Våra lärare

itq-102


 

Hans Schaefer har hållit ITQs testutbildningar i mer än 15 år och är ansvarig i Norsk ISTQB, motsvarigheten till SSTB i Norge. Han har över 20 års erfarenhet av software testing och har ISTQB Foundation Level och Advanced Level certifikat. Han har undervisat i testning sedan 1984, i Sverige sedan 1987, är ”Key Note” talare på testkonferenser och har flera gånger fått priser för Best Paper eller Best Presentation. Han är konsult i Norge och arbetar mest med förbättring av testprocesser.


Lars Wahlberg, Aguil AB, arbetar som teststrateg/ledare. Arbetade under 90-talet med flygdynamik beräkningar och verifieringar på Saab Military Aircraft och den senare delen som tekniskt ansvarig för styrsystemet för JAS39 på FMV. Perioden 1999 till 2010 har Lars arbetat på OMX och Cinnober, främst med ledning av utvecklingen av automatiska tester för börssystem, men under senare delen alltmer med teststrategi frågor. Har skrivit en teststrategihandbok som användes internt på OMX, men som kommer att omarbetas till en extern/publik bok. Boken handlar om hur erfarenheterna från den säkerhetskritiska flygbranschen kan vävas samman med den hårt kommersiella finansiella IT marknaden.


folkenilssonFolke Nilsson är VD för Quality IT AB i Stockholm och registrerad Lead TickIT Auditor. Folke Nilsson arbetar som konsult inom kvalitetsområdet och har lång erfarenhet av utveckling och upphandling inom IT-branschen. Han är också ansvarig för och initiativtagare till ITQ samt medlem i JTISC som styr utvecklingen av TickIT och TickITplus.


AndersKAnders Karlsson har en civilingenjörsexamen i Maskinteknik från KTH, och arbetar som CM-expert på AKA Quality Management AB. Anders har arbetat heltid med CM-frågor sedan 1996 och har varit både linjeanställd och konsult hos företag som Cap Gemini, Telelogic, EDB, Syntell, och Connecta där han bl.a. haft uppdrag inom telekom, bank och finans, myndigheter, försvars- och verkstadsindustrin. Anders har arbetat med CM i både utveckling och drift, samt med införande av både CM-processer och verktyg. Han har även under snart 20 år tagit fram och hållit kurser och seminarier inom området.


Christian Pendleton, CM-expert, Praqma AB
Att få utvecklingsmetoder, CM-strategier och utvecklingsverktygen att fungera praktiskt tillsammans är Christians passion. Han har sysslat med CM-frågor sedan 1994 på både strategisk och implementationsnära nivå. Han har även ett genuint intresse av agila metoder och har arbetat som scrummaster, product owner och agil coach vid införandet av Scrum och Kanban. Christian trivs bäst när han ena stunden går på ett möte för att diskutera strategiska frågor på hög nivå för att i nästa stund skriva ett Python-skript som får exempelvis byggmiljön att fungera smidigare.

 

itq-103 itq-101

 

Comments are closed.