Våra programområden

Informationssäkerhet och kvalitetssäkring

Informations-säkerhet handlar i mångt och mycket om att med systematiska metoder skapa förtroende hos anställda, kunder och ägare för att verksamheten kommer att generera de lösningar som behövs och med den hållbarhet och robusthet som verksamheten kräver.

Läs vidare »

Krav information
En av de vanligaste orsakerna till misslyckade ITprojekt och IT-system är bristande kravhantering. Internationella såväl som inhemska undersökningar visar på att andelen levererade projekt som bedöms som lyckade kan vara så lågt som 20 till 30 procent.
Test information
ITQ är er vägledning till test, främst genom utbildning och stödjande insatser så att ni själva kan hitta en teststrategi som passar för just era verksamheter eller produkter. Test är ett i många stycken svårt optimeringsproblem, ju mer tid som läggs på test av olika typer, desto färre fel inträffar i produktion. Men…
CM information
Effektiv CM-hantering är en viktig faktor för framgångsrik utveckling, support och underhåll av en produkt. Denna kurs är till för dig som vill veta vad CM är och vilka fördelar som kan uppnås genom förbättrad CM-kunskap i verksamheten.

Läs vidare »

Comments are closed.