ISTQB Advanced Test Manager and Risk Based Testing

Generellt så vänder denna kurs sig till dig som är testledare, testkoordinator och/eller testchef, som behöver mer i verktygslådan än det som erbjuds i vanliga testkurser. Det är tuffa krav på testledarna i dagens slimmade och dynamiska projekt. Kursen kommer att stärka upp metodik och redskap för att just hantera den situationen. Kursen förbereder dig för certifieringen Advanced Level Test Manager Certificate.

Ett utbildning för att ge dig nödvändiga kunskaper till ISTQB Certified Tester Advanced Level – Test Manager. Utbildningen är en verktygslåda för ditt arbete som Test Manager.

Kursen är avancerad. Den kräver att du känner till innehållet i ISTQB Foundation. För att få certifieras måste du ha ett Foundation certificate.

Utbildningen är på fem dagar varav två med förlängd tid (tisdag och onsdag). Certifieringstest på fredagseftermiddagen eller vid annat valfritt tillfälle.

Kursboken på engelska, som ingår i kursmaterialet, skickas ut ca en månad före kursstart så att det ska finnas gott om tid för översiktlig läsning.

Övrigt kursmaterial:

–       Presentationer och övningar.

–       Skaffa   ISTQB avancerad syllabus och ordlistan på Internet (www.istqb.org )!

Kursen kan hållas på lättförståelig svensk-norska eller på engelska beroende på kursdeltagarnas behov.

Certifiering och bakgrund

Kursen täcker innehållet i ISTQB Advanced Level Test Manager syllabus från 2012 och förbereder dig för en internationellt erkänt certifikat, ISTQB Advanced Level Test Manager Certificate.  ISTQB (International Software Testing Qualifications Board), www.istqb.org, koordinerar nationella arbets- och intressegrupper och ansvarar för enhetlighet och överensstämmelse mellan innehållet i kursmaterialet och examen i de länder det gäller.

Själva examen är en multiple-choice e-examen och leder till ett internationellt erkänt certifikat. Certifieringstestet sker via dator och du får besked på ditt resultat direkt. Du kan till och med ta examen som privatist utan kurs om du har några års erfarenhet och känner dig kvalificerad.

Våra examinationer utförs av internationellt erkända oberoende organisationer och är E-examen på engelska där du får resultatet direkt.

ISTQB Certified Tester kvalificering har tre nivåer. Den första nivån, som förmedlar grundkunskaper, kallas Foundation Level. Påbyggnaden kallas Advanced Level certificate och det betyder att man har djupgående kunskaper om programvarutestning. Tredje nivån, Expert Level bygger vidare på nivån Advanced.

Kursledare:
itq-100lawaHans Schaefer
har hållit ITQs testutbildningar i mer än 15 år och är ansvarig i Norsk ISTQB, motsvarigheten till SSTB i Norge. Han har över 20 års erfarenhet av software testing och har ISTQB Foundation Level och Advanced Level certifikat. Han har undervisat i testning sedan 1984, i Sverige sedan 1987, är ”Key Note” talare på testkonferenser och har flera gånger fått priser för Best Paper eller Best Presentation. Han är konsult i Norge och arbetar mest med förbättring av testprocesser.

Lars Wahlberg, Aguil AB, arbetar som teststrateg/ledare. Arbetade under 90-talet med flygdynamik beräkningar och verifieringar på Saab Military Aircraft och den senare delen som tekniskt ansvarig för styrsystemet för JAS39 på FMV. Perioden 1999 till 2010 har Lars arbetat på OMX och Cinnober, främst med ledning av utvecklingen av automatiska tester för börssystem, men under senare delen alltmer med teststrategi frågor. Har skrivit en teststrategihandbok som användes internt på OMX, men som kommer att omarbetas till en extern/publik bok. Boken handlar om hur erfarenheterna från den säkerhetskritiska flygbranschen kan vävas samman med den hårt kommersiella finansiella IT marknaden.

I Dorothy Grahams nya bok Experiences av Test Automation medverkar Lars även i ämnet automatisering av tester i .

För kursen Advanced Test Manager och Risk Based Testing är priset 28 800 exkl moms..

Kursen avslutas med ISTQB certifieringstest (frivillig) på engelska. Kostnaden för certifieringen ingår ej i kurspriset. För kursdeltagare är kostnaden för denna certifieringstest för närvarande 2 600 kr. Du kan även deltaga i certifieringstestet som ”privatist” för 3 400 kr. Pris exkl moms.

Våra examinationer utförs av internationellt erkända oberoende organisationer och är E-examen på engelska där du får resultatet direkt.

För att kunna deltaga på certifieringstest krävs att du har godkänd ISTQB Foundation certifiering.

 

ISTQB Advanced Test Manager and Risk Based Testing

Som proffstestare vet ni redan hur viktigt det är för testresultatet att underlagen för det som skall testas är så bra som möjligt. ITQ har därför under förra året tagit fram en utbildning som inkluderar möjlighet till REQB-certifiering för kravhanterare.

1.    The Software Testing Process (420 min)

The steps in the test process (e.g. Planning, analysis, design, implementation, execution, reporting, learning) are covered in detail. We explain the test manager’s responsibilities and alternative approaches, especially test needs for a system in order to plan test activities and work products that will achieve the test objectives.

2.    Test Management (750 min)

2.1 Test Managing in Context

We explain why test planning should start as early as possible in a project and what will happen if planning is done too late. We describe who is interested in testing and how to communicate with these stakeholders. We consider managing non-functional testing and experience-based testing.

2.2 Risk-Based Testing and Prioritizing Testing

Testing is always under pressure. This means it must be prioritized. The concept to use is risk. The steps involved in risk based testing and risk management are detailed. Applications are discussed.

2.3 Software Test Documentation and its use

We explain the documents needed for testing. We explain the objectives, benefits, and contents and of a testing policy, test strategy, test plan and other testing documents defined by IEEE Standard 829-2008 and ISO 29119. We describe tailoring and how to avoid too much paper.

2.4 Estimating Testing

We describe a number of techniques and approaches for creating realistic testing estimates. We define needs for data collection to make your estimation task easier.

2.5 Defining and Using Metrics – Progress and Status Monitoring and Control

We explain specific techniques and measures for monitoring the progress of testing at various stages in a test. We show how data allow seeing good and bad trends and trying to do data analysis. We explain different forms of test reports. We show the use of testing metrics to demonstrate the value of testing, i.e. to ”sell” the benefits of testing to higher-level management.

2.6 Business Value of Testing

We explain how to express the value of testing to business management. Concepts include cost of quality and cost of failure.

2.7 Distributed, Outsourced and Insourced Testing

We explain the roles and necessary skills of testers and test managers, together with strategies for motivating testers and improving testing skills. We describe different forms of testing organization. We describe team dynamics and a categorization system of personality types. We discuss the interfaces between the testing organization and the project manager, users and developers.

2.8 Managing the Application of Industry Standards

This is a very short chapter, just to show you which standards exist, how to get standards and how to generally use them.

3.    Reviews (180 min)

We show how test managers can make sure there are reviews, and how they should be managed and followed up. We show a few more review techniques than in the Foundation seminar. You will learn some meeting techniques for general use, for example what to do if you find hidden agenda being followed.

4.    Defect Management (150 min)

We explain how failures, faults, and problems should be handled in a problem management system according to IEEE Standard 1044. We describe the typical defect life cycle and the analysis of related measures. We describe some tools for this task and practice writing fault reports. We describe how to handle duplicates, unclear reports and how to do cross-functional defect management

5.    Test Process Improvement (135 min)

We describe different models for assessing the maturity of the testing and the use of such models for process improvement. The models considered include the general testing models TPI, CTP, STEP, and TMMI.

6.    Test Tools and Automation (135 min)

We explain test manager tasks about selecting, introducing, and following up test tools. Special topics are use of open source tools, building your own tools, return  on investment.

7.    People Skills and Team Composition (210 min)

We explain how you find holes in your qualifications, how to fit new people into a team and different ways to staff you team. Issues about in-sourcing and out-sourcing as well as inshore and offshore development are explained, too.

In between, we run mock exams, discussions and answer questions.

 

Kurstider
Dag 1 08.30-09.00 Registrering
09.00-17.00 Undervisning
Dag 2 08.30-16.30 Undervisning
Dag 3 08.30-16.30 Undervisning
Dag 4 08.30-16.30 Undervisning
Dag 5 08.30-16.30 Undervisning

Tiderna för dag två – fem är preliminära och bestäms i samråd i gruppen.

Certifieringstest sker individuellt via dator. Du kan själv bestämma när du känner dig mogen för testet.

Tiderna för dag två – fem är preliminära och bestäms i samråd i gruppen.

Certifieringstest sker individuellt. Du kan själv bestämma när du känner dig mogen för testet.

 

ISTQB Foundation – grundläggande testkurs

Grundläggande testkurs för programvara med certifiering

Programvara blir alltmer viktigare i våra liv. Därmed blir programmens kvalitet central och en viktig succé faktor. I många organisationer har man inte systematisk kvalitetssäkring och testning är därför ofta det enda som görs. Testning måste oavsett det göras systematisk.

Utvärdering och testning har en hög kostnad. Vanligtvis tar den mellan 25 och 50 % av tiden och resurserna i ett IT-projekt. Dessa resurser kan användas bättre. Med denna kurs förbättras din test och sparas testkostnader.

Kursen ger den grundkunskap som behövs för att du skall kunna planera en strukturerad och systematisk utvärdering och test av programvaruprodukter. Det krävs inga förkunskaper om kvalitetssäkring.

Målgruppen är testare i IT-organisationer som vill ha en etablerad kunskap om principerna bakom testing. Utvecklare och programmerare, om de utför tester eller ska göra det, är också en del av målgruppen.  Kursen kommer att hjälpa projektledare och andra ledare till att förbättra effektiviteten och produktiviteten i testen av programvara. Även personer som har andra uppgifter, som ansvariga för acceptanstest, certifiering eller programsupport, kommer att ha nytta av kursen.

De officiella målen från ISTQB på vad ett företag ska få för nyttoeffekt när deras testare blir certifierade på Foundationnivå:

 • Uses a common language for efficient and effective communication. Understands established concepts, the fundamental test process, test approaches and principles to support test objectives.
 • Designs and prioritizes tests by using established techniques, analyzing both functional and non-functional specifications (such as performance and usability) at all test levels for small to medium complex systems.
 • Execute according to agreed test plans. Analyze and report on the results of tests.
 • Writes clear and understandable incident reports.
 • Participates in reviews in smaller projects to increase their effectiveness.
 • Knows different types of testing tools and their use. Assists in the selection and implementation process.

 

Certifiering och bakgrund
Denna kurs förbereder dig för examen för ett internationellt erkänt ISTQB-certifikat. Mer än 100 000 personer har klarat liknande prov. ISTQB (International Software Testing Qualifications Board) www.ISTQB.org koordinerar nationella arbets- och intressegrupper och ansvarar för enhetlighet och överensstämmelse mellan innehållet i kursmaterialet och examen i de länder det gäller.

Själva examen är en multiple-choice examen och leder till ett internationellt erkänt certifikat. Du kan ta examen direkt efter själva kursen eller senare. Du kan till och med ta examen som privatist utan kurs om du känner dig kvalificerad.Våra examinationer utförs av internationellt erkända oberoende organisationer och är E-examen på engelska där du får resultatet direkt. För vissa av våra ISTQB Foundation-examens finns också möjlighet till pappersexamen på svenska.

ISTQB Certified Tester kvalificering har tre nivåer. Den första nivån, som förmedlar grundkunskaper, kallas Foundation Level. Påbyggnaden kallas Advanced Level certificate och det betyder att man har djupgående kunskaper om programvarutestning. Tredje nivån, Expert Level bygger vidare på nivån Advanced.

Kursens struktur och innehåll
Först diskuterar vi grundläggande fakta om testning. Här talar vi om varför vi testar, hur intensivt och grundligt vi testar, hur vi styr kostnaden och vad vi gör med fel. En del grundläggande fakta täcks in, bl.a. testprocessen och testningens psykologi. Vi diskuterar också vad testning inte kan garantera.

Det följande avsnittet behandlar hur testaktiviteter utförs genom hela programutvecklingsprojektet. Här talar vi om olika testnivåer och deras inbördes fördelning av uppgifterna. Vi beskriver metoder för funktionell och icke funktionell testning. Till slut diskuterar vi hur test kan organiseras för underhåll, vidareutveckling och hos kunden.

Nästa del tar sig an så kallade statiska metoder. Dessa är metoder för analys av program och dokument som inte kräver ett körbart program. Viktigaste metoden är granskning. Olika typer av granskningar diskuteras. En annan metod är användning av verktyg för statisk analys. Ett exempel på detta är att använda kompilatorn på en hög kontrollnivå.

Så kommer vi till själva testningen och här använder vi mycket tid. Dynamisk testning delas upp i Black box- och White box- tekniker. Viktigare tekniker övar vi oss på och avancerade tekniker nämns som möjligheter. Vi diskuterar också användning av intuitiva och erfarenhetsbaserade metoder i tillägg till de systematiska metoderna.

Sedan diskuterar vi styrning och organisation av testningen. Här talar vi om planläggning, organisering, uppföljning, testdokumentation, felhantering och versionsstyrning.

Till slut diskuterar vi automatiska testverktyg. Här finns det mycket teknologifokus. Mycket av detta är okänt. Vi diskuterar de olika typerna av verktyg, samt möjligheterna och problemen med dessa. Vi diskuterar till slut hur man inför testverktyg.

Läs mer om ISTQB och den detaljerade läroplanen på www.ISTQB.org.

Kursmaterial
Deltagarna erhåller en omfattande kursdokumentation speciellt anpassad till kursen och för deltagarprofilen. Kursdokumentationen, som är framtagen tillsammans med kursledaren kompletteras med anvisningar om litteratur inom området.

I kursdokumentationen ingår läroboken ”Software Testing Foundations” av Andreas Spillner, Tilo Linz och Hans Schaefer. Boken täcker exakt  kraven i examen. Boken skickas ut före kursstart och det är en fördel att den läses översiktligt före kursstart. Undervisningen hålls på svenska. Boken liksom kursmaterialet med overheads och övningar och provskrivning är på engelska.

Vi har valt att hålla vårt kurscertifieringstest på engelska för att

 • språket i exportorienterade företag i Sverige är engelska
 • de bästa läroböckerna i ämnet är på engelska
 • terminologin är i högsta grad grundad på internationella standarder, skrivna på engelska
 • du behöver kunna den engelska terminologin för att kommunicera effektivt med utlandet

 

Kursledare
Hans Schaefer har hållit ITQs testutbildningar i mer än 15 år och är ansvarig i Norsk ISTQB, motsvarigheten till SSTB i Norge. Han har över 20 års erfarenhet av software testing och har ISTQB Foundation Level och Advanced Level certifikat. Han har undervisat i testning sedan 1984, i Sverige sedan 1987, är ”Key Note” talare på testkonferenser och har flera gånger fått priser för Best Paper eller Best Presentation. Han är konsult i Norge och arbetar mest med förbättring av testprocesser.
Lars Wahlberg, Aguil AB, arbetar som teststrateg/ledare. Arbetade under 90-talet med flygdynamik beräkningar och verifieringar på Saab Military Aircraft och den senare delen som tekniskt ansvarig för styrsystemet för JAS39 på FMV. Perioden 1999 till 2010 har Lars arbetat på OMX och Cinnober, främst med ledning av utvecklingen av automatiska tester för börssystem, men under senare delen alltmer med teststrategi frågor. Har skrivit en teststrategihandbok som användes internt på OMX, men som kommer att omarbetas till en extern/publik bok. Boken handlar om hur erfarenheterna från den säkerhetskritiska flygbranschen kan vävas samman med den hårt kommersiella finansiella IT marknaden.

I Dorothy Grahams bok Experiences av Test Automation från våren 2012, medverkar Lars även i ämnet automatisering av tester i . Denna bok var också medlemsbok för 2012-2013.

Genom samarbete med annan kursarrangör kan vi på förfrågan även erbjuda flera andra kursdatum.

Våra examinationer utförs av internationellt erkända oberoende organisationer och är E-examen på engelska där du får resultatet direkt. För ISTQB Foundation-examen finns också möjlighet till pappersexamen på svenska.

Vår ISTQB-Foundationkurs hålls på tre intensiva dagar eftersom vårt fokus är att deltagarna ska lära sig test ordentligt snarare än att bara klara examen. Detta är också en ambition från kursledaren som skrivit boken om ISTQB Foundation och som också varit delaktig i framtagning av kraven på kursen. En mycket stor andel av kursdeltagarna lyckas med sin certifiering!

För fortsättningskurserna ISTQB Advanced Test Manager and Risk Based Testing och ISTQB Advanced Test analyst är medlemspriset 24 500 kr respektive 28 800 för icke medlem. Om ni anmäler er till Foundation och en Advanced-kurs kostar kurserna 37 000 kr för medlem respektive 43 000 kr för icke medlem. Vid samtidig anmälan så kan ni utnyttja möjligheten att skicka olika personer från samma företag till de olika kurserna. Priser exkl moms.

Kursen är på tre intensiva dagar. Eftermiddagen dag tre ägnas åt det prov som ligger till grund för ISTQB-certifieringen.

Vem bör deltaga

 • användare som specificerar system och programvaror
 • personer som deltar i uttestning av system och programvaror
 • personer som arbetar med kvalitetssäkring
 • projektledare, systemerare och programmerare
 • konsulter som arbetar med utveckling
 • leverantörer av system och programvaror

Det kan vara praktiskt om flera personer från ett företag eller en projektgrupp deltar samtidigt.

I kursen upptas följande moment:

1. Grunderna inom test 

1.1 Varför är test nödvändigt
1.1.1 Programvarusystemen i ett större sammanhang
1.1.2 Orsaker till programvarufel
1.1.3 Testningens roll inom programvaruutveckling, underhåll och drift
1.1.4 Test och kvalitet
1.1.5 Hur mycket testning behövs?

1.2 Vad är testning

1.3 Allmänna testprinciper

1.4 Grundläggande testprocess
1.4.1 Testplanering och styrning
1.4.2 Testanalys och design
1.4.3 Realiserande och exekvering av tester
1.4.4 Utvärdering av avslutskriterier och rapportering
1.4.5 Testavslutsaktiviteter

1.5 Testningens psykologi .

2. Testning genom programvarans livscykel 

2.1 Utvecklingsmodeller för programvara
2.1.1 V-modellen
2.1.2 Iterativ utvecklingsmodell
2.1.3 Testning inom en livscykelmodell

2.2 Testnivåer
2.2.1 Komponenttestning
2.2.2 Integrationstestning
2.2.3 Systemtestning
2.2.4 Acceptanstestning

2.3 Testtyper: inriktningen på testning
2.3.1 Testning av funktionalitet (funktionell testning)
2.3.2 Testing of programvarans egenskaper (icke-funktionell testning)
2.3.3 Testning av programvarans struktur/arkitektur (strukturell testning)
2.3.4 Testning vid ändringar (bekräftelse- och regressionstestning)

2.4 Underhållstestning

3. Statiska tekniker 

3.1 Granskningar och testprocessen

3.2 Granskningsprocess
3.2.1 Steg i en formell granskning
3.2.2 Roller och ansvar
3.2.3 Granskningstyper
3.2.4 Framgångsfaktorer hos granskningar

3.3 Statisk analys med verktyg

4. Testdesigntekniker

4.1 Identifiera testvillkor och skapa testfall

4.2 Kategorisering av tekniker för testdesign

4.3 Specifikationsbaserade tekniker (black-box)
4.3.1 Ekvivalensuppdelning
4.3.2 Gränsvärdesanalys
4.3.3 Testning av beslutstabeller
4.3.4 Testning av tillståndsövergångar
4.3.5 Testning av användningsfall

4.4 Strukturbaserad eller white-box-tekniker

Genomförande
Kurserna är baserade på lärarledda lektioner. Dokumentationen är på engelska. Deltagarantalet är begränsat och det ges rikliga tillfällen till frågor och diskussioner med läraren. Läraren står dessutom till förfogande för diskussioner och rådgivning utanför den schemalagda tiden.

Pris Kursen på tre dagar kostar 14 900 kr för medlem, övriga 17 000 kr. Certifieringsavgift 2 600 kr tillkommer.  Endast certifiering utan att deltaga i kursen kostar 3 400 kr (ex moms).

Tider för kursen
08.30   Registrering och kaffe

09.00 – ca 17.00

Förmiddagskaffe 10.30, lunch 12.00 och eftermiddagskaffe

15.00 för alla tre kursdagarna

Uttalanden från tidigare deltagare

”lär ut hur man planerar och genomför testning på ett framgångsrikt sätt”
”stimulerande kursledare som ger praktiska exempel”
”ger värdefulla exempel och råd för olika typer av tester”
”visar hur viktigt det är att förbereda testningen”
”gav mig inspiration till förbättringar och nya idéer”