Medlemskap

Medlemskap och verksamhetsområde

loggasmall180ITQ är ett inspirerande och kompetenshöjande nätverk för personer som arbetar med kvalitet i IT. ITQ riktar sig till dig som är chef, kvalitetschef, projektledare eller på annat sätt arbetar med kvalitetsfrågor.
Bli medlem även du och vidga ert nätverk och er kompetens.

Medlemskap i ITQ innebär att du får möjlighet att på ett enkelt sätt komma i kontakt med kollegor inom området och få tillgång till aktuella nyheter.

OBS:
Under hösten 2017 kommer vi att förändra formerna för medlemskap.
Har du några frågor, skriv till Anne-Charlotte Mark så berättar vi mer.

Följande tre varianter av medlemskap finns:

Typ av medlemskap Årlig avgift
Företagsmedlemskap i ITQ Nordic Institute med en kontaktperson 4 900
Ytterligare en kontaktperson som medlem på företaget 2 800
Personligt medlemskap i ITQ Nordic Institute 3 100

Vill du bli medlem hos oss? Fyll i anmälningsformuläret och skicka in det till oss redan i dag.

Medlemskapet ger följande förmåner:

 • minst 15 avgiftsfria medlemsseminarier och studiebesök per år
 • reducerad avgift på kurser, konferenser, seminarier och workshops som specialutformas för att tillgodose utbildningsbehovet för dig och dina kollegor
 • fackböcker inom ämnesområdet
 • prenumerationer på facktidskrifter
 • rabatter på andra publikationer såsom studiematerial, böcker, etc.
 • som medlem i ITQ kommer du också att ha tillgång till vår webbsida www.itqnord.se, där medlemmarna utöver den öppna informationen om kurser etc. kommer att hitta aktuell information i form av nyhetsbrev med senaste nytt, recensioner samt länkar till andra intressanta webbar. Vi arbetar på att du som medlem också kommer att få möjlighet att via webben samtala, ”chatta”, med andra medlemmar och utbyta erfarenheter inom intressanta områden.

De specifika förmånerna i ITQ framgår enligt nedan:

 • Medlemsboken 2014-2015 Just Enough Requirements Management, Where Software Development Meets Marketing, av Alan M. Davis, är en mycket bra grundbok som har ett mycket tydligt budskap om att man måste identifiera vad som är tillräckligt mycket kravhantering och att detta givetvis varierar beroende på produkt, verksamhet etc. Jag gillar väldigt mycket liknelsen på sid 65-66 om akutmottagningen eftersom jag ibland använt denna som jämförelse om hur man måste hushålla med resurser och insatser.
 • I medlemsboken 2013 Experiences of Test Automation, Case Studies if Software Test Automation av bl.a. Dorothy Graham och Mark Fewster medverkar Lars Wahlberg, en av våra kursledare i ISTQB Foundation och ISTQB Advanced Level Test Manager, med ett kapitel som behandlar riskbaserad testning.
 • Medlemsboken 2011-2012 Just Enough Requirements Management, Where Software Development Meets Marketing, av Alan M. Davis, är en mycket bra grundbok som har ett mycket tydligt budskap om att man måste identifiera vad som är tillräckligt mycket kravhantering och att detta givetvis varierar beroende på produkt, verksamhet etc. Jag gillar väldigt mycket liknelsen på sid 65-66 om akutmottagningen eftersom jag ibland använt denna som jämförelse om hur man måste hushålla med resurser och insatser. Kravhantering var temat för konferensen 2010 Hur hantera krav i dagens utvecklingsarbete – Hur kombinera stringent kravarbete med ökad lättrörlighet? Konferensen ger er hur och varför och man fick man ta del del av erfarenheter från flera intressanta företag.
 • Medlemsboken 2010 var Software Configuration Management Patterns av Steve Berczuk and Brad Appleton. Det är en mycket lättläst bok, som ger även er som inte har någon större erfarenhet av CM en grund-läggande bild och insikt om vad man måste göra för att CM skall bidra ytterligare till kvaliteten i våra produkter och tjänster. Dela gärna den med era CM-specialister som säkert får ut många goda tips hur man skall organisera verksamheten inom CM.
 • Projektledningsfilosofi av Inga Brundell-Öhman var medlemsbok 2009 . Denna bok ger insikt i att projektledning handlar mer än om att fylla i de rätta dokumenten. Projekt är ju ändå den vanligaste styrformen för vår verksamhet och titeln Projektledningsfilosofi pekar lite på vad det handlar om. Missa inte de koncisa råd och checkpunkter som finns i slutet av varje kapitel.
 • Medlemsbok 2006 var Software Testing Foundation, som är utbildningsboken för den erkända utbildningen för certifiering av programvarutestare och en av medskribenterna är Hans Schaefer. Boken kommer att ge er all information ni behöver om programvarutestning och upplägg av sådan verksamhet. Denna bok kan man verkligen lägga under begreppet nödvändig kunskap som borde finnas i huvudet på varje person som arbetar med programvara och inte bara testarna. Det är grunder som även projektledare, kvalitetspersoner och programmerare borde känna till. Om det är en bok ni skall läsa om programvarutesting så är det denna!
 • Medlemsbok för 2005 var Business Performance Measurement, theory and practice av Andy Neely. Genom åren har vi försökt föra ut budskapet om vikten av att mäta. Med medlemsboken 2005 ville vi också föra in tankarna på vad vi skall mäta och hur vi skall få underlag som gör det möjligt att både motivera en ledning om behovet av kvalitetssatsningar, men också vad som behövs för att kunna påvisa effekterna av dessa satsningar och deras påverkan på effektiviteten. Boken kan upplevas som lite akademisk, men består av inlägg från ett flertal personer som tar upp flera av de vinklingar som används för att mäta ”performance” i dag. Den tar upp både teori och praktik med följande huvudstruktur.
 • Perspektiv – ledningssystem och utveckling (f.d. Nytt om 9000 & 14000) från SIS Forum AB kommer att se till att du blir uppdaterad med all information om vad som händer inom standardvärlden
 • Facktidskriften Software Quality Professional från American Society for Quality
 • Facktidskriften CIO

Om du tycker att detta låter intressant och vill anmäla ditt företag eller dig själv som medlem i ITQ Nordic Institute så kan du anmäla medlemskap här. Har du frågor om ITQ Nordic Institute eller andra frågor relaterade till kvalitet inom IT är du välkommen att kontakta oss på telefon 08-566 280 60 eller via e-post till info@itqnord.se.

Vill du bli medlem hos oss? Fyll i anmälningsformuläret och skicka in det till oss redan i dag. Välkommen!

Comments are closed.