IQBBA, Business Analyst Foundation Level

Att såväl beställare som leverantörer har ett ansvar för kvaliteten i de resulterande lösningarna är klart för alla inom IT. Denna utbildning ger dig som beställare de verktyg i form av processer och synsätt som skall hjälpa er att skapa och hantera krav på rätt nivå med hjälp av rätt kompetenser samt underhålla dem under ett systems livscykel.

Business Analyst definieras som en samling aktiviteter, kunskaper, verktyg och tekniker som behövs för att identifiera verksamhetsbehov och bestämma lösningar på verksamhetsrelaterade problem.

Business Analyst är själva startpunkten för Kravhantering. För att vi skall kunna hitta den bästa lösningen på ett givet affärsbehov så är det viktigt att vi formulerar behovet rätt.

I Business Analystkursen koncentrerar vi oss på att identifiera affärsbehoven i en organisation och för hur man går till väga för att få fram en lösning på affärsproblemen. En lösning kan bestå av programvaror eller kompletta IT-system, verksamhetsprocesser, organisatoriska förändringar med mera. Affärsmålen och behoven identiferade under Business Analyst utvecklas sedan till kraven på lösningen. Därför skall kravhanteringen som beskrivs i våra övriga kurser som är certifierade av REQB ses som en fortsättning på och som en del av Business Analystprocessen. Se bilden nedan hur de hänger ihop.

diagramIQBBA

Själva resultatet från Business Analysen blir att också ta hand om resultatet från framtagningen av lösningen och se till att den blir implementerad på rätt sätt i verksamheten.

Det handlar mycket om att fånga, dokumentera, säkra och förvalta förväntningarna på en verksamhetsbehov. Detta är ett viktigt verktyg för att säkra att framtagningen av en lösning har möjlighet att lyckas. Målet är att lära sig de olika delar som ingår i Business Analyst, förstå hur de hänger ihop, de viktigaste aspekterna med varje moment. Det gäller att få en översikt över processen och en förståelse för hur man fångar upp och designar krav som bättre lämpar sej för implementering.

Kursinnehåll (Bildmaterial på engelska men kursen hålls på svenska)

Introduction

1.    Fundamentals of Business Analysis   

Why is Business Analysis necessary?What is Business Analysis?

Core concepts of Business Analysis

Knowledge areas

Tasks and responsibilities

2.    Enterprise Analysis    

Stakeholder identification and analysisEnterprise Analysis – identifying business processes

Business needs and goals definition

Business case definition

Determining solution scope and approach

3.   Business Analysis Process Planning

Business Analysis communication planningRequirements Engineering process planning

Configuration and Change Management process

Tools and techniques selection

 

4.    Elicitation   

The concept of Requirements ElicitationRequirements Scope Management

Requirement Traceability

Requirements Documentation

Communication

Standards

5.    Requirements Analysis   

Requirements OrganizationModeling and specificationDefining Assumptions and Constraints

Verification and Validation

Quality Assurance

6.    Solution Validation

AssessmentValidation

 

7.    Tools and Techniques  

Business Analysis toolsBusiness Analysis techniques

8.    Competences

Domain knowledgeSoft skills

Facilitation skills

9.    Process Improvement

Process ImprovementProcess simulation and re-designing

10.  Innovation, design and customer

Role of the innovationCompetition & Market Research

Design Thinking

Basic methods, tools and techniques

Working with the final user

 

Kursen är en grundläggande utbildning i Business Analyst och dess koppling och del i kravhantering och bör gås av alla som arbetar med framtagning och hantering av krav från verksamhetsutvecklare, Arkitekter, projektledare till chefer och kvalitetssäkrare.

Kursen är inte en utbildning i användningsfall, specifika verktyg eller annan teknik för kravfångst utan skall ge en grundläggande insikt i vad som är viktigt och hur man bör arbeta med det inklusive processer för Business Analyst

Kursledare

Folke Nilsson är VD för Quality IT AB i Stockholm och registrerad Lead TickIT Auditor och Ordförande för REQB. Folke Nilsson arbetar som konsult inom kvalitetsområdet och har lång erfarenhet av databranschen. Han är också ansvarig för och initiativtagare till ITQ. Han är också delaktig i framtagningen av de olika kurssyllabusen för REQB kurserna.