Om ITQ

logga2 ITQ har funnits sedan 1997 och är ett inspirerande och kompetenshöjande nätverk för personer som arbetar med kvalitet i IT.. Genom att erbjuda våra medlemmar aktuella seminarier, konferenser, studiebesök och utbildningar bygger vi en levande mötesplats för informations- och erfarenhetsutbyte.
Bli medlem även du och vidga ert nätverk och er kompetens.

Professionellt forum för oss som arbetar med kvalitet i IT

Många IT-organisationer har kommit till klarhet om att man måste se till helheten I leveranserna och inte enbart den produktrelaterade kvaliteten. Detta har resulterat I att man blivit mera kundorienterade och I manga sammanhang pratar man också om att man måste blir mera lättrörliga för att kunna möta förändringstakten.

Men behovet är stort. Alla vi som dagligen drabbas av kvalitetsbrister, inte minst inom olika IT-lösningar, vill nog ha ännu mer stöd för att kunna påverka våra organisationer och därför tog jag initiativet till att bilda IT Quality Nordic Institute för en 15 år sedan, en professionell organisation som skall kanalisera utbildningar och information till sina medlemmar för att ytterligare höja kompetensnivån.

ITQ riktar sig till dem inom IT-organisationer som arbetar med kvalitetsförbättringar och kompetensutveckling för att öka affärsnyttan med IT inom såväl beställare- och leverantörsorganisationer. ITQ arrangerar konferenser, seminarier och medlemsaktiviteter samt tillhandahåller ett brett kursutbud för sina medlemmar. Ett förmånspaket med litteratur, facktidningar och ett regelbundet återkommande nyhetsbrev ingår också i servicen. De olika aktiviteterna skall ge tillfälle till informationsutbyte med kollegor och specialister – ett nätverk för alla som arbetar med kvalitet i IT.

Med vänliga hälsningar

 

Folke Nilsson
IT Quality Nordic Institute

folkenilsson

 

 

Comments are closed.