Har ni den högsta kompetensnivån

Eller i alla fall den kompetens ni behöver

 

ITQ:s Arbetar med att stärka kompetensen runt kvalitet och IT och vi gör det inom de kompetensområden där vi sett de största bristerna, Krav, CM, Test och Kvalitet/Informationssäkerhet.

Kompetens är en kombination av ett antal olika färdigheter. Vi säger ofta att det är ett samlingsbegrepp för en persons eller organisations förmåga att utföra en uppgift.

Det handlar om:

  •     Utbildning
  •     Erfarenhet
  •     Förmåga
  •     Motivation eller vad vi ofta kallar vilja.

De två sista är givetvis de som har störst påverkan på resultatet och därför fokuserar vi i våra seminarier, kurser och konferenser på att också förmedla de erfarenheter och best praxis som våra lärare och föredragshållare har.

Vi arbetar med en kompetens stege på sex nivåer, där vi fokuserar på att tillhandahålla kunskaper och insikter i de två högsta, men där vi också har grundläggande utbildningar på de andra nivåerna

Folke Nilsson, verksamhetsledare ITQ

 

Kurser i CM – Configuration Management

 

Kurser i Kravhantering

 

Kurser i Testning

 

Kurser i Informationssäkerhet och Kvalitetssäkring

 

Comments are closed.