Informations-säkerhet i IT

Informations-säkerhet i IT eller kvalitetssäkring som det svenska begreppet heter handlar i mångt och mycket om att med systematiska metoder skapa förtroende hos anställda, kunder och ägare för att verksamheten kommer att generera de lösningar som behövs och med den hållbarhet och robusthet som verksamhetens art kräver.

Begreppet Kvalitetssäkring förklaras närmare tillsammans med de andra kvalitetsbegreppen i vår dokument Kvalitetsbegrepp för IT.

ITQ har genom åren som den enda organisation i Sverige fokuserat på att vidareutveckla och påverka, inte bara sina medlemmar, utan också alla övriga organisationer, att arbeta med IT och kvalitetsfrågorna på ett strategiskt och ledningsorienterat sätt. Vi har nu samlat dessa kurser under den gemensamma rubriken ”QA”.

Våra kurser handlar om hur man skall organisera sig och skapa strukturer och processer som

gör IT-verksamheten kostnadseffektiv med högt kundfokus. Kurserna handlar om hur vi bygger, granskar och bedömer samt hela tiden förbättrar ledningssystem, processer, projekt med mera. Kurserna är oftast helt unika och marknadsledande även internationellt som de t.ex inom TickIT och TickITplus. I TickITplus har vi varit djupt involverade inte minst när det gäller utbildningar och certifieringar och våra TickITplus-kurser är bland de första i världen.

Vi har tagit fram kurser som hjälper er att bygga och förbättra era processer med hjälp av några av Sveriges experter inom området. Vi lyfter också fram vikten av att få mer faktabaserade beslut inom IT och ger er en unik förståelse för hur man kan mäta och förbättra verksamheten på ett enkelt sätt.

Kontakta oss gärna för att få en offert på vad det skulle kosta att arrangera någon eller flera av dessa kurser för er. Internt på företaget eller i en extern lokal, vi kan hjälpa till med att anpassa till era krav.

Comments are closed.