Kravhantering

En av de vanligaste orsakerna till misslyckade IT-projekt och IT-system är bristande kravhantering. Internationella såväl som inhemska undersökningar visar på att andelen levererade projekt som bedöms som lyckade kan vara så lågt som 20 till 30 procent. Vilken beställare kan vara nöjd med så låga betyg i utvärderingar? Allt fler verksamheter vill därför minska riskerna vid IT-projekt och att fokusera på kravhanteringen som det mest förebyggande man kan göra, både på leverantörs och verksamhetssidan.

Detta har därför varit ett fokuserat område för ITQ och vi var också först i Sverige med en ackrediterad REQB-kurs och vi har nu med sammanslagningen av REQB och IREB möjlighet att erbjuda IREB kurserna inte bara för den grundläggande utbildningen utan också för de avancerade kurserna Elicitation and Consolidation samt Requirement modelling. Vi än också de enda i Sverige som kan leverera den mera beställarorienterade Business Analyst med tillhörande möjlighet till certifiering.
Våra kurser ger en bra genomgång av vad kravhantering innebär och samtidigt ges exempel från verkligheten på vad som krävs för att man skall få en framgångsrik hantering av krav. Kurserna täcker in allt från formulering av affärsmål ner till specifikation av detaljerade tekniska krav.

diagramIQBBA

Bilden här ovan ger en uppfattning av vad områdena Requirement Engineering och Business Analyst täcker in och vad som fokuseras i de olika kurserna. Kravhanteringen är ett område som inte bara sker initialt utan som också följer med en lösning/produkt under hela dess livscykel. Det är därför inte bara viktigt att vi förstår hur vi skall bygga upp vår kravfångst utan att vi också har metoder och angreppssätt som hjälper oss att administrera krav och förändringar av krav liksom hur vi analyserar, prioriterar och realiserar dem.

Den snabba förändringstakten ställer ökande krav på vår kravhantering. Samtidigt vet vi hur viktigt det är att vi tar oss tid för att göra ett bra kravarbete tidigt i våra utvecklingsprojekt eftersom det är redan där vi bygger in den kvalitet vi får i slutskedet. Vi är säkert många som undrar hur det fungerar med mer Agila/ lättrörliga ansatser till utveckling. Jag är säker på att de här kurserna kommer att ge er många infallsvinklar, som hjälper er att skapa en modell för hur ni i er organisation skall arbeta för att få en effektiv kravhantering.

Kurser i Kravhantering

Kontakta oss gärna för att få en offert på vad det skulle kosta att arrangera någon eller flera av dessa kurser för er. Internt på företaget eller i en extern lokal, vi kan hjälpa till med att anpassa till era krav.

Comments are closed.