursen vänder sig till projektledare, systemägare, systemutvecklare, testledare eller liknande som vill utveckla sin förståelse av och kompetens inom Configuration Management. Även du som idag redan arbetar med CM som chef, produktägare eller konfigurationsledare har stor nytta av kursen.

Kursledare

 

Anders Karlsson, CM-expert, AKA Quality Management AB

Anders har arbetat heltid med CM-frågor sedan 1996. Både som linjeanställd och konsult hos företag  som Cap Gemini, Telelogic, EDB och Syntell där han bl.a. haft uppdrag inom telekomsektorn, bank och finans, försvarsindustrin och verkstadsindustrin. Anders har arbetat med CM i både utveckling och drift samt införande av både CM-processer och verktyg. Han har även tagit fram och hållit ett antal kurser och seminarier inom området under mer än 10 år.

Christian Pendleton, strategisk CM, Softhouse Consulting Öresund AB

Christian började sin CM-bana på Ericsson Telecom 1994 och har sedan fortsatt som konsult på olika företag, för att nu landa som CM-expert på Softhouse i Malmö. Christian har arbetat operativt och med metodutveckling på alla nivåer i systemutvecklande verksamheter. Idag arbetar han med både strategiska och operativa uppdrag inom CM-området samt med införande och förbättring av arbetssätt i mjukvaruutvecklande organisationer. Christian har ett särskilt intresse för hur CM interagerar med andra roller samt hur CM-arbetet påverkas av olika utvecklingsmodeller.

Configuration Management – Software CM

Mjukvaruorienterande CM-relaterade frågor som byggverktyg, hantering av parallella utvecklingsspår och liknande

Utveckling av mjukvara ställer allt högre krav på ordning och reda i verksamheten. Denna kurs tittar på CM-disciplinen ur ett operativt perspektiv, med ett fokus på hur man kan optimera CM-arbetet i en mjukvaruutvecklande organisation. Fokus ligger på CM-hantering i iterativa och agila utvecklingsmodeller, hantering av parallella utvecklingsspår och ändringshantering.

Vår CM-utbildning består av tre delkurser där den totala CM-utbildningen på sex dagar även belyser några av skillnaderna mellan utveckling och produktion. Vi har tagit fram ett informationsblad som täcker hela vår CM-utbildning.

Fortsättningskurserna kommer att ge deltagarna en unik möjlighet att påverka kursinnehållet med hjälp av metoder från agil utveckling. Detta kommer att möjliggöra anpassning av varje kurstillfälle till deltagarnas förutsättningar och aktuella problem samt uppmuntra till diskussioner och interaktivitet.

Kursledare
Anders Karlsson och Christian Pendleton

Christian Pendleton hos vår samarbetspartner Softhouse har nyligen författat boken Configuration Management på fem minuter. Hämta den kostnadsfritt.

Boka kursen här!

Sagt om kursen och kursledarna ”Bra, kunniga och engagerade kursledare! Innehållet i kursen och framställandet var intressant och lätt att följa. Mycket intressant att utbyta erfarenheter och tips med andra CM-are på andra företag.

CM Foundation, 11 – 12 mars 2019, täcker grunderna med historik, begrepp, rollbeskrivning och basics

Software CM, 15 – 16 oktober, tar upp mjukvaruorienterade CM-relaterade frågor som byggverktyg, hantering av parallella utvecklingsspår och liknande
Software CM, 13 – 14 maj 2019

Strategisk CM, 12-13 november, är orienterad på strategisk CM, planering och överblick….

Priset för varje delkurs är 13 500 kr.

Priset för två delkurser är  23 100 kr.

För hela utbildningens tre delar är priset 33 000 kr.

Vid samtidig anmälan så kan ni utnyttja möjligheten att skicka olika personer från samma företag till de olika kurserna. Priser exkl moms.Du kommer till mer information om kursprogrammet för Software CM via Läs mer.

Mjukvaruorienterande CM-relaterade frågor som byggverktyg, hantering av parallella utvecklingsspår och liknande

Effektiv CM-hantering är en viktig faktor för framgångsrik utveckling, support och underhåll av en produkt. I dag upplever fler och fler organisation hur viktigt det är att man har en bättre kontroll på sina CM frågor eftersom brister inom detta område kan skapa stora kvalitetsbristkostnader. Kursen skall ge dig svar på frågor som:

 • Vad innebär CM för min organisation och verksamhet
 • Vilken roll skall en Konfigurationsledare ha
 • Hur säkerställer man kvalitet i utvecklingsarbetet med hjälp av CM
 • Hur väljer man rätt nivå för CM för olika utvecklingsprojekt och produkter
 • Vad innebär CM för systemintegration och drift, ITIL aspekter på CM

Detta är andra delen av en ny utbildning som består av tre delar. Den första delen är CM Foundation. Denna del heter Software Configuration Management.

Program

Software Configuration Management, Software CM, dag ett och två

 • Presentation och introduktion
 • Varför SCM?
 • SCM kontra CM
 • CM och utvecklingsmodeller (fördjupning)
 • Ändringshantering SW
 • Verktyg
 • Hantering av parallell utveckling
 • CM-planen (spec. SCM-delar)
 • Integration
 • Hantering av produkter med öppen källkod

 

Tider för dagarna

Dag 1 Dag 2
Registrering 08.30
Kursstart 09.00 Kursstart 09.00
Kursslut 17.00
Kursslut 17.00
Vem bör deltaga?

Kursen vänder sig till projektledare, systemägare, systemutvecklare, testledare eller liknande som vill utveckla sin förståelse av och kompetens inom Configuration Management. Även du som idag redan arbetar med CM som chef, produktägare eller konfigurationsledare har stor nytta av kursen.

Kursledare

 

Anders Karlsson, CM-expert, AKA Quality Management AB

Anders har arbetat heltid med CM-frågor sedan 1996. Både som linjeanställd och konsult hos företag  som Cap Gemini, Telelogic, EDB och Syntell där han bl.a. haft uppdrag inom telekomsektorn, bank och finans, försvarsindustrin och verkstadsindustrin. Anders har arbetat med CM i både utveckling och drift samt införande av både CM-processer och verktyg. Han har även tagit fram och hållit ett antal kurser och seminarier inom området under mer än 10 år.

Christian Pendleton, strategisk CM, Softhouse Consulting Öresund AB

Christian började sin CM-bana på Ericsson Telecom 1994 och har sedan fortsatt som konsult på olika företag, för att nu landa som CM-expert på Softhouse i Malmö. Christian har arbetat operativt och med metodutveckling på alla nivåer i systemutvecklande verksamheter. Idag arbetar han med både strategiska och operativa uppdrag inom CM-området samt med införande och förbättring av arbetssätt i mjukvaruutvecklande organisationer. Christian har ett särskilt intresse för hur CM interagerar med andra roller samt hur CM-arbetet påverkas av olika utvecklingsmodeller.

Configuration Management – Foundation

Grunderna med historik. begrepp. rollbeskrivning och basics

Effektiv CM-hantering är en viktig faktor för framgångsrik utveckling, support och underhåll av en produkt. Denna kurs är till för dig som vill veta vad CM är och vilka fördelar som kan uppnås genom förbättrad CM-kunskap i verksamheten. Kursen tar främst upp CM för en utvecklingsverksamhet, men tittar även på aspekter vid underhåll och drift. Fokus ligger på att skapa en grundläggande förståelse för CM samt att klargöra begrepp och ansvarsområden.

Vår CM-utbildning består av tre delkurser där den totala CM-utbildningen på sex dagar även belyser några av skillnaderna mellan utveckling och produktion. Vi har tagit fram ett informationsblad som täcker hela vår CM-utbildning.

Fortsättningskurserna kommer att ge deltagarna en unik möjlighet att påverka kursinnehållet med hjälp av metoder från agil utveckling. Detta kommer att möjliggöra anpassning av varje kurstillfälle till deltagarnas förutsättningar och aktuella problem samt uppmuntra till diskussioner och interaktivitet.

Kursledare
Anders Karlsson och Christian Pendleton

Christian Pendleton hos vår samarbetspartner Softhouse har nyligen författat boken Configuration Management på fem minuter. Hämta den kostnadsfritt.

Boka kursen här!

Sagt om kursen och kursledarna ”Bra, kunniga och engagerade kursledare! Innehållet i kursen och framställandet var intressant och lätt att följa. Mycket intressant att utbyta erfarenheter och tips med andra CM-are på andra företag.

CM Foundation, 11 – 12 mars 2019, täcker grunderna med historik, begrepp, rollbeskrivning och basics

Software CM, 15 – 16 oktober, tar upp mjukvaruorienterade CM-relaterade frågor som byggverktyg, hantering av parallella utvecklingsspår och liknande
Software CM, 13 – 14 maj 2019

Strategisk CM, 12-13 november, är orienterad på strategisk CM, planering och överblick….

Priset för varje delkurs är 13 500 kr.

Priset för två delkurser är  23 100 kr.

För hela utbildningens tre delar är priset 33 000 kr.

Vid samtidig anmälan så kan ni utnyttja möjligheten att skicka olika personer från samma företag till de olika kurserna. Priser exkl moms.

Grunderna med historik. begrepp. rollbeskrivning och basics

Effektiv CM-hantering är en viktig faktor för framgångsrik utveckling, support och underhåll av en produkt. I dag upplever fler och fler organisationer hur viktigt det är att man har en bättre kontroll på sina CM-frågor eftersom brister inom detta område kan skapa stora kvalitetsbristkostnader. Kursen skall ge dig svar på frågor som:

 • Vad innebär CM för min organisation och verksamhet
 • Vilken roll skall en Konfigurationsledare ha
 • Hur säkerställer man kvalitet i utvecklingsarbetet med hjälp av CM
 • Hur väljer man rätt nivå för CM för olika utvecklingsprojekt och produkter
 • Vad innebär CM för systemintegration och drift, ITIL aspekter på CM

Detta är en första delen i en ny utbildning som består av tre separata delar. Den första delen CM Foundation ägnas åt de saker som man behöver känna till om grunderna inom Configuration Management. Dessa dagar skall ge grunderna för hur effektivt CM-arbete ökar affärsnyttan i utvecklingsprojekten och leder till högre produktkvalitet. Den tredje dagen går djupare in på frågor som är extra tydliga och vanliga inom mjukvaruindustrin och den skall ge dig en bra bas för hur CM och olika utvecklingsansatser skall tillämpas för olika typer av utvecklingsprojekt.

Program

Dag ett

 • Presentation och introduktion
 • Varför CM?
 • Historia
 • Definitioner
 • Standarder och Modeller
 • CM-rollen
 • Ambitionsnivå
 • Sammanfattning

Dag två

 • CM och utvecklingsmodeller
 • Baselines
 • CCB
 • Ändringshantering, grunder
 • Releasehantering
 • CM-planen
 • Sammanfattning

Tider för dagarna

Dag 1 Dag 2
Registrering 08.30
Kursstart 09.00 Kursstart 09.00
Kursslut 17.00
Kursslut 17.00
Vem bör deltaga?

Kursen vänder sig till projektledare, systemägare, systemutvecklare, testledare eller liknande som vill utveckla sin förståelse av och kompetens inom Configuration Management. Även du som idag redan arbetar med CM som chef, produktägare eller konfigurationsledare har stor nytta av kursen.

Kursledare

 

Anders Karlsson, CM-expert, AKA Quality Management AB

Anders har arbetat heltid med CM-frågor sedan 1996. Både som linjeanställd och konsult hos företag som Cap Gemini, Telelogic, EDB och Syntell där han bl.a. haft uppdrag inom telekomsektorn, bank och finans, försvars- och verkstadsindustrin. Anders har arbetat med CM i både utveckling och drift, samt införande av både CM-processer och verktyg. Han har även tagit fram och hållit kurser och seminarier inom området under mer än 10 år.

 

 

Christian Pendleton, strategisk CM, Softhouse Consulting Öresund AB

Christian började sin CM-bana på Ericsson Telecom 1994 och har sedan fortsatt som konsult på olika företag, för att nu landa som CM-expert på Softhouse i Malmö. Christian har arbetat operativt och med metodutveckling på alla nivåer i systemutvecklande verksamheter. Idag arbetar han med både strategiska och operativa uppdrag inom CM-området samt med införande och förbättring av arbetssätt i mjukvaruutvecklande organisationer. Christian har ett särskilt intresse för hur CM interagerar med andra roller samt hur CM-arbetet påverkas av olika utvecklingsmodeller.