Professionellt forum för oss som arbetar med kvalitet och informationssäkerhet i IT

Många IT-organisationer har kommit till klarhet om att man måste se till helheten I leveranserna, hanteringen av informationen och inte enbart den produktrelaterade kvaliteten. Detta har resulterat I att man blivit mera kundorienterade och I manga sammanhang pratar man också om att man måste blir mera lättrörliga för att kunna möta förändringstakten.

Men behovet är stort. Alla vi som dagligen drabbas av kvalitets- och informationssäkerhetsbrister, inte minst inom olika IT-lösningar, vill nog ha ännu mer stöd för att kunna påverka våra organisationer och därför tog jag initiativet till att bilda IT Quality Nordic Institute för en 15 år sedan, en professionell organisation som skall kanalisera utbildningar och information till sina kunder för att ytterligare höja kompetensnivån.

ITQ riktar sig främst till dem inom IT-organisationer som arbetar med kvalitetsförbättringar och kompetensutveckling för att öka affärsnyttan med IT inom såväl beställare- och leverantörsorganisationer. ITQ har också genom sin erfarenhet och kompetens tagit fram stöd för dem som behöver förbättra sin informationssäkerhet och hantering av information. ITQ arrangerar konferenser, seminarier och kundaktiviteter samt tillhandahåller ett brett kursutbud. De olika aktiviteterna skall ge tillfälle till informationsutbyte med kollegor och specialister – ett nätverk för alla som arbetar med kvalitet i IT.

Med vänliga hälsningar

Folke Nilsson
IT Quality Nordic Institute

folkenilsson

 

 

Comments are closed.