Test och verifiering

ITQ är er vägledning till test, främst genom utbildning och stödjande insatser så att ni själva kan hitta en teststrategi som passar för just era verksamheter eller produkter. Test är ett i många stycken svårt optimeringsproblem, ju mer tid som läggs på test av olika typer, desto färre fel inträffar i produktion. Men testning i sig själv kostar och det är inte självklart hur testningen skall skalas upp för att vara effektiv och kunna försvaras kostnadsmässigt. Det råder också olika meningar och tro kring detta, även i så avancerade branscher som flyg- och tåg-industrin. Test tar tid! Ibland är det viktigt med snabba leveranser! Tekniker för att automatisera tester är svåra och många misslyckas här med att få god underhållsmässighet och effektivitet.

Våra kurser:

Kontakta oss gärna för att få en offert på vad det skulle kosta att arrangera någon eller flera av dessa kurser för er. Internt på företaget eller i en extern lokal, vi kan hjälpa till med att anpassa till era krav.

Comments are closed.