Våra programansvariga


Lars Wahlberg, Aguil AB, arbetar som teststrateg/ledare.
Arbetade under 90-talet med flygdynamik beräkningar och verifieringar på Saab Military Aircraft och den senare delen som tekniskt ansvarig för styrsystemet för JAS39 på FMV. Perioden 1999 till 2010 har Lars arbetat på OMX och Cinnober, främst med ledning av utvecklingen av automatiska tester för börssystem, men under senare delen alltmer med teststrategi frågor. Har skrivit en teststrategihandbok som användes internt på OMX, men som kommer att omarbetas till en extern/publik bok. Boken handlar om hur erfarenheterna från den säkerhetskritiska flygbranschen kan vävas samman med den hårt kommersiella finansiella IT marknaden.
Visa Lars Wahlbergs profil på LinkedInGå till Lars Wahlbegs profil


folkenilssonFolke Nilsson är VD för Quality IT AB i Stockholm,
och registrerad Lead TickIT Auditor. Folke Nilsson arbetar som konsult inom kvalitetsområdet och har lång erfarenhet av utveckling och upphandling inom IT-branschen. Han är också ansvarig för och initiativtagare till ITQ samt medlem i JTISC som styr utvecklingen av TickIT och TickITplus.
Visa Folke Nilssons profil på LinkedInGå till Folke Nilssons profil


Anders Karlsson, CM-expert, AKA Quality Management AB,
har en civilingenjörsexamen i Maskinteknik från KTH, och arbetar som CM-expert på AKA Quality Management AB. Anders har arbetat heltid med CM-frågor sedan 1996 och har varit både linjeanställd och konsult hos företag som Cap Gemini, Telelogic, EDB, Syntell, och Connecta där han bl.a. haft uppdrag inom telekom, bank och finans, myndigheter, försvars- och verkstadsindustrin. Anders har arbetat med CM i både utveckling och drift, samt med införande av både CM-processer och verktyg. Han har även under snart 20 år tagit fram och hållit kurser och seminarier inom området.
Visa Anders Karlssons profil på LinkedInGå till Anders Karlssons profil


Comments are closed.