Kvalitet i IT vad innebär det?

Det har länge funnits ett behov av att förstärka kvalitetsarbetet i IT-verksamheten, såväl inom rena IT-organisationer som tillverkande- och tjänsteindustrin där kvaliteten i produkter och tjänster blir alltmer beroende av fungerande IT-stöd eller exempelvis programvaran i produkterna. Etta av problemen har varit att man inte har klart för sig vad de olika kvalitetsbegreppen betyder för en IT-verksamhet, vi har därför tagit fram denna folder för att visa på hur kvalitetsbegreppen hanger samman och vad de betyder för en IT-verksamhet.

Vi på ITQ gjorde för några år sedan en studie av hur ingengörsutbildningarna på universitets- och högskolenivån tillfredställde kundernas behov. Resultatet vi såg var att man utbildade duktiga programerare och goda tekniker men inga färdiga ingenjörer. De områden som man såg mest brister i är nu de vi nu på ITQ väljer att ta upp som våra primära programområden.

QA – Kvalitetssäkrings programmet

Kravhantering som del av QC – Kvalitetsstyrningen

Test som del av QC – Kvalitetsstyrningen
samt
CM – Konfigurationshantering . Även den som del av QC – Kvalitetsstyrningen

Vårt syfte med detta är att hjälp svensk IT industry att skapa de mest optimala processerna, arbetsmetodikerna och hjälpedlen för att man på ett ingenjörmässigt sätt skall kunna åstadkomma de hållbara och robusta IT-lösningar som verksamheter behöver för sina produkter eller affärer som de stödjer.

Vi arbetar inte bara för att ge våra kursdeltagarna den bästa utbildning inom de programområden som vi fokuserar på, utan vi vill i huvudsak öka deras förmåga att utifrån sina verksamheters behov skapa lämpligaste lösningen. Kvalitet är inte att med en fundamentalists iver framhävda att bara man gör så eller så så kommer man att lösa alla problem, utan det handlar om att man kan väga in vad som är effektivast att implementera vid det specifika tillfället, kopplat mot tiden, kompetensen hos medarbetarna, i ville typ av verksamhet som man arbetar etc. Våra lärare kan med sin långa erfarenhet från allt från App och Web utvecklingar till långa IT-projekt inom infrastruktur och affärskritiska lösningar också hjälpa er att balansera kraven på snabbrörlighet och hållbara och robusta lösningar.

Detta ger Kvalitet i IT.

Comments are closed.