Configuration Management – Software CM

Mjukvaruorienterande CM-relaterade frågor som byggverktyg, hantering av parallella utvecklingsspår och liknande

Utveckling av mjukvara ställer allt högre krav på ordning och reda i verksamheten. Denna kurs tittar på CM-disciplinen ur ett operativt perspektiv, med ett fokus på hur man kan optimera CM-arbetet i en mjukvaruutvecklande organisation. Fokus ligger på CM-hantering i iterativa och agila utvecklingsmodeller, hantering av parallella utvecklingsspår och ändringshantering.

Vår CM-utbildning består av tre delkurser där den totala CM-utbildningen på sex dagar även belyser några av skillnaderna mellan utveckling och produktion. Vi har tagit fram ett informationsblad som täcker hela vår CM-utbildning.

Fortsättningskurserna kommer att ge deltagarna en unik möjlighet att påverka kursinnehållet med hjälp av metoder från agil utveckling. Detta kommer att möjliggöra anpassning av varje kurstillfälle till deltagarnas förutsättningar och aktuella problem samt uppmuntra till diskussioner och interaktivitet.

Kursledare
Anders Karlsson och Christian Pendleton

Christian Pendleton hos vår samarbetspartner Softhouse har nyligen författat boken Configuration Management på fem minuter. Hämta den kostnadsfritt.

Boka kursen här!

Sagt om kursen och kursledarna ”Bra, kunniga och engagerade kursledare! Innehållet i kursen och framställandet var intressant och lätt att följa. Mycket intressant att utbyta erfarenheter och tips med andra CM-are på andra företag.

CM Foundation, 11 – 12 mars 2019, täcker grunderna med historik, begrepp, rollbeskrivning och basics

Software CM, 15 – 16 oktober, tar upp mjukvaruorienterade CM-relaterade frågor som byggverktyg, hantering av parallella utvecklingsspår och liknande
Software CM, 13 – 14 maj 2019

Strategisk CM, 12-13 november, är orienterad på strategisk CM, planering och överblick….

Priset för varje delkurs är 13 500 kr.

Priset för två delkurser är  23 100 kr.

För hela utbildningens tre delar är priset 33 000 kr.

Vid samtidig anmälan så kan ni utnyttja möjligheten att skicka olika personer från samma företag till de olika kurserna. Priser exkl moms.Du kommer till mer information om kursprogrammet för Software CM via Läs mer.

Mjukvaruorienterande CM-relaterade frågor som byggverktyg, hantering av parallella utvecklingsspår och liknande

Effektiv CM-hantering är en viktig faktor för framgångsrik utveckling, support och underhåll av en produkt. I dag upplever fler och fler organisation hur viktigt det är att man har en bättre kontroll på sina CM frågor eftersom brister inom detta område kan skapa stora kvalitetsbristkostnader. Kursen skall ge dig svar på frågor som:

 • Vad innebär CM för min organisation och verksamhet
 • Vilken roll skall en Konfigurationsledare ha
 • Hur säkerställer man kvalitet i utvecklingsarbetet med hjälp av CM
 • Hur väljer man rätt nivå för CM för olika utvecklingsprojekt och produkter
 • Vad innebär CM för systemintegration och drift, ITIL aspekter på CM

Detta är andra delen av en ny utbildning som består av tre delar. Den första delen är CM Foundation. Denna del heter Software Configuration Management.

Program

Software Configuration Management, Software CM, dag ett och två

 • Presentation och introduktion
 • Varför SCM?
 • SCM kontra CM
 • CM och utvecklingsmodeller (fördjupning)
 • Ändringshantering SW
 • Verktyg
 • Hantering av parallell utveckling
 • CM-planen (spec. SCM-delar)
 • Integration
 • Hantering av produkter med öppen källkod

 

Tider för dagarna

Dag 1 Dag 2
Registrering 08.30
Kursstart 09.00 Kursstart 09.00
Kursslut 17.00
Kursslut 17.00
Vem bör deltaga?

Kursen vänder sig till projektledare, systemägare, systemutvecklare, testledare eller liknande som vill utveckla sin förståelse av och kompetens inom Configuration Management. Även du som idag redan arbetar med CM som chef, produktägare eller konfigurationsledare har stor nytta av kursen.

Kursledare

 

Anders Karlsson, CM-expert, AKA Quality Management AB

Anders har arbetat heltid med CM-frågor sedan 1996. Både som linjeanställd och konsult hos företag  som Cap Gemini, Telelogic, EDB och Syntell där han bl.a. haft uppdrag inom telekomsektorn, bank och finans, försvarsindustrin och verkstadsindustrin. Anders har arbetat med CM i både utveckling och drift samt införande av både CM-processer och verktyg. Han har även tagit fram och hållit ett antal kurser och seminarier inom området under mer än 10 år.

Christian Pendleton, strategisk CM, Softhouse Consulting Öresund AB

Christian började sin CM-bana på Ericsson Telecom 1994 och har sedan fortsatt som konsult på olika företag, för att nu landa som CM-expert på Softhouse i Malmö. Christian har arbetat operativt och med metodutveckling på alla nivåer i systemutvecklande verksamheter. Idag arbetar han med både strategiska och operativa uppdrag inom CM-området samt med införande och förbättring av arbetssätt i mjukvaruutvecklande organisationer. Christian har ett särskilt intresse för hur CM interagerar med andra roller samt hur CM-arbetet påverkas av olika utvecklingsmodeller.

Configuration Management – Foundation

Grunderna med historik. begrepp. rollbeskrivning och basics

Effektiv CM-hantering är en viktig faktor för framgångsrik utveckling, support och underhåll av en produkt. Denna kurs är till för dig som vill veta vad CM är och vilka fördelar som kan uppnås genom förbättrad CM-kunskap i verksamheten. Kursen tar främst upp CM för en utvecklingsverksamhet, men tittar även på aspekter vid underhåll och drift. Fokus ligger på att skapa en grundläggande förståelse för CM samt att klargöra begrepp och ansvarsområden.

Vår CM-utbildning består av tre delkurser där den totala CM-utbildningen på sex dagar även belyser några av skillnaderna mellan utveckling och produktion. Vi har tagit fram ett informationsblad som täcker hela vår CM-utbildning.

Fortsättningskurserna kommer att ge deltagarna en unik möjlighet att påverka kursinnehållet med hjälp av metoder från agil utveckling. Detta kommer att möjliggöra anpassning av varje kurstillfälle till deltagarnas förutsättningar och aktuella problem samt uppmuntra till diskussioner och interaktivitet.

Kursledare
Anders Karlsson och Christian Pendleton

Christian Pendleton hos vår samarbetspartner Softhouse har nyligen författat boken Configuration Management på fem minuter. Hämta den kostnadsfritt.

Boka kursen här!

Sagt om kursen och kursledarna ”Bra, kunniga och engagerade kursledare! Innehållet i kursen och framställandet var intressant och lätt att följa. Mycket intressant att utbyta erfarenheter och tips med andra CM-are på andra företag.

CM Foundation, 11 – 12 mars 2019, täcker grunderna med historik, begrepp, rollbeskrivning och basics

Software CM, 15 – 16 oktober, tar upp mjukvaruorienterade CM-relaterade frågor som byggverktyg, hantering av parallella utvecklingsspår och liknande
Software CM, 13 – 14 maj 2019

Strategisk CM, 12-13 november, är orienterad på strategisk CM, planering och överblick….

Priset för varje delkurs är 13 500 kr.

Priset för två delkurser är  23 100 kr.

För hela utbildningens tre delar är priset 33 000 kr.

Vid samtidig anmälan så kan ni utnyttja möjligheten att skicka olika personer från samma företag till de olika kurserna. Priser exkl moms.

Grunderna med historik. begrepp. rollbeskrivning och basics

Effektiv CM-hantering är en viktig faktor för framgångsrik utveckling, support och underhåll av en produkt. I dag upplever fler och fler organisationer hur viktigt det är att man har en bättre kontroll på sina CM-frågor eftersom brister inom detta område kan skapa stora kvalitetsbristkostnader. Kursen skall ge dig svar på frågor som:

 • Vad innebär CM för min organisation och verksamhet
 • Vilken roll skall en Konfigurationsledare ha
 • Hur säkerställer man kvalitet i utvecklingsarbetet med hjälp av CM
 • Hur väljer man rätt nivå för CM för olika utvecklingsprojekt och produkter
 • Vad innebär CM för systemintegration och drift, ITIL aspekter på CM

Detta är en första delen i en ny utbildning som består av tre separata delar. Den första delen CM Foundation ägnas åt de saker som man behöver känna till om grunderna inom Configuration Management. Dessa dagar skall ge grunderna för hur effektivt CM-arbete ökar affärsnyttan i utvecklingsprojekten och leder till högre produktkvalitet. Den tredje dagen går djupare in på frågor som är extra tydliga och vanliga inom mjukvaruindustrin och den skall ge dig en bra bas för hur CM och olika utvecklingsansatser skall tillämpas för olika typer av utvecklingsprojekt.

Program

Dag ett

 • Presentation och introduktion
 • Varför CM?
 • Historia
 • Definitioner
 • Standarder och Modeller
 • CM-rollen
 • Ambitionsnivå
 • Sammanfattning

Dag två

 • CM och utvecklingsmodeller
 • Baselines
 • CCB
 • Ändringshantering, grunder
 • Releasehantering
 • CM-planen
 • Sammanfattning

Tider för dagarna

Dag 1 Dag 2
Registrering 08.30
Kursstart 09.00 Kursstart 09.00
Kursslut 17.00
Kursslut 17.00
Vem bör deltaga?

Kursen vänder sig till projektledare, systemägare, systemutvecklare, testledare eller liknande som vill utveckla sin förståelse av och kompetens inom Configuration Management. Även du som idag redan arbetar med CM som chef, produktägare eller konfigurationsledare har stor nytta av kursen.

Kursledare

 

Anders Karlsson, CM-expert, AKA Quality Management AB

Anders har arbetat heltid med CM-frågor sedan 1996. Både som linjeanställd och konsult hos företag som Cap Gemini, Telelogic, EDB och Syntell där han bl.a. haft uppdrag inom telekomsektorn, bank och finans, försvars- och verkstadsindustrin. Anders har arbetat med CM i både utveckling och drift, samt införande av både CM-processer och verktyg. Han har även tagit fram och hållit kurser och seminarier inom området under mer än 10 år.

 

 

Christian Pendleton, strategisk CM, Softhouse Consulting Öresund AB

Christian började sin CM-bana på Ericsson Telecom 1994 och har sedan fortsatt som konsult på olika företag, för att nu landa som CM-expert på Softhouse i Malmö. Christian har arbetat operativt och med metodutveckling på alla nivåer i systemutvecklande verksamheter. Idag arbetar han med både strategiska och operativa uppdrag inom CM-området samt med införande och förbättring av arbetssätt i mjukvaruutvecklande organisationer. Christian har ett särskilt intresse för hur CM interagerar med andra roller samt hur CM-arbetet påverkas av olika utvecklingsmodeller.

Processledning i praktiken

Många företag talar om sina processer och många har processorienterade verksamhetsbeskrivningar, men upplever ofta att det inte har medfört några större förändringar.

Hur gå från kontroll till kultur

IT-branschen är en bransch som förändras mycket snabbt. Dessutom har det som kunden upplever som viktigt för deras verksamhet (IT-stödet, produkterna och tjänsterna) en stor förmåga att förändras lika snabbt. Detta betyder inte bara att man måste beskriva verksamheten och arbeta i den på ett så flexibelt sätt som möjligt, utan också att man måste arbeta med ett kontinuerligt fokus på kundernas behov.

Att arbeta med processledning innebär att beskriva verksamheten med organisationsoberoende processer, med en syn på ledarskapet och medarbetarna som ger en helhetssyn vilket bidrar till förbättrad produkt- och tjänstekvalitet och mer nöjda kunder.

I dag pratar många om processer och processledning, men vad står det för egentligen? Och hur skall det användas för att man skall få någon nytta med sina insatser? Vi skall reda ut detta under kursen och lägga grunden till ett synsätt som gör att ni kan arbeta med att beskriva er verksamhet i processer och få ett effektivt verktyg för att styra och förbättra er verksamhet.

Begreppet processledning består av två ord som var för sig har olika betydelse, men som i sitt sammanhang skall ge er både en tydlig lätt kommunicerbar beskrivning av er verksamhet, samtidigt som det innebär att en verksamhet utsätts för en styrmetodik som både skiljer sig och delvis går i konflikt med de traditionella linjeorienterade styrsätt som i dag dominerar i många företag.

I dag pratar man redan ute i företagen om sina processer och många har redan nu processorienterade verksamhetsbeskrivningar, men man upplever ofta inte att det har medfört några större förändringar. Denna kurs som baserar sig på mina erfarenheter som konsult och certifieringsrevisor, där jag har kommit i kontakt med mer än ett hundratal verksamhetsbeskrivningar, varav de flesta processorienterade, skall ge er en belysning av de vanligaste problemen men också ett angreppsätt för hur ni skall komma på rätt spår.

Vem bör deltaga

Kursen vänder sig till konsulter, företagsledare, kvalitetschefer, verksamhetsutvecklare eller andra som vill ha en introduktion till och på vilket sätt Processledning kan bidra till förbättrad kvalitet i verksamheten.

Kursmål

Deltagarna skall efter genomförd kurs känna till:

–    Innebörden av de 8 ledningsprinciperna

–    Ett angreppssätt för att beskriva sin verksamhet i processer

–    Hur man på ett effektivt sätt leder och styr verksamheter med hjälp av processer och vilka intressenterna är

–    Hur man på ett strukturerat och faktabaserat sätt arbetar med att förbättra sin verksamhet och sina processer

–    Vanliga problem och brister i samband med denna typ av satsningar

Program

08.30 Registrering och Kaffe

9.00 – ca 17.00 (förmiddagskaffe 10.30, Lunch 12.00 och eftermiddagskaffe 15.00)

Grunderna för ledningssystem

Bakgrunden till ledningssystem, ISO 9001:2000 och de 8 ledningsprinciperna gås igenom

Processerna

Vad är det som gör att processer skall bidra till bättre kvalitet och hur skall de då beskrivas.

Ledningsprocesser

Vad innebär det och på vilket sätt bidrar olika styrningsprinciper till förbättrad kvalitet.

Intressenterna

Kunder, partners etc. hur skall vi förhålla oss till dem och på vilket sätt bidrar de till kvaliteten i våra produkter och tjänster, hur styr vi outsourcade processer.

Förbättringsarbete

Vilka är förbättringsmotorerna och hur skall de användas för att få störst nytta av insatserna.

Genomförande

Kursen är på en dag och består i huvudsak av föreläsningar med ett enklare grupparbete efter lunch. Det uppmuntras dock till diskussioner och utvikningar.

Kursen är i huvudsak uppbyggd för IT-organisationer och IT-verksamheter med programvaruhantering, men mycket är generellt och säkert tillämpbart på andra typer av organisationer.

Kursledare
Folke Nilsson är VD för Quality IT AB i Stockholm och registrerad Lead TickIT Auditor. Folke Nilsson arbetar som konsult inom kvalitetsområdet och har lång erfarenhet av databranschen. Han är också ansvarig för och initiativtagare till ITQ. Han var projektledaransvarig för framtagning av svensk TickIT.

Vi reserverar oss för eventuella programändringar.

IREB, Requirement Engineering Advanced Level, Requirements Modeling [3 dgr]

Att såväl beställare som leverantörer har ett ansvar för kvaliteten i de resulterande lösningarna är klart för alla inom IT. Den här avancerade nivån täcker ämnet ”Modellbaserad specifikation av krav” i detalj i jämförelse med grundnivå. Utbildningen fokuserar på modelleringskrav i relation till informationsstrukturer, funktioner och beteende. Den täcker även scenariomodellering i kravteknik.

Denna utbildning ger dig som ansvarar för kravhanteringsarbete, de processer och angreppssätt som behövs för att en såväl beställare som leverantörsorganisation skall kunna skapa och hantera krav på rätt nivå med hjälp av rätt personer samt underhålla dem under ett systems livscykel.

Kursen Requirement modeling på Advanced Level har följande innehåll:

Basic Principles of Requirements Modeling

Motivation for Requirements Modeling and Fundamentals. Overview of the Views and Languages of Requirements Modeling. Adapting Modeling Languages and Integrating Textual Requirements. The Benefits of Requirements Modeling and the Quality of Requirements Models.

Context Modeling in Requirements Engineering

The Purpose of Context Modeling and Conceptual Fundamentals. Basic Elements of Context Modeling. Notation and Rules for Context Modeling with Data Flow Diagrams. Other types of context modeling.

The Information Structure View in Requirements Modeling

The Purpose of Information Structure Modeling. Modeling Classes, Attributes, and Data Types. Modeling Simple Relationships, Aggregations, and Compositions. Modeling Generalization and Specialization. Further Modeling Concepts

Dynamic Views in Requirements Modeling

Overview of the Dynamic Views of Requirements Modeling. The Purpose and Modeling Constructs of Use Case Modeling. Identifying Use Cases and Specifying Them in Text Form. Structuring Use Cases and Packages. Data Flow Modeling, Control Flow Modeling, and Diagram Types. Requirements Modeling with Data Flow Diagrams. Requirements Modeling with Activity Diagrams. Combining and Decomposing Functions, and Ensuring Consistency. The Purpose of State-Oriented Modeling and Modeling Constructs. Requirements Modeling with State Machines

Scenario Modeling in Requirements Engineering

Basic Principles of Scenario Modeling in Requirements Engineering. Simple Scenario Modeling with Sequence Diagrams. Advanced Scenario Modeling with Sequence Diagrams. Scenario Modeling with Communication Diagrams

Denna kurs är en lämplig fortsättning för dem som har gått IREB Requirement engineering Foundation eller IBAQB Business Analyst Foundation kursen eller som har mångårig erfarenhet av kravarbete i komplexa miljöer. Kursen bör gås av alla som jobbar med och har arbetat ett tag med framtagning och hantering av krav från verksamhetsutvecklare, arkitekter, projektledare utvecklare, testare till chefer och kvalitetssäkrare.

 

Program

Dag 1 08.30 Registrering och Kaffe 9.00 – ca 17.00

Dag 2 9.00 – ca 17.00 (förmiddagskaffe 10.30, Lunch 12.00 och eftermiddagskaffe 14.30)

Dag 3 09.00 (förmiddagskaffe 10.30, Lunch 12.00 och eftermiddagskaffe 14.30), 15.00 IREB Examen Foundation level

Genomförande

Kursen är på tre dagar och består i huvudsak av föreläsningar med flertalet övningar inlagda. Det uppmuntras också till diskussioner och utvikningar.

Kursen avslutas med en examination av Multiple Choice typ som vid godkänt ger en IREB Certified Professional for Requirements Engineering certifiering på Advanced Level, Requirement modelling. IREB (Requrements Engineering Qualification Board) se www.IREB.org .

Kursen är i huvudsak uppbyggd för IT-organisationer och IT-verksamheter med programvaruhantering, men mycket är generellt och säkert tillämpbart på andra typer av organisationer.

Kursledare
Folke Nilsson
 är VD för Quality IT AB i Stockholm och registrerad Auditor och var ordförande för REQB som slogs ihop med IREB 2017. Folke Nilsson arbetar som konsult inom kvalitetsområdet och har lång erfarenhet av databranschen. Han är också ansvarig för och initiativtagare till ITQ. Han var också delaktig i framtagningen av de olika kurs syllabusen för REQB kurserna.

Pris Kontakta oss för en offert. Certifiering kostar 3 400 kronor.

 

 

IREB, Requirement Engineering Foundation

Att såväl beställare som leverantörer har ett ansvar för kvaliteten i de resulterande lösningarna är klart för alla inom IT. Denna utbildning ger dig de verktyg i form av processer och synsätt som skall hjälpa er att skapa och hantera krav på rätt nivå med hjälp av rätt personer samt underhålla dem under ett systems livscykel.

Kravhantering handlar om att fånga, dokumentera, säkra och förvalta förväntningarna på en produkt. Detta är ett viktigt verktyg för att säkra ett utvecklingsprojekts möjlighet att lyckas. Målet är att lära sig de olika delar som ingår i kravhantering, förstå hur de hänger ihop, de viktigaste aspekterna med varje moment. Det gäller att få en översikt över kravhanteringsprocessen och en förståelse hur man designar krav som bättre lämpar sej för implementering. Vi talar bl a om varför det är viktigt att få kontroll på sina krav. Anledningen till att projekt inte lyckas med sin kravhantering och hur man undviker det. Användbara tekniker för att fånga, dokumentera, prioritera och hantera krav.

Insikt om vilket verktygsstöd som kan användas för kravhantering

Kursinnehåll (Bildmaterial på engelska men kursen hålls på Svenska)

Introduction and Foundations

Introduktion och grunder

System och systemkontext

Kravelicitering

Kravdokumentation

Dokumentation av krav med naturligt språk

Modellbaserad dokumentation av krav

Användningsfall

Kravvalidering och förhandling

Kravförhandling

Kravförvaltning

Verktygsstöd

Kursen är en grundläggande introduktion till kravhantering och bör gås av alla som arbetar med framtagning och hantering av krav från verksamhetsutvecklare, arkitekter, projektledare, utvecklare, testare till chefer och kvalitetssäkrare.

Kursen är inte en utbildning i användningsfall, specifika verktyg eller annan teknik för kravfångst utan skall ge en grundläggande insikt i vad som är viktigt och hur man bör arbeta med det inklusive processer för kravhantering

Kursmål

Deltagarna skall efter genomförd kurs känna till:

Definitioner och standarder för kravhantering
Varför det är viktigt att få kontroll på sina krav
Anledningen till att projekt inte lyckas med sin kravhantering och hur man undviker detta
Användbara tekniker för att fånga, dokumentera, prioritera och hantera krav
Insikt om vilket verktygsstöd som kan användas för kravhantering

Program

Dag 1 08.30 Registrering och Kaffe 9.00 – ca 17.00

Dag 2 9.00 – ca 17.00 (förmiddagskaffe 10.30, Lunch 12.00 och eftermiddagskaffe 14.30)

Dag 3 09.00 (förmiddagskaffe 10.30, Lunch 12.00 och eftermiddagskaffe 14.30), 15.00 IREB Examen Foundation level

Genomförande

Kursen är på tre dagar och består i huvudsak av föreläsningar med flertalet övningar inlagda. Det uppmuntras också till diskussioner och utvikningar.

Kursen avslutas med en examination av Multiple Choice typ som vid godkänt ger en IREB Certified Professional for Requirements Engineering certifiering på Foundation Level. IREB (Requrements Engineering Qualification Board) se www.IREB.org .

Kursen är i huvudsak uppbyggd för IT-organisationer och IT-verksamheter med programvaruhantering, men mycket är generellt och säkert tillämpbart på andra typer av organisationer.

Kursledare

Folke Nilsson är VD för Quality IT AB i Stockholm och registrerad Auditor och var ordförande för REQB som slogs ihop med IREB 2017. Folke Nilsson arbetar som konsult inom kvalitetsområdet och har lång erfarenhet av databranschen. Han är också ansvarig för och initiativtagare till ITQ. Han var också delaktig i framtagningen av de olika kurs syllabusen för REQB kurserna.

Pris Kontakta oss för en offert. Certifieringskostnad 3 400 kronor.

 

IQBBA, Business Analyst Foundation Level

Att såväl beställare som leverantörer har ett ansvar för kvaliteten i de resulterande lösningarna är klart för alla inom IT. Denna utbildning ger dig som beställare de verktyg i form av processer och synsätt som skall hjälpa er att skapa och hantera krav på rätt nivå med hjälp av rätt kompetenser samt underhålla dem under ett systems livscykel.

Business Analyst definieras som en samling aktiviteter, kunskaper, verktyg och tekniker som behövs för att identifiera verksamhetsbehov och bestämma lösningar på verksamhetsrelaterade problem.

Business Analyst är själva startpunkten för Kravhantering. För att vi skall kunna hitta den bästa lösningen på ett givet affärsbehov så är det viktigt att vi formulerar behovet rätt.

I Business Analystkursen koncentrerar vi oss på att identifiera affärsbehoven i en organisation och för hur man går till väga för att få fram en lösning på affärsproblemen. En lösning kan bestå av programvaror eller kompletta IT-system, verksamhetsprocesser, organisatoriska förändringar med mera. Affärsmålen och behoven identiferade under Business Analyst utvecklas sedan till kraven på lösningen. Därför skall kravhanteringen som beskrivs i våra övriga kurser som är certifierade av REQB ses som en fortsättning på och som en del av Business Analystprocessen. Se bilden nedan hur de hänger ihop.

diagramIQBBA

Själva resultatet från Business Analysen blir att också ta hand om resultatet från framtagningen av lösningen och se till att den blir implementerad på rätt sätt i verksamheten.

Det handlar mycket om att fånga, dokumentera, säkra och förvalta förväntningarna på en verksamhetsbehov. Detta är ett viktigt verktyg för att säkra att framtagningen av en lösning har möjlighet att lyckas. Målet är att lära sig de olika delar som ingår i Business Analyst, förstå hur de hänger ihop, de viktigaste aspekterna med varje moment. Det gäller att få en översikt över processen och en förståelse för hur man fångar upp och designar krav som bättre lämpar sej för implementering.

Kursinnehåll (Bildmaterial på engelska men kursen hålls på svenska)

Introduction

1.    Fundamentals of Business Analysis   

Why is Business Analysis necessary?What is Business Analysis?

Core concepts of Business Analysis

Knowledge areas

Tasks and responsibilities

2.    Enterprise Analysis    

Stakeholder identification and analysisEnterprise Analysis – identifying business processes

Business needs and goals definition

Business case definition

Determining solution scope and approach

3.   Business Analysis Process Planning

Business Analysis communication planningRequirements Engineering process planning

Configuration and Change Management process

Tools and techniques selection

 

4.    Elicitation   

The concept of Requirements ElicitationRequirements Scope Management

Requirement Traceability

Requirements Documentation

Communication

Standards

5.    Requirements Analysis   

Requirements OrganizationModeling and specificationDefining Assumptions and Constraints

Verification and Validation

Quality Assurance

6.    Solution Validation

AssessmentValidation

 

7.    Tools and Techniques  

Business Analysis toolsBusiness Analysis techniques

8.    Competences

Domain knowledgeSoft skills

Facilitation skills

9.    Process Improvement

Process ImprovementProcess simulation and re-designing

10.  Innovation, design and customer

Role of the innovationCompetition & Market Research

Design Thinking

Basic methods, tools and techniques

Working with the final user

 

Kursen är en grundläggande utbildning i Business Analyst och dess koppling och del i kravhantering och bör gås av alla som arbetar med framtagning och hantering av krav från verksamhetsutvecklare, Arkitekter, projektledare till chefer och kvalitetssäkrare.

Kursen är inte en utbildning i användningsfall, specifika verktyg eller annan teknik för kravfångst utan skall ge en grundläggande insikt i vad som är viktigt och hur man bör arbeta med det inklusive processer för Business Analyst

Kursledare

Folke Nilsson är VD för Quality IT AB i Stockholm och registrerad Lead TickIT Auditor och Ordförande för REQB. Folke Nilsson arbetar som konsult inom kvalitetsområdet och har lång erfarenhet av databranschen. Han är också ansvarig för och initiativtagare till ITQ. Han är också delaktig i framtagningen av de olika kurssyllabusen för REQB kurserna.

ISTQB Advanced Test Manager and Risk Based Testing

Generellt så vänder denna kurs sig till dig som är testledare, testkoordinator och/eller testchef, som behöver mer i verktygslådan än det som erbjuds i vanliga testkurser. Det är tuffa krav på testledarna i dagens slimmade och dynamiska projekt. Kursen kommer att stärka upp metodik och redskap för att just hantera den situationen. Kursen förbereder dig för certifieringen Advanced Level Test Manager Certificate.

Ett utbildning för att ge dig nödvändiga kunskaper till ISTQB Certified Tester Advanced Level – Test Manager. Utbildningen är en verktygslåda för ditt arbete som Test Manager.

Kursen är avancerad. Den kräver att du känner till innehållet i ISTQB Foundation. För att få certifieras måste du ha ett Foundation certificate.

Utbildningen är på fem dagar varav två med förlängd tid (tisdag och onsdag). Certifieringstest på fredagseftermiddagen eller vid annat valfritt tillfälle.

Kursboken på engelska, som ingår i kursmaterialet, skickas ut ca en månad före kursstart så att det ska finnas gott om tid för översiktlig läsning.

Övrigt kursmaterial:

–       Presentationer och övningar.

–       Skaffa   ISTQB avancerad syllabus och ordlistan på Internet (www.istqb.org )!

Kursen kan hållas på lättförståelig svensk-norska eller på engelska beroende på kursdeltagarnas behov.

Certifiering och bakgrund

Kursen täcker innehållet i ISTQB Advanced Level Test Manager syllabus från 2012 och förbereder dig för en internationellt erkänt certifikat, ISTQB Advanced Level Test Manager Certificate.  ISTQB (International Software Testing Qualifications Board), www.istqb.org, koordinerar nationella arbets- och intressegrupper och ansvarar för enhetlighet och överensstämmelse mellan innehållet i kursmaterialet och examen i de länder det gäller.

Själva examen är en multiple-choice e-examen och leder till ett internationellt erkänt certifikat. Certifieringstestet sker via dator och du får besked på ditt resultat direkt. Du kan till och med ta examen som privatist utan kurs om du har några års erfarenhet och känner dig kvalificerad.

Våra examinationer utförs av internationellt erkända oberoende organisationer och är E-examen på engelska där du får resultatet direkt.

ISTQB Certified Tester kvalificering har tre nivåer. Den första nivån, som förmedlar grundkunskaper, kallas Foundation Level. Påbyggnaden kallas Advanced Level certificate och det betyder att man har djupgående kunskaper om programvarutestning. Tredje nivån, Expert Level bygger vidare på nivån Advanced.

Kursledare:
itq-100lawaHans Schaefer
har hållit ITQs testutbildningar i mer än 15 år och är ansvarig i Norsk ISTQB, motsvarigheten till SSTB i Norge. Han har över 20 års erfarenhet av software testing och har ISTQB Foundation Level och Advanced Level certifikat. Han har undervisat i testning sedan 1984, i Sverige sedan 1987, är ”Key Note” talare på testkonferenser och har flera gånger fått priser för Best Paper eller Best Presentation. Han är konsult i Norge och arbetar mest med förbättring av testprocesser.

Lars Wahlberg, Aguil AB, arbetar som teststrateg/ledare. Arbetade under 90-talet med flygdynamik beräkningar och verifieringar på Saab Military Aircraft och den senare delen som tekniskt ansvarig för styrsystemet för JAS39 på FMV. Perioden 1999 till 2010 har Lars arbetat på OMX och Cinnober, främst med ledning av utvecklingen av automatiska tester för börssystem, men under senare delen alltmer med teststrategi frågor. Har skrivit en teststrategihandbok som användes internt på OMX, men som kommer att omarbetas till en extern/publik bok. Boken handlar om hur erfarenheterna från den säkerhetskritiska flygbranschen kan vävas samman med den hårt kommersiella finansiella IT marknaden.

I Dorothy Grahams nya bok Experiences av Test Automation medverkar Lars även i ämnet automatisering av tester i .

För kursen Advanced Test Manager och Risk Based Testing är priset 28 800 exkl moms..

Kursen avslutas med ISTQB certifieringstest (frivillig) på engelska. Kostnaden för certifieringen ingår ej i kurspriset. För kursdeltagare är kostnaden för denna certifieringstest för närvarande 2 600 kr. Du kan även deltaga i certifieringstestet som ”privatist” för 3 400 kr. Pris exkl moms.

Våra examinationer utförs av internationellt erkända oberoende organisationer och är E-examen på engelska där du får resultatet direkt.

För att kunna deltaga på certifieringstest krävs att du har godkänd ISTQB Foundation certifiering.

 

ISTQB Advanced Test Manager and Risk Based Testing

Som proffstestare vet ni redan hur viktigt det är för testresultatet att underlagen för det som skall testas är så bra som möjligt. ITQ har därför under förra året tagit fram en utbildning som inkluderar möjlighet till REQB-certifiering för kravhanterare.

1.    The Software Testing Process (420 min)

The steps in the test process (e.g. Planning, analysis, design, implementation, execution, reporting, learning) are covered in detail. We explain the test manager’s responsibilities and alternative approaches, especially test needs for a system in order to plan test activities and work products that will achieve the test objectives.

2.    Test Management (750 min)

2.1 Test Managing in Context

We explain why test planning should start as early as possible in a project and what will happen if planning is done too late. We describe who is interested in testing and how to communicate with these stakeholders. We consider managing non-functional testing and experience-based testing.

2.2 Risk-Based Testing and Prioritizing Testing

Testing is always under pressure. This means it must be prioritized. The concept to use is risk. The steps involved in risk based testing and risk management are detailed. Applications are discussed.

2.3 Software Test Documentation and its use

We explain the documents needed for testing. We explain the objectives, benefits, and contents and of a testing policy, test strategy, test plan and other testing documents defined by IEEE Standard 829-2008 and ISO 29119. We describe tailoring and how to avoid too much paper.

2.4 Estimating Testing

We describe a number of techniques and approaches for creating realistic testing estimates. We define needs for data collection to make your estimation task easier.

2.5 Defining and Using Metrics – Progress and Status Monitoring and Control

We explain specific techniques and measures for monitoring the progress of testing at various stages in a test. We show how data allow seeing good and bad trends and trying to do data analysis. We explain different forms of test reports. We show the use of testing metrics to demonstrate the value of testing, i.e. to ”sell” the benefits of testing to higher-level management.

2.6 Business Value of Testing

We explain how to express the value of testing to business management. Concepts include cost of quality and cost of failure.

2.7 Distributed, Outsourced and Insourced Testing

We explain the roles and necessary skills of testers and test managers, together with strategies for motivating testers and improving testing skills. We describe different forms of testing organization. We describe team dynamics and a categorization system of personality types. We discuss the interfaces between the testing organization and the project manager, users and developers.

2.8 Managing the Application of Industry Standards

This is a very short chapter, just to show you which standards exist, how to get standards and how to generally use them.

3.    Reviews (180 min)

We show how test managers can make sure there are reviews, and how they should be managed and followed up. We show a few more review techniques than in the Foundation seminar. You will learn some meeting techniques for general use, for example what to do if you find hidden agenda being followed.

4.    Defect Management (150 min)

We explain how failures, faults, and problems should be handled in a problem management system according to IEEE Standard 1044. We describe the typical defect life cycle and the analysis of related measures. We describe some tools for this task and practice writing fault reports. We describe how to handle duplicates, unclear reports and how to do cross-functional defect management

5.    Test Process Improvement (135 min)

We describe different models for assessing the maturity of the testing and the use of such models for process improvement. The models considered include the general testing models TPI, CTP, STEP, and TMMI.

6.    Test Tools and Automation (135 min)

We explain test manager tasks about selecting, introducing, and following up test tools. Special topics are use of open source tools, building your own tools, return  on investment.

7.    People Skills and Team Composition (210 min)

We explain how you find holes in your qualifications, how to fit new people into a team and different ways to staff you team. Issues about in-sourcing and out-sourcing as well as inshore and offshore development are explained, too.

In between, we run mock exams, discussions and answer questions.

 

Kurstider
Dag 1 08.30-09.00 Registrering
09.00-17.00 Undervisning
Dag 2 08.30-16.30 Undervisning
Dag 3 08.30-16.30 Undervisning
Dag 4 08.30-16.30 Undervisning
Dag 5 08.30-16.30 Undervisning

Tiderna för dag två – fem är preliminära och bestäms i samråd i gruppen.

Certifieringstest sker individuellt via dator. Du kan själv bestämma när du känner dig mogen för testet.

Tiderna för dag två – fem är preliminära och bestäms i samråd i gruppen.

Certifieringstest sker individuellt. Du kan själv bestämma när du känner dig mogen för testet.

 

ISTQB Foundation – grundläggande testkurs

Grundläggande testkurs för programvara med certifiering

Programvara blir alltmer viktigare i våra liv. Därmed blir programmens kvalitet central och en viktig succé faktor. I många organisationer har man inte systematisk kvalitetssäkring och testning är därför ofta det enda som görs. Testning måste oavsett det göras systematisk.

Utvärdering och testning har en hög kostnad. Vanligtvis tar den mellan 25 och 50 % av tiden och resurserna i ett IT-projekt. Dessa resurser kan användas bättre. Med denna kurs förbättras din test och sparas testkostnader.

Kursen ger den grundkunskap som behövs för att du skall kunna planera en strukturerad och systematisk utvärdering och test av programvaruprodukter. Det krävs inga förkunskaper om kvalitetssäkring.

Målgruppen är testare i IT-organisationer som vill ha en etablerad kunskap om principerna bakom testing. Utvecklare och programmerare, om de utför tester eller ska göra det, är också en del av målgruppen.  Kursen kommer att hjälpa projektledare och andra ledare till att förbättra effektiviteten och produktiviteten i testen av programvara. Även personer som har andra uppgifter, som ansvariga för acceptanstest, certifiering eller programsupport, kommer att ha nytta av kursen.

De officiella målen från ISTQB på vad ett företag ska få för nyttoeffekt när deras testare blir certifierade på Foundationnivå:

 • Uses a common language for efficient and effective communication. Understands established concepts, the fundamental test process, test approaches and principles to support test objectives.
 • Designs and prioritizes tests by using established techniques, analyzing both functional and non-functional specifications (such as performance and usability) at all test levels for small to medium complex systems.
 • Execute according to agreed test plans. Analyze and report on the results of tests.
 • Writes clear and understandable incident reports.
 • Participates in reviews in smaller projects to increase their effectiveness.
 • Knows different types of testing tools and their use. Assists in the selection and implementation process.

 

Certifiering och bakgrund
Denna kurs förbereder dig för examen för ett internationellt erkänt ISTQB-certifikat. Mer än 100 000 personer har klarat liknande prov. ISTQB (International Software Testing Qualifications Board) www.ISTQB.org koordinerar nationella arbets- och intressegrupper och ansvarar för enhetlighet och överensstämmelse mellan innehållet i kursmaterialet och examen i de länder det gäller.

Själva examen är en multiple-choice examen och leder till ett internationellt erkänt certifikat. Du kan ta examen direkt efter själva kursen eller senare. Du kan till och med ta examen som privatist utan kurs om du känner dig kvalificerad.Våra examinationer utförs av internationellt erkända oberoende organisationer och är E-examen på engelska där du får resultatet direkt. För vissa av våra ISTQB Foundation-examens finns också möjlighet till pappersexamen på svenska.

ISTQB Certified Tester kvalificering har tre nivåer. Den första nivån, som förmedlar grundkunskaper, kallas Foundation Level. Påbyggnaden kallas Advanced Level certificate och det betyder att man har djupgående kunskaper om programvarutestning. Tredje nivån, Expert Level bygger vidare på nivån Advanced.

Kursens struktur och innehåll
Först diskuterar vi grundläggande fakta om testning. Här talar vi om varför vi testar, hur intensivt och grundligt vi testar, hur vi styr kostnaden och vad vi gör med fel. En del grundläggande fakta täcks in, bl.a. testprocessen och testningens psykologi. Vi diskuterar också vad testning inte kan garantera.

Det följande avsnittet behandlar hur testaktiviteter utförs genom hela programutvecklingsprojektet. Här talar vi om olika testnivåer och deras inbördes fördelning av uppgifterna. Vi beskriver metoder för funktionell och icke funktionell testning. Till slut diskuterar vi hur test kan organiseras för underhåll, vidareutveckling och hos kunden.

Nästa del tar sig an så kallade statiska metoder. Dessa är metoder för analys av program och dokument som inte kräver ett körbart program. Viktigaste metoden är granskning. Olika typer av granskningar diskuteras. En annan metod är användning av verktyg för statisk analys. Ett exempel på detta är att använda kompilatorn på en hög kontrollnivå.

Så kommer vi till själva testningen och här använder vi mycket tid. Dynamisk testning delas upp i Black box- och White box- tekniker. Viktigare tekniker övar vi oss på och avancerade tekniker nämns som möjligheter. Vi diskuterar också användning av intuitiva och erfarenhetsbaserade metoder i tillägg till de systematiska metoderna.

Sedan diskuterar vi styrning och organisation av testningen. Här talar vi om planläggning, organisering, uppföljning, testdokumentation, felhantering och versionsstyrning.

Till slut diskuterar vi automatiska testverktyg. Här finns det mycket teknologifokus. Mycket av detta är okänt. Vi diskuterar de olika typerna av verktyg, samt möjligheterna och problemen med dessa. Vi diskuterar till slut hur man inför testverktyg.

Läs mer om ISTQB och den detaljerade läroplanen på www.ISTQB.org.

Kursmaterial
Deltagarna erhåller en omfattande kursdokumentation speciellt anpassad till kursen och för deltagarprofilen. Kursdokumentationen, som är framtagen tillsammans med kursledaren kompletteras med anvisningar om litteratur inom området.

I kursdokumentationen ingår läroboken ”Software Testing Foundations” av Andreas Spillner, Tilo Linz och Hans Schaefer. Boken täcker exakt  kraven i examen. Boken skickas ut före kursstart och det är en fördel att den läses översiktligt före kursstart. Undervisningen hålls på svenska. Boken liksom kursmaterialet med overheads och övningar och provskrivning är på engelska.

Vi har valt att hålla vårt kurscertifieringstest på engelska för att

 • språket i exportorienterade företag i Sverige är engelska
 • de bästa läroböckerna i ämnet är på engelska
 • terminologin är i högsta grad grundad på internationella standarder, skrivna på engelska
 • du behöver kunna den engelska terminologin för att kommunicera effektivt med utlandet

 

Kursledare
Hans Schaefer har hållit ITQs testutbildningar i mer än 15 år och är ansvarig i Norsk ISTQB, motsvarigheten till SSTB i Norge. Han har över 20 års erfarenhet av software testing och har ISTQB Foundation Level och Advanced Level certifikat. Han har undervisat i testning sedan 1984, i Sverige sedan 1987, är ”Key Note” talare på testkonferenser och har flera gånger fått priser för Best Paper eller Best Presentation. Han är konsult i Norge och arbetar mest med förbättring av testprocesser.
Lars Wahlberg, Aguil AB, arbetar som teststrateg/ledare. Arbetade under 90-talet med flygdynamik beräkningar och verifieringar på Saab Military Aircraft och den senare delen som tekniskt ansvarig för styrsystemet för JAS39 på FMV. Perioden 1999 till 2010 har Lars arbetat på OMX och Cinnober, främst med ledning av utvecklingen av automatiska tester för börssystem, men under senare delen alltmer med teststrategi frågor. Har skrivit en teststrategihandbok som användes internt på OMX, men som kommer att omarbetas till en extern/publik bok. Boken handlar om hur erfarenheterna från den säkerhetskritiska flygbranschen kan vävas samman med den hårt kommersiella finansiella IT marknaden.

I Dorothy Grahams bok Experiences av Test Automation från våren 2012, medverkar Lars även i ämnet automatisering av tester i . Denna bok var också medlemsbok för 2012-2013.

Genom samarbete med annan kursarrangör kan vi på förfrågan även erbjuda flera andra kursdatum.

Våra examinationer utförs av internationellt erkända oberoende organisationer och är E-examen på engelska där du får resultatet direkt. För ISTQB Foundation-examen finns också möjlighet till pappersexamen på svenska.

Vår ISTQB-Foundationkurs hålls på tre intensiva dagar eftersom vårt fokus är att deltagarna ska lära sig test ordentligt snarare än att bara klara examen. Detta är också en ambition från kursledaren som skrivit boken om ISTQB Foundation och som också varit delaktig i framtagning av kraven på kursen. En mycket stor andel av kursdeltagarna lyckas med sin certifiering!

För fortsättningskurserna ISTQB Advanced Test Manager and Risk Based Testing och ISTQB Advanced Test analyst är medlemspriset 24 500 kr respektive 28 800 för icke medlem. Om ni anmäler er till Foundation och en Advanced-kurs kostar kurserna 37 000 kr för medlem respektive 43 000 kr för icke medlem. Vid samtidig anmälan så kan ni utnyttja möjligheten att skicka olika personer från samma företag till de olika kurserna. Priser exkl moms.

Kursen är på tre intensiva dagar. Eftermiddagen dag tre ägnas åt det prov som ligger till grund för ISTQB-certifieringen.

Vem bör deltaga

 • användare som specificerar system och programvaror
 • personer som deltar i uttestning av system och programvaror
 • personer som arbetar med kvalitetssäkring
 • projektledare, systemerare och programmerare
 • konsulter som arbetar med utveckling
 • leverantörer av system och programvaror

Det kan vara praktiskt om flera personer från ett företag eller en projektgrupp deltar samtidigt.

I kursen upptas följande moment:

1. Grunderna inom test 

1.1 Varför är test nödvändigt
1.1.1 Programvarusystemen i ett större sammanhang
1.1.2 Orsaker till programvarufel
1.1.3 Testningens roll inom programvaruutveckling, underhåll och drift
1.1.4 Test och kvalitet
1.1.5 Hur mycket testning behövs?

1.2 Vad är testning

1.3 Allmänna testprinciper

1.4 Grundläggande testprocess
1.4.1 Testplanering och styrning
1.4.2 Testanalys och design
1.4.3 Realiserande och exekvering av tester
1.4.4 Utvärdering av avslutskriterier och rapportering
1.4.5 Testavslutsaktiviteter

1.5 Testningens psykologi .

2. Testning genom programvarans livscykel 

2.1 Utvecklingsmodeller för programvara
2.1.1 V-modellen
2.1.2 Iterativ utvecklingsmodell
2.1.3 Testning inom en livscykelmodell

2.2 Testnivåer
2.2.1 Komponenttestning
2.2.2 Integrationstestning
2.2.3 Systemtestning
2.2.4 Acceptanstestning

2.3 Testtyper: inriktningen på testning
2.3.1 Testning av funktionalitet (funktionell testning)
2.3.2 Testing of programvarans egenskaper (icke-funktionell testning)
2.3.3 Testning av programvarans struktur/arkitektur (strukturell testning)
2.3.4 Testning vid ändringar (bekräftelse- och regressionstestning)

2.4 Underhållstestning

3. Statiska tekniker 

3.1 Granskningar och testprocessen

3.2 Granskningsprocess
3.2.1 Steg i en formell granskning
3.2.2 Roller och ansvar
3.2.3 Granskningstyper
3.2.4 Framgångsfaktorer hos granskningar

3.3 Statisk analys med verktyg

4. Testdesigntekniker

4.1 Identifiera testvillkor och skapa testfall

4.2 Kategorisering av tekniker för testdesign

4.3 Specifikationsbaserade tekniker (black-box)
4.3.1 Ekvivalensuppdelning
4.3.2 Gränsvärdesanalys
4.3.3 Testning av beslutstabeller
4.3.4 Testning av tillståndsövergångar
4.3.5 Testning av användningsfall

4.4 Strukturbaserad eller white-box-tekniker

Genomförande
Kurserna är baserade på lärarledda lektioner. Dokumentationen är på engelska. Deltagarantalet är begränsat och det ges rikliga tillfällen till frågor och diskussioner med läraren. Läraren står dessutom till förfogande för diskussioner och rådgivning utanför den schemalagda tiden.

Pris Kursen på tre dagar kostar 14 900 kr för medlem, övriga 17 000 kr. Certifieringsavgift 2 600 kr tillkommer.  Endast certifiering utan att deltaga i kursen kostar 3 400 kr (ex moms).

Tider för kursen
08.30   Registrering och kaffe

09.00 – ca 17.00

Förmiddagskaffe 10.30, lunch 12.00 och eftermiddagskaffe

15.00 för alla tre kursdagarna

Uttalanden från tidigare deltagare

”lär ut hur man planerar och genomför testning på ett framgångsrikt sätt”
”stimulerande kursledare som ger praktiska exempel”
”ger värdefulla exempel och råd för olika typer av tester”
”visar hur viktigt det är att förbereda testningen”
”gav mig inspiration till förbättringar och nya idéer”

Revision och bedömning av IT-verksamhet enligt TickIT-kraven

TickIT

Kurs för kvalitetsrevisorer enligt TickIT-kraven

TickIT var ursprungligen en kampanj för att höja medvetenheten om kvalitetsfrågor inom IT-branschen. Som en del av det togs bestämmelserna fram för certifiering av programvaruutvecklande organisationer, nu också en svensk certifieringsordning. De flesta IT-företag som är ISO-certifierade i Sverige har valt TickIT.

Kursen har utvecklats för att ge projektledare, systemutvecklare och kvalitetsledare kunskap om principerna för kvalitetsrevision inom IT-branschen och för att ge praktisk träning i revisioner. Kursen kommer att hjälpa dig att:

 • inse de affärsmässiga fördelarna med ett förbättringsorienterat ledningssystem
 • förstå och tillämpa processangreppssättet
 • innebörden av de 8 ledningsprinciperna för ett ledningssystem
 • tolkningen av kraven i ISO 9001 för en programvaruutvecklande verksamhet
 • hur kraven i ISO 9001 är relaterade till TickIT-guiden
 • hur du planerar, genomför och rapporterar en processorienterad revision för en IT-verksamhet

Kursen motsvarar kraven på formell revisionsutbildning enligt TickIT och TickITplus-bestämmelserna och på generell utbildning av kvalitetsrevisorer. Kursen är den enda Lead Auditor kurs som har fokus på revision av IT och Programvaruverksamheter, Kursen har varit obligatorisk för registrering som TickIT-revisor och en Lead Auditor kurs är också ett obligatoriskt krav för att i framtiden kunna gå TickITplus Foundationkursen och bli registrerad som TickITplus Assessor eller TickITplus Practitioners.
Kursen är lämplig för dig som har erfarenhet av IT och Programvaruutveckling och som kommer att arbeta med Kvalitets, processer eller revision internt eller av leverantörer. Kursen motsvarar kraven för att kunna gå en TickITplus Foundation utbildning.

Kursledare
Folke Nilsson är VD för Quality IT AB i Stockholm och registrerad Lead TickIT Auditor och den första  registrerade TickITplus Foundation Assessor.. Folke Nilsson arbetar som konsult inom kvalitetsområdet och har lång erfarenhet av databranschen. Han är också ansvarig för och initiativtagare till ITQ. Han var projektledaransvarig för framtagning av svensk TickIT och sitter i TickIT Industry Committee.

Program
Måndag-tisdag

 • Kvalitet i IT-verksamhet
 • Revisionsprocessen och revisorns roll.
 • Kvalitetsledning
 • ISO 9001 i en IT verksamhet.
 • Revision av projekt
 • Livscykelmodeller.
 • Planering och förberedelser för revisioner.
 • Validering och verifiering
 • Case Study 1.
 • Konfigurationsstyrning och underhållsprocesser.
 • Checklistor, intervjuer och rapportering av avvikelser.

Tisdag-onsdag

 • Kontinuerligt förbättringsarbete.
 • Case study 2.
 • Korrigerande åtgärder
 • Revision av tjänster.
 • Avslutsmöte och uppföljning.
 • Tredjepartsrevisioner. Ackreditering och TickIT-revisorer
 • enligt både svensk och engelsk ordning.

Vi reserverar oss för eventuella programändringar

Pris 23 500 kronor.

Plats meddelas med anmälningsbekräftelsen.

Inga planerade tider för tillfället.

Quality Management i IT

Kursen går igenom vad som krävs för att sätta igång en kontinuerlig förbättrings- verksamhet och presenterar de olika kvalitetsmodeller som finns och deras tillämpning för en IT-organisation, t.ex. TickIT/ISO 9001, CMMI, ITIL, Cobit/SOX, EFQM/USK m. fl.

Kursen ger också en uppdatering av aktuella standarder inom området, liksom innebörden av moderna angreppssätt som komponenter, integration och iterativ utveckling. Kursen är lämplig för dem som vill få en översikt och helhet över vad man skall arbete med och hur man skall angripa olika områden för att hantera kvalitetsbrister relaterade till IT och programvara. Kursen baserar sig på kursledarens erfarenheter från arbetet som konsult, revisor och kursledare.

Det finns många uppfattningar om vad kvalitet står för i en programvaruutvecklande organisation och i vissa fall kan det också bidra till en förlamning för att man inte kan bakgrunderna till olika kvalitetssatsningar och inte ser att ex ISO 9001, CMMI och Agila metoder är olika sidor av samma mynt.

Kursen har utvecklats för att ge deltagarna kunskap om principerna och de olika angreppssätt som oftast tillämpas för att förbättra kvaliteten i en programvaruhanterande organisation, detta oberoende av om programvara är hela verksamheten eller om det är en del i en större produkt.

Kursen omfattar en genomgång av de grundläggande begreppen som Kvalitetsstyrning och kvalitetssäkring och deras betydelse i en IT-verksamhet samt de egenskaper ett ledningssystem för programvaruutveckling bör innehålla. Den ger också en genomgång av TickIT, ISO 9001 och ledningsprinciper för kvalitet och ger dig grunderna för processledning och förbättringsarbete

Program

Dag 1
08.30 Registrering och Kaffe

9.00 – ca 17.00 (förmiddagskaffe 10.30, Lunch 12.00 och eftermiddagskaffe 15.00)

Dag 2
9.00 – ca 17.00 (förmiddagskaffe 10.30, Lunch 12.00 och eftermiddagskaffe 15.00)

Innehåll

Kvalitetsbegreppen

Grundläggande begrepp som Kvalitet, Kvalitetsstyrning och Kvalitetssäkring gås igenom med koppling till IT-verksamhet

Grundläggande för Kvalitet i IT

Kraven på programvaruutveckling för att uppnå kvalitet gås igenom med fokus på projektstyrning, utvecklingsmodeller, granskning, testning, konfigurationsstyrning, mätningar

Grunderna för ledningssystem

Bakgrunden till ledningssystem, ISO 9001:2000 och de 8 ledningsprinciperna gås igenom

Grunderna för Processorienteringen

Vad är det som gör att processer skall bidra till bättre kvalitet och hur skall de då beskrivas. Vilka processer i IT pratar vi om.

Förbättringsarbete

Vilka är förbättringsmotorerna och hur skall de användas för att få störst nytta av insatserna.

Kursmål
Kursdeltagarna skall efter genomgången kurs förstå de grundläggande kvalitetsbegreppen, vilket tänk som ligger bakom dem samt vad de innebär för en IT-organisation, samt hur man skall kunna gå vidare och arbeta operativt med frågorna i sin organisation
Genomförande
Kursen är baserad på lärarledda lektioner och grupparbeten med aktiv medverkan från deltagarna. Eftersom deltagarantalet är begränsat ges också rikliga tillfällen till frågor. Efter genomförd kurs utfärdas kursintyg.
Vem bör deltaga
De personer som arbetar med kvalitetsfrågor eller som vill förstå vad kvalitet innebär för en programvaruutvecklande organisation och som vill kunna vidareutveckla kvalitetsarbetet i sin organisation.
Förkunskaper
Inga särskilda förkunskaper krävs men det är en fördel om deltagarna har praktiska erfarenheter av hur utvecklingsarbetet bedrivs.

Kursledare
Folke Nilsson, Quality IT AB

Folke är VD för Quality IT AB i Stockholm och registrerad Lead TickIT Auditor. Folke Nilsson arbetar som konsult inom kvalitetsområdet och har lång erfarenhet av databranschen. Han är också ansvarig för och initiativtagare till ITQ. Han var projektledaransvarig för framtagning av svensk TickIT.